Sabir ŞAHTAHTI 28.06.2019

  “Ermeniler her zaman işgalci bir siyaset gütmüşler, biz ise her zaman savunmada kaldık. Bazen de geri  çekildik. Şimdi de aynı durumdayız!”[1] - Haydar Aliyev   Her milletin yaşam tarzında ve gelişmesinde ideolojinin rolü eşsizdir. Modern dünyada ulusal ideoloji, o milletin güvenliğinin temelidir. Ancak, ideolojinin temelleri sağlam, adil, gerçeğe uygun ve barışçıl olmalıdır. Aksi taktirde sadece diğer milletlere değil ait olduğu millete de fayda getirmez. Sonunda ciddi bir direnişe yol açar. Konuşmak istediğimiz konu sahte bir “Büyük Ermenistan” ile ilgilidir. Bu iddia yaklaşık iki yüz yıl boyunca Anadolu’da, Kafkaslarda ve şimdi ki İran arazisinde Müslüman-Türk ahaliye karşı büyük cinayetler soykırım ve zorunlu göç politikası izlenmiştir. ...

  David BARCHARD 25.06.2019

  Cornucopia (20 June 2019) David Barchard   If Norman Stone and Professor Ali Doğramacı, then rector of Bilkent University, had not shared a flash of inspiration during an international conference in Ankara in 1995, the love affair between the country and its most famous international academic friend might never have begun. Norman was in Ankara, at a conference on Bosnia, not too happy with his life as a professor at Oxford, and what he saw of Bilkent appealed to him. Why not work there? It was a sort of intellectual quantum leap. The disillusioned Oxford professor vanished, to be replaced for two decades until ...

   
  Albina MURATBEKOVA 20.06.2019

  Bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran Avrupa Birliği (AB), esas olarak tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerini kapsayan “Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım” (TACIS) programı ile bölgede etkinlik göstermeye başlamıştır. 1991 yılından beri yürütülmekte olan TACIS, piyasa ekonomisine geçiş ve Sovyetler sonrası devletlerde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesi için teknik destek sağlamayı amaçlamaktadır. Daha sonra, bölgeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte 2002 yılında “Orta Asya Strateji Belgesi 2002-2006” olarak adlandırılan belge ile “Orta Asya TACIS Gösterge Programı 2002-2004” de AB tarafından kabul edilmiştir.  AB’nin bölgedeki çabalarını çerçeveleyen daha somut bir belge, Almanya tarafından başlatılan ve 2007’de kabul ...

  Harry MOUNT 20.06.2019

  The Spectator (19 June 2019) Harry Mount   Norman Stone has died at the age of 78. In 2007, Harry Mount paid tribute to the historian and author, republished here: It’s four in the afternoon in the Garrick Club and Norman Stone is steaming with rage. The steam is not alcohol-fuelled. Professor Stone — historically no flincher from the glass — is on the wagon at the moment but is feeling no undue withdrawal pangs. He is, though, longing for a cigarette, and his beloved Garrick has just outlawed smoking, in line with the new legislation. ‘It’s quite clear that cigarettes calm you down, the ...

   
  Serdar KILIÇ 14.06.2019

  Turks have never harbored any anti-Armenianism, or Greekism or Assyrianism. “When Turkey Destroyed Its Christians” (Review, May 18) offers no direct evidence to support its allegations and makes no reference to Ottoman material of central importance. The basic events in Asia Minor between 1894 and 1924 are subject to significant debate nearly a century later. In the eastern provinces, rebellions by violent Armenian groups caused considerable losses to the Ottoman army and the population. The Ottoman government quelled the disturbances in 1894-1896 and relocated many Armenians to the south in 1915. Approximately four million people of all religions died in the Ottoman ...

  Cavid VELIEV 12.06.2019

  Over the last two years, United States President Donald Trump has sent six congratulatory letters to his Azerbaijani counterpart, President Ilham Aliyev. Collectively, these letters contained three important messages. First, they addressed Azerbaijan’s contribution to European energy security through the Southern Gas Corridor (SGC) and its exports to the global energy market. Second, Trump endorsed the economic reforms conducted in Azerbaijan. Third, the White House commended Azerbaijan’s role in ensuring regional prosperity and stability. In one of his letters, Trump described Azerbaijani-US relations as “a strong partnership built on the foundation of a number of shared interests” (President.az, May 24). Since ...

   
  Fuad CHIRAGOV 11.06.2019

  The National Interest, June 10 2019 National Security Advisor John Bolton visited the South Caucasus region in October 2018 with an agenda that also included the facilitation of the peace process between Azerbaijan and Armenia. He raised several important issuesabout regional security and expressed his hope for the future. Then, Bolton suggested that the Armenian leader’s victory in the upcoming snap parliamentary elections would be a good opportunity for the government in Yerevan to take “decisive action” on resolving the Karabakh conflict. In response, the prime minister of Armenia, Nikol Pashinyan, blasted the U.S. official’s suggestion, stating that “Bolton, or anyone ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)