Ata ATUN 11.05.2014

  Ata ATUN Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-posta: [email protected]     ÖZET Bu çalışmanın amacı 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamının hangi gerekçelerle ve hangi amaç doğrultusunda gerçekleştiğini araştırmak ve vurgulamaktır. Yunanlıların, Samsun'dan İskenderun'a kadar çekilecek çizginin batısında kalan bölge ile Türkiye ve Yunanistan'ın etrafındaki tüm adaları, günümüz Makedonya devleti ile Arnavutluk'u içine alan topraklar üzerinde Bizans Devletini yeniden kurmayı hedefleyen, adına Megali İdea dedikleri Büyük Ülkülerinin bir benzeri de Ermenilerde bulunmaktadır. Adına Büyük Ermenistan veya Birleşik Ermenistan dedikleri toprakların bir kısmını Türkiye'-nin doğu bölgesi, bir kısmını da şimdiki Ermenistan sınırları içinde yer alan topraklar oluşturmaktadır. Yaklaşık son 3 yüz yıldır sürdürülen bu iddia ve yaşama geçirilmek istenen ...

  Tal BUENOS 01.05.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah, 29 Nisan 2014   Birinci Dünya Savaşı sırasında, Anadolu’daki birçok masum Ermeni’ye olanlar konusundaki hislerimizi sorgularken; aynı zamanda şu soruyu sormak hem ilginç olacaktır, hem de bir zihin egzersizi olacaktır: bu olayların tarihi bugün bile, özellikle de 24 Nisan’da, neden siyasi tartışmalarla iç içe geçmiş durumdadır? 19. yüzyıl sonlarında, İngiltere Başbakanı Gladstone’un tavsiyesiyle Oxford Üniversitesi Modern Tarih bölümünün prestijli Kürsü Sahibi Profesörlük mevkiine atanan Edward A. Freeman, meşhur bir şekilde şu sözün geçerli olduğunu ifade etmişti: “tarih, geçmiş zamanın siyasetidir; siyaset ise aslında şimdiki zamanın tarihidir.” Freeman hem tarihi, hem de siyaseti bünyesinde barındıran birisiydi. Freeman parlamentoya girmek konusundaki siyasi ...

   
  Tal BUENOS 29.04.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah 29.04.2014   For the genocide industry, the labeling of the Armenian tragedy as genocide is a matter of life and death: If the Armenians did not suffer a genocide, then many genocide scholars would be unemployed. In addition to asking how one feels about what happened to many innocent Armenians in Anatolia during World War I, one might find it an interesting and cerebral exercise to ask: Why is the history of these events immersed in political controversy to this day, especially on April 24? Edward A. Freeman, who was appointed at the recommendation of Prime Minister Gladstone to chair the University ...

  Hakan YAVUZ 28.04.2014

  Daily Sabah 24.04.2014   Armenians originally termed the events of 1915 "aghed," (catastrophe) or "yeghern" (pogrom), while some scholars have also used "darakrutiun" (deportation) and "aksor" (exile). After 1965, due to a number of reasons, especially the concerted efforts of the Soviet Union, the Armenian diaspora under the leadership of the Armenian Revolutionary Federation (ARF), redefined the events of 1915 as genocide. Some Armenians insisted on the redefinition of the events as genocide, while some extremists committed high-profile terrorist attacks and assassinations of Turkish diplomats. Along with aggressive lobbying toward the recognition of events as genocide, Armenians narrowed their own options of reconciliation but ...

   
  Tal BUENOS 25.04.2014

  Tal BUENOS Hurriyet Daily News, 24 Nisan 2014   Bir kimseyi inkârla suçlamak, onun gerçekleri kabul etmediğini öne sürmektedir. İnkâr suçlaması, suçlayanın bulgulara dayalı bilgiye sahip olduğunu, suçlananın ise olayları irdeleme yeteneğinden yoksun olduğunu varsayar. Başkalarını soykırım inkârcılığı ile suçlama hakkı; dünya çapında (adeta) bir fabrikalar ağı kurmuş “soykırım araştırmaları” sanayisini oluşturan, etkileyici ve şaşaalı isimlere sahip olan ve olaylara “soykırım” damgası vuran enstitü ve merkez başkanları tarafından gasp edilmiş durumdadır. Gregory H. Stanton ve Israel Charny gibi her şeye soykırım damgası vuran şahıslar, esas ürünleri olan Türklere karşı soykırım suçlamasını pazarlamak ve haklı kılmak için soykırım inkârcılığı söylemine başvurmaktadır. Bu şekilde davranmak, soykırım ...

  Tal BUENOS 24.04.2014

  Tal BUENOS Hurriyet Daily News 24.04.2014   To accuse of denial is to assert that someone is refusing to acknowledge the truth. The accusation of denial assumes the accuser is the possessor of fact-based knowledge and the accused is devoid of empirical capacity. The privilege to accuse others of genocide denial is usurped by presidents and directors of institutes and centers in the genocide industry who have created a web of factories worldwide that have big commanding names and dispense genocide labels. Serial genocide labelers, such as Gregory H. Stanton and Israel Charny, employ the accusation of denial to justify their main product: the genocide ...

   
  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 31.03.2014

  1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla Soğuk Savaş’ın sona erdiği kabul edilir. Ancak geçen çeyrek asırda Rusya bağlantılı birçok olay yeniden “Soğuk Savaş” tehlikesini servise sokmuştur. 2008’de Gürcistan’a girip Abhazya ile Güney Osetya’yı bağımsız devlet olarak tanıması belki en çarpıcı Soğuk Savaş habercisiydi. Ancak bu müdahale beklenenden daha hızlı hazmedildi. Üstelik Barış Gücü adı altında Rus ordusu Gürcistan şehirlerini bir süre işgal etmişti. Bu çapta ileri bir hareket için, Rusya’nın Uluslararası Hukuku kendi lehine çarpıtma konusunda bugün Kırım’da yaşananlardan daha az “haklı sayılabilecek” gerekçeleri vardı.   Kırım’da yaşananlar dikkate alındığında yarımadanın modern dünya tarihindeki ayrıcalıklı yerini yeniden hatırlattı. Osmanlı’nın Avrupa devletler ailesine katılması İngiltere ...

  Avukat Şevket ÇİZMELİ 20.03.2014

  Avukat Şevket Çizmeli Ermeni Soykırımı iddiasının ayrıntılarına girmeden kısaca belirtelim ki, birçok ülke parlamentosu tarafından kabul edilen Soykırım iddiası bu kararla çok büyük bir darbe almıştır. Umarız Türkiye’nin birçok açıdan ağır prestij kaybına mal olan bu konu, büyük acılara maruz kalmış Ermeni halkının da acılarını dindirecek daha barışsever bir yolun açılmasına öncülük eder. Bilindiği üzere Doğu Perinçek 2005 yılında 7 Mayıs-18 Eylül arası İsviçre’nin Lozan, Optikon ve Koniz şehirlerinde katıldığı çeşitli konferanslarda, Ermeni Soykırımını “inkâr ederek” bunu “uluslararası bir yalan” olarak niteledi. Lozan Mahkemesi, soykırım ve ırk ayrımcılığını inkârı suç sayan İsviçre Ceza Yasasına göre Perinçek’in güttüğü amaçların ırkçı nitelikler içerdiği, tarihsel bir ...

   
  Dr. Ferruh DEMİRMEN 20.03.2014

  Dr. Ferruh Demirmen 24 Şubat 2014 Bayan Simonetta Sommaruga Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) Palais fédéral ouest CH-3003 Berne, SWITZERLAND Sayın Bayan Sommaruga,   Bu mektup, “soykırımdan kaygı duyan bilim insanları” diye kendini tanıtan bir grubun AİHM’nin 17 Aralık 2013 tarihli Perinçek - İsviçre kararına karşı size yolladığı Açık Mektubu çürütmek amacıyla, “kaygılı bir vatandaş” tarafından sunulmaktadır.   Söz konusu grup 16 Şubat 2014 tarihli mektubunda, soykırımın kanıtlanması kolay olmayan dar kapsamlı bir hukuki terim olduğu ve tarihsel belgelerin ışığında 1915 olaylarının tartışmaya açık bulunduğu yönündeki AİHM görüşüne karşı tavır almıştır. Grup, söz konusu Karar'a karşın, 1915 olaylarının “soykırım” olduğu konusunda ısrar ederek, sizi de ...

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 17.03.2014

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR[1]   1938’de ABD’li siyasal bilimler uzmanı Harold D. Laswell, Birinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda tekniklerini anlatırken; propagandanın sivil topluma olan etkisinden korktuğunu yazmıştır.[2] Fakat bu propaganda teknikleri arasında özel bir tür vardır ki, Laswell’in söylediğinden daha fazla ürkütücüdür ve sivil toplum üzerinde tahrip gücü hayli yüksek etkileri vardır. Ve ilginçtir, bu özel propaganda türü, uluslararası literatürde Ermeni intikamcılığını haklılaştıran ve yüceltenler dışında akademik veya popüler anlamda pek inceleme konusu da yapılmamıştır.[3]   1918-1923 yıllarında ve elli yıl sonra 1973-1994 yıllarında iki kanlı terör dalgası şeklinde Ermeni katiller tarafından çeşitli ülkelerde Türk devlet adamlarına ve diplomatlarına yönelik intikam suikastları gerçekleştirilmiştir. İşte bu ...

   
  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 17.03.2014

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR[1]   In 1938, while giving an account of the propaganda techniques employed in the First World War, American political science expert Harold D. Laswell wrote that he feared the influence of propaganda on civil society.[2] But there is a special type amongst such propaganda techniques that is more frightening than what Laswell had mentioned, and it has highly destructive consequences over civil society. Curiously enough, this special propaganda type has not been made a subject of academic or popular study in international literature except by those who legitimize and praise Armenian revanchism.[3]   Vengeful assassinations targeting Turkish statesman and diplomats ...

  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 16.03.2014

  Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   1990’larda bazı stratejistler Rusya Federasyonu’nun da dağılmasını bekliyordu. Putin ile birlikte bu beklenti sona erdi. Federasyon dağılmasa da bu devleti mevcut sınırlarında muhafaza etmenin zorluklarını birçok Rus stratejist gündeme getirdi: Rusya ya süper güç olacak ya da yok olacak. Kırım, Rusya’nın Karadeniz’e dolayısıyla Akdeniz’e açılması yolunda jeopolitik bir kaledir. Kırım, yakın zamana kadar Türk yurdu olarak kalmış bir Karadeniz incisidir. Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgede mesela muz dahi yetiştirilebilmektedir. Sovyet yöneticileri için de sayfiye bölgesiydi. 1991 askeri darbesinde Gorbaçev Kırım’daki yazlığındaydı. II. Dünya Savaşı’nda Alman ordusu, Sovyet topraklarında ilerlerken burayı da işgal etti. Bölgenin asli unsuru Türkler (Tatarlar) dağlarda milisler halinde ...

   
  Prof. Dr. Ata ATUN 30.12.2013

  2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da neredeyse yüzde 13 gibi ...

  Jeremy SALT 30.12.2013

  Yakın zamanda yayınlanan bir makalede Robert Fisk 1915’te Ermenilerin katledilmesi ile 2013’te Suriye’de çektikleri acılar arasında bir paralellik kurmuştur. Gelişen olaylara verilen bu yanıtın dayanağı Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda başlarına gelenler, şu an Suriye’de olanlar ve tarihte bu iki olay arasındaki diğer paralelliklerdir. Uzun bir süre boyunca Fisk’in Osmanlı hükümetine karşı yönelttiği suçlamalar, Osmanlı hükümetinin yerel görevlilere Ermenileri yok etme emri verildiğini “gösteren”, ancak aslında sahte olan ve kötü üne sahip Andonian “belgelerine” dayanmaktaydı. Yazarın kendine ait iddialarının birçoğu da Birinci Dünya Savaşı propagandası veya kendi hayali varsayımlarına dayanıyordu. 1915 katliamlarından hayatta kalan yaşlı Ermenilerin ona anlattığı hikâyeler ancak Ermeniler tarafından ...

   
  Ata ATUN 29.12.2013

  Prof. Dr. Ata ATUN 2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da ...

  Ata ATUN 29.12.2013

  2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da neredeyse yüzde 13 gibi bir ...

   
  Jeremy SALT 29.12.2013

  In a recent article, Robert Fisk has drawn a parallel between massacres of the Armenians in 1915 and their suffering in Syria in 2013. This response is based on what happened to the Armenians during the First World War, what is happening in Syria now and where other parallels lie between these two periods of history. For a long time Fisk’s accusations against the Ottoman government were based on forged ‘documents’, the notorious Andonian papers, which purported to show that the Ottoman government sent orders to provincial officials to exterminate the Armenians. Most of his other claims are based on First ...

  Numan HAZAR 02.12.2013

  21. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Konseyi Bakanları Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Tahran’da düzenlendi. Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Türkiye Dışişleri Bakanları, Pakistan Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Başbakan Danışmanı, Türkmenistan Ekonomi Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Özbekistan ve Tacikistan Büyükelçisi ülkelerini bu toplantıda temsil ettiler. Bakanlar Konseyi Toplantısı’ndan önce 24-25 Kasım 2013 tarihinde Kıdemli Memurlar Toplantısı gerçeklemişti. Bakanlar Konseyi EİT örgütünün yüksek karar organıdır ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmaktadır. Yılda bir kez toplanan Bakanlar Konseyi öncelikle politikaların, stratejilerin hazırlanmasından ve organizasyonun çalışma programlarının tasdik edilmesinden yükümlüdür. A yrıca Bölgesel Planlama Konseyi (RPC), Daimi Temsilciler Komitesi (CPR) ve EİT Özel Teşkilatları’nın raporlarının gözden ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)