Teoman Ertuğrul TULUN 24.09.2020

  Hürriyet Daily News (21 Eylül 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sebebiyle gerilen ortamda, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunları çözüm amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sunmak konusunda hukukçular ve bilim insanları tarafından çok sayıda mantıklı fikirler ve öneriler gündeme getirilmiştir. Bu öneriler çerçevesinde, Yunanistan’ın UAD’nın yargı yetkisi alanına dair tutumu ve çekincelerini kısaca hatırlatmakta fayda vardır. UAD’nın Statüsü’ne göre, Mahkeme’nin, uluslararası uyuşmazlıklar üzerinde zorunlu yargı yetkisi yoktur. Devletler, taraf oldukları uyuşmazlıkları UAD’nın ele alıp almaması konusunda karar vermekte serbesttirler. Statü’ye göre, buna taraf olanlar, “herhangi bir zamanda, aynı yükümlülüğü kabul eden başka bir Devletle ilgili olarak, Mahkemenin yargı yetkisini kendiliğinden zorunlu ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 23.09.2020

  Hürriyet Daily News (21 September 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   In a tense environment posed by the recent developments in the Eastern Mediterranean, a plethora of reasonable ideas and suggestions have been raised by jurists and scholars to submit the problems between Greece and Turkey for settlement to the International Court of Justice (ICJ). Within the framework of these recommendations, it is worthwhile to briefly recall the position and reservations of Greece regarding the jurisdiction of the ICJ. According to the Statute of the ICJ, the jurisdiction of the Court over international disputes is not compulsory. States are free to decide whether the ICJ ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 10.09.2020

  Hürriyet Daily News (5 Eylül 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   Hatırlanacağı gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl Kasım ayında The Economist ile yaptığı mülakatta NATO'nun "beyin ölümünü" ilan etti. Bu bağlamda, bir Avrupa askeri gücünün kurulması hayalinden de bahsetti. The Economist, Macron’un Avrupa'nın geleceğiyle ilgili görüşlerini "kıyamet haberi" olarak nitelendirdi ve Macron'un "merkezci bir Avrupalı politikacı ve uluslararası işbirliği taraftarı için şaşırtıcı derecede kasvetli bir tablo" çizdiğini belirtti. Macron’un doğruyu söyleme kisvesi altındaki uygunsuz kaba benzetmesi çerçevesinde, Fransa’nın NATO ile tarihsel olarak sorunlu ilişkisini anımsamakta yarar bulunmaktadır. Öncelikle, bu bağlamda, Fransa'nın Mart 1966'da ABD'nin güvenlik meseleleri üzerindeki hakimiyetini protesto etmek için NATO’nun bütünleşmiş askeri yapısından ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 07.09.2020

  Hürriyet Daily News (5 September 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   As will be remembered, French President Emmanuel Macron declared NATO “brain dead” in an interview with The Economist in November last year.  In this respect, he mentioned also his dream of developing a European military force. The Economist described Macron’s views on the future of Europe as “apocalyptic” and stated that what Macron is drawing “an astonishingly bleak picture for a centrist European politician and an avowed internationalist.” Within the framework of Macron’s improper crude analogy under the guise of telling the truth, it is worthy of recalling France’s historically problematic relationship with NATO. Firstly, in this regard, it should ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)