Ata ATUN 06.07.2015

  Başta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Sorunundan sorumlu ekibinin,  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker’in Kıbrıs sorununa ilişkin olarak özel bir rol üstlenmesini istemeleri çok tehlikeli bir gelişme. Bizim sonumuzu getirecek bir gelişme de diyebiliriz buna. Espen Barth Eide’nin “AB’nin müzakerelere katılımının son aşamasına girdiği” açıklaması kulağa hiçte hoş gelmiyor. İşin içinde gene bir oyun olduğu kesin. BM açıkça Avrupa Birliğini Kıbrıs Müzakerelerinin içine çekmeye çalışıyor. Bunu yıllardır başaramamıştı. Özellikle de III. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM’nin ve AB’nin bu konudaki ısrarlı girişimlerine hep “Hayır” yanıtını vererek AB’yi Kıbrıs konusundan uzak tutmaya çalışmıştı. Şimdi BM ve ...

  Tal BUENOS 06.07.2015

  AVİM 07.07.2015 Tal Buenos is a PhD Candidate in Political Science at the University of Utah. His research interests include American Foreign Policy, British Imperialism, International Relations Theory and Turkish-Armenian Relations. Much of his recent research focuses on the place of the genocide discourse in international politics. Within this framework, Mr. Buenos studies extensively the ‘politics of genocide accusations against Turkey’, in other words, political motivations behind the genocide hypothesis. According to Tal Buenos, genocide accusations against Turkey are essentially a soft-power instrument against Turkey and it is indeed not the Armenians, but the Americans that devised genocide accusations as a leverage against ...

   
  Ata ATUN 31.05.2015

  Geçmişte, Annan Planı’nın tartışıldığı döneminde yaşamıştık bu günlerde yaşadıklarımızı. İktidarda, gene sol eğilimli bir partinin çoğunluğunu oluşturduğu bir koalisyon hükümeti vardı. Kendilerine “Barış İsteyenler” adını takmış bir takım geçmişi unutmuş vatandaşlarımız, aynen yağmur yağınca ortaya çıkan garavolliler (sümüklü böcek) gibi yıllarca gizlendikleri yerden ortaya çıkmışlar “Barış Engellenemez” diye bağırmaya, gösteriler yapmaya başlamışlardı. Sanki onlardan başkaları “Barış” istemiyorlarmış, barışı isteyen sadece kendileriymiş gibi… Kendi akıllarındaki, Rum’un boyunduruğu altına girmek ve Rum çoğunluğun içinde Türk azınlık olmak “Barış”tı, özgür, kendi kurduğumuz devletin içinde, Türkiye’mizin garantisi altında yaşamak da “Barış” değildi. Özgürce, kendi kendimizi, kendi kurduğumuz devletimizin yönetimi altında, kendi topraklarımız içinde yönetmek için verilen çabalar ...

  Halil Akıncı 18.03.2015

  Halil Akıncı Türk Keneşi Eski Genel Sekreteri 19.03.2015 Adil Hafızanın Işığında: Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu Altay Cengizer İstanbul: Doğan Kitap, 2014, 729 sayfa  ISBN: 9786050922899 Dil: Türkçe Cengizer’in kitabının uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığı her satırından anlaşılmaktadır. Yazarın tüm kaynaklarını titizlikle incelediği görülmektedir. Vardığı sonuçlar aşağıda da görüleceği gibi kullanmadığı kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Cengizer önce Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşına katılmasına giden yolu 1908 Jön Türk devrimi ve Avrupa siyaset arenasındaki gelişmeleri irdeleyerek Balkan hezimetinden sonra Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğinden tamamen ümit kestiklerini ortaya koyarak anlatıyor. Devlet zayıf, perişan ve en önemlisi yalnız bir haldedir. En yetkili ağızlar bunu itiraf etmektedirler. Balkan ...

   
  Şükrü Server AYA 03.03.2015

  Recognizing the Armenian Genocide is not about creating the institutions of democracy or ensuring freedom of speech in Turkey — it is about ensuring justice for the Armenians. Dr. Taner Akcam of Clark University spoke to CivilNet about the importance of nuances and the significance of addressing and confronting history for Turkish civil society. Below is the transcript of that interview[1].   The “Armenian Genocide” is as truthful as the “Odysseus and the Cyclops” story by Homeros. The United Nations records acknowledges only two genocides, the Jewish Holocaust attested by the 1945 Nuremberg War Tribunal and the Rwanda Genocide again attested by authorized international ...

  Ahmet ERTAY 01.03.2015

  Ahmet ERTAY Ambassador (R)   In November 2013, it will be recalled, the five permanent members of the United Nations Security Council and Germany mutually agreed on a comprehensive ‘Joint Plan of Action’ (JPA) in Geneva which, in broad terms, reciprocally freezes Iran’s nuclear program and new sanctions, and relieves existing sanctions to some extent. The negotiations, started in January 2014 under the JPA did not reach a result despite an extension until July. At the meeting which took place in Vienna in November 2014, the negotiations were further extended until June 30, 2015. As might be expected, the parties sounded optimistic after the ...

   
  Ahmet ERTAY 07.01.2015

  Ahmet ERTAY Ambassador (R)   The subject of “Iran’s nuclear program” was brought to the international agenda as a predominant and controversial item when an Iranian opposition group, The People’s Mujahedin Organization of Iran, revealed in a press conference in August 2002, that Iran carried-out nuclear activities in Natanz and Arak, evading inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA). Western states, notably the US and Israel, claimed without any delay that Iran was aspiring to possess nuclear weapons.  Efforts put in since, have not yet ensured a resolution that will be approved by the parties.    A very complicated problem It is not possible to ...

  Tal BUENOS 25.12.2014

                          TAL BUENOS TARAFINDAN NSW PARLAMENTOSU’NDA YAPILAN KONUŞMA NEW SOUTH WALES PARLAMENTOSU, 24 KASIM 2014   Teşekkür ederim!  Bir araya geldiğimiz bu toprakların geleneksel sahipleri olan Eora ulusuna mensup Gadigallılara minnetlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Eora ulusunun geçmişteki ve günümüzdeki ihtiyarlarına olan saygımı sunmak ve bu saygıyı günümüzün diğer Aborjin insanlarına da iletmek istiyorum.  Aramızda bulunan Parlamento Mensupları ve diğer saygıdeğer konuklara da minnetlerimi sunuyorum. Aynı zamanda New South Wales Parlamentosu’na ve Parliamentary Friends of Turkey’e (Türkiye’nin Parlamenter Dostları) teşekkür etmek istiyorum.  Bu benim Avustralya’ya ilk gelişim. Dün geldiğimde köpekbalıklarıyla ilgili hikâyeler duydum. Buradaki basını göz önüne aldığımda, basında “Soykırım inkârcısı köpekbalıklarına saldırdı” manşetine ve “soykırım inkârcısının” haberde ...

   
  Tal BUENOS 08.12.2014

                          THE ADDRESS DELIVERED BY MR TAL BUENOS* at the luncheon hosted by NSW Parliamentary Friends of Turkey NEW SOUTH WALES PARLIAMENT, 24 NOVEMBER 2014   Thank you! I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora nation, who are the traditional custodians of this land on which we are gathered. I would also like to pay my respect to the elders past and present of the Eora nation and extend that respect to other Aboriginal people present. I would also like to acknowledge, the presence of the Members of Parliament here with us, and other distinguished guests. I would also like to thank the New ...

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 16.11.2014

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR[1]     ÖNSÖZ (Ömer Engin LÜTEM, Eski Sofya Büyükelçisi)   Prof. Dr Sayın Hikmet Özdemir’in  “Atatürk’ün Geleceği Seziş ve Öngörü Gücü (1914)“ başlıklı değerli bir incelemesini okuyucularımıza sunmakla mutluluk duyuyoruz.   Bu incelemede Atatürk’ün Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesini ülkenin çıkarlarına aykırı bulan ve gayet isabetli olduğunda artık şüphe bulamayan değerlendirmeleri yer almaktadır.  Atatürk bu konudaki görüşlerini Sofya’da Ataşemiliter olduğu dönemde yazdığı bazı mektuplarda dile getirmiştir.  O yıllarda Sofya Avrupa ülkeleri ile gayet yakın ilişkileri olan bir başkentti. Avusturyalı olmakla beraber ve aynı zamanda eski bir Fransız hanedanına mensup olan Bulgar Kralı Kral Ferdinand 1987  yılında tahta çıkmasıyla beraber Avrupa ile yakın ilişkiler ...

   
  Ahmet ERTAY 16.11.2014

  Ahmet ERTAY E. Büyükelçi      Ağustos 2002’de, bir basın toplantısı düzenleyen Halkın Mücahitleri isimli rejim muhalifi grubun, İran’ın Natanz ve Arak’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminden kaçırarak nükleer faaliyetlerde bulunduğunu açıklamasıyla, “İran’ın nükleer programı” konusu uluslararası gündeme ağırlıklı ve tartışmalı bir madde olarak girdi. ABD ve İsrail başta, batılı ülkeler, vakit geçirmeden, İran’ın nükleer silah peşinde koştuğunu iddia ettiler. Aradan geçen zamanda gösterilen çabalar, konunun, tarafların onaylayacağı bir çözüme kavuşturulmasını henüz sağlayamadı.     Çok karmaşık bir sorun     İran’ın nükleer programı konusu yalnızca batılı kaynaklardan izlenince tablonun tümünü görmek mümkün olmuyor. Bu kaynaklara bakılırsa, İran, nükleer silah sahibi olmak için uluslararası antlaşmalara göre meşru olmayan ...

  Ata ATUN 07.10.2014

  Ata ATUN 3 Ekim 2014     Dünyanın demokrasi şampiyonları olduklarını iddia eden, insan hakları, özgürlük, demokrasi, eşit davranış ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları sık sık kullanıp diğer ülkeleri kınayan, yaptırımlar uygulayan, izolasyonlar altına sokan ve ambargolar uygulayan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, işin içine Ermenistan gibi kendi ülkelerinde lobileri kuvvetli devletler insan haklarını çiğneyince, katliamlar yapınca, başkalarına ait toprakları işgal edince, bırakın yaptırım kararları almayı, seslerini bile çıkarmıyorlar.     Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali ve İsrail'in Gazze'deki cinayetleri bu iddiamın en güzel son dönem örnekleri.    1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Ermenistan ordusu, Azerbaycan toprakları içinde yer alan Hocalı kasabasına saldırdı ve 83 çocuk, ...

   
  Tal BUENOS 01.10.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah, 29.09.2014   World historiography and politics have yet to catch up with post-colonial times. However, the following discovery may push further toward international recognition of political realities that are strongly linked with a history of Western imperialism: there is documentation to show that the ones who sought to tear up the Ottoman Empire in the late 19th century are the same people who spoke freely of carving up China. The crossing paths of Western imperialism in China and Turkey are exposed in a letter that was sent on May 16, 1895 to James Bryce in London from Robert Stein of ...

  Ata ATUN 19.09.2014

  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, 16 Kasım Salı günü, bizim içinde yer aldığımız saat dilimine göre gece vakitlerinde, New York'a göre de öğleden sonra yaptığı basın toplantısında, Kıbrıs konusunu iyi bilen acar bir gazetecinin sorusu ile Kıbrıs müzakerelerini yeni bir mecraya soktu. Ban Ki Moon, dünyanın çeşitli yörelerinde çıkan savaşlar, terör saldırıları, barış girişimleri ve benzeri olaylar karşısında neler yapılacağı konusunda karar alabilen devletler üstü bir kurumun Genel Sekreteri ve çok deneyimli bir politikacı. Ağzından çıkanı kulakları kesinlikle duyar ve neyi ne zaman söylemesi gerektiğini de çok iyi bilir. Salı günü yaptığı basın toplantısında Kıbrıs’la ilgili bir soru üzerine  "Bazı ...

   
  Tal BUENOS 11.09.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah, 11.09.2014   As Raphael Lemkin's studies on the concept of 'genocide' acutely reveal, political motivations often overshadow the integrity and impartiality of academic endeavors. This fact has recurred in many case studies including the Turkish-Armenian conflict. Armenian suffering, past or present, is not really at the core of Perinçek v. Switzerland. The question of how to characterize certain historical events almost a century after is not a matter upon which courts of law - not even the Grand Chamber of the European Court of Human Rights - may decide. However, the very existence of this question is a symptom of ...

  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 21.08.2014

  22.08.2014 Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   RUSYA CEPHESİNDE ULUSLARARASI HUKUK VE SİYASET KARŞILAŞMASI Ukrayna olayları ve Kırım’ın ilhakı ile devam eden süreçte Doğu-Batı arasındaki makas gittikçe açılırken Büyük Savaş endişeleri zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu cümleden olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, bu ülkeyi gittikçe daha zorlamaktadır. Buna karşın Moskova yönetimi başta Çin ile ilişkiler olmak üzere manevra alanını genişletme yolundadır. Gıda alanındaki yaptırımlara karşı Türkiye’den telafi ihracatı gündeme gelmiş ve görüşmeler, bağlantılar başlamıştır. Bu arada Uluslararası Hukuk cephesinden Rusya aleyhine arka arkaya gelen kararlar, Moskova’da sarsıntıya yol açmaktadır. Bir şekilde bunlar da aşılacaktır ancak bu kararlarla hukuk-siyaset ilişkilerinde Uluslararası Hukuk’un zemin kaybedeceğinden endişe edilmektedir. Yıllardır devam eden ...

   
  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 05.08.2014

  Ya İşgal Altındaki Azerbaycan Toprakları?   06.08.2014 Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   Dünyanın gözünün Gazze üzerinde olması, buradaki katliamın bir an önce durmasına vesile olabilir. Bununla beraber ince bir medya taktiği ile kamuoyu, sivil ve çocuk ölümleri dahil İsrail’in her türlü cinayetlerini kanıksama düzeyine getirilmektedir. Zaten başta ABD olmak üzere batılı yetkililer İsrail’den bu işi usulüne uygun halletmelerini istiyor. Her fırsatta İsrail’in haklı olduğu, İsrail’in desteklendiği mesajı iletiliyor. Gazze saldırıları ile aynı günlerde Irak’taki Türkmenler planlı, programlı bir şekilde kendi yurtları Kerkük ve çevresinden uzaklaştırılıp güney bölgelere sürülüyor. Bu esnada yine planlı bir katliam gerçekleştiriliyor. Türkiye çevresindeki Türk kökenli halkların düzenli bir şekilde zayıflatılması, azaltılması, hatta katliama ...

  Tal BUENOS 31.07.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah; August 1, 2014   "When Raphael Lemkin coined the word genocide in 1944 he cited the annihilation of Armenians as a seminal example of genocide." This is an entirely false statement as Lemkin did not mention Armenians even once. One name is found at the center of the Swiss case for a review of Perinçek v. Switzerland in the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR): Raphael Lemkin. Lemkin is at the heart of the Swiss claim that the ECHR decision in December 2013 creates artificial distinctions, specifically between the Holocaust and the Armenian tragedy. The distinction ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)