Tal BUENOS 29.04.2014

  Tal BUENOS Daily Sabah 29.04.2014   For the genocide industry, the labeling of the Armenian tragedy as genocide is a matter of life and death: If the Armenians did not suffer a genocide, then many genocide scholars would be unemployed. In addition to asking how one feels about what happened to many innocent Armenians in Anatolia during World War I, one might find it an interesting and cerebral exercise to ask: Why is the history of these events immersed in political controversy to this day, especially on April 24? Edward A. Freeman, who was appointed at the recommendation of Prime Minister Gladstone to chair the University ...

  Hakan YAVUZ 28.04.2014

  Daily Sabah 24.04.2014   Armenians originally termed the events of 1915 "aghed," (catastrophe) or "yeghern" (pogrom), while some scholars have also used "darakrutiun" (deportation) and "aksor" (exile). After 1965, due to a number of reasons, especially the concerted efforts of the Soviet Union, the Armenian diaspora under the leadership of the Armenian Revolutionary Federation (ARF), redefined the events of 1915 as genocide. Some Armenians insisted on the redefinition of the events as genocide, while some extremists committed high-profile terrorist attacks and assassinations of Turkish diplomats. Along with aggressive lobbying toward the recognition of events as genocide, Armenians narrowed their own options of reconciliation but ...

   
  Tal BUENOS 25.04.2014

  Tal BUENOS Hurriyet Daily News, 24 Nisan 2014   Bir kimseyi inkârla suçlamak, onun gerçekleri kabul etmediğini öne sürmektedir. İnkâr suçlaması, suçlayanın bulgulara dayalı bilgiye sahip olduğunu, suçlananın ise olayları irdeleme yeteneğinden yoksun olduğunu varsayar. Başkalarını soykırım inkârcılığı ile suçlama hakkı; dünya çapında (adeta) bir fabrikalar ağı kurmuş “soykırım araştırmaları” sanayisini oluşturan, etkileyici ve şaşaalı isimlere sahip olan ve olaylara “soykırım” damgası vuran enstitü ve merkez başkanları tarafından gasp edilmiş durumdadır. Gregory H. Stanton ve Israel Charny gibi her şeye soykırım damgası vuran şahıslar, esas ürünleri olan Türklere karşı soykırım suçlamasını pazarlamak ve haklı kılmak için soykırım inkârcılığı söylemine başvurmaktadır. Bu şekilde davranmak, soykırım ...

  Tal BUENOS 24.04.2014

  Tal BUENOS Hurriyet Daily News 24.04.2014   To accuse of denial is to assert that someone is refusing to acknowledge the truth. The accusation of denial assumes the accuser is the possessor of fact-based knowledge and the accused is devoid of empirical capacity. The privilege to accuse others of genocide denial is usurped by presidents and directors of institutes and centers in the genocide industry who have created a web of factories worldwide that have big commanding names and dispense genocide labels. Serial genocide labelers, such as Gregory H. Stanton and Israel Charny, employ the accusation of denial to justify their main product: the genocide ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla avimgenel@avim.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to avimgenel@avim.org.tr

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)