TASC 29.04.2019

  Sevgili Friends, I wanted to tell you about a personal experience I had at the Turkish - Armenian protests of April 24, 2019. The air was thick with rage by Armenians against Turks. They were cursing and using fighting words against us. Their faces were contorted. I felt so sad for them, for everyone. My body and mind were very tired with all planning and implementation of the 7-day- 24-hour TASC Vigil, which had now culminated in the TASC counter-protest which had over 150 participants. I was stressed that there might be an altercation in the heat of the moment. I was ...

  Deniz BERKTAY 24.04.2019

  Ukrayna’da 21 Nisan 2019’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, daha önce hiçbir siyasi deneyimi olmayan komedyen Volodimir Zelenski’nin yüzde 73 civarında oy alarak kazanması, uluslararası basında geniş yer buldu. Şimdi, hem siyasi deneyimi olmayan birinin nasıl böyle bir başarı elde ettiği tartışılıyor hem de Ukrayna’nın bundan sonra nereye yöneleceğine ilişkin farklı görüşler öne sürülüyor. Aslına bakarsak, gelişmeleri dikkatle takip edenler açısından, bu sonuç, sürpriz olmadı. (Gerek seçimlerin ilk turundan hemen önce, gerek ilk turun ardından, olası gelişmeleri analiz etmiştik. (bkz: http://soyledik.com/tr/makale/7850/ukrayna-secimleri-veya-1-nisan-sakasi--deniz-berktay.html ) Peki, Zelenski’nin başarısı neye dayanıyor? Yakın gelecekte olabileceklere ilişkin nasıl bir senaryo okuması yapabiliriz?  İkinci Tur ve Uluslararası Yankılar Ukrayna cumhurbaşkanlığı ...

   
  Alev KILIÇ 04.04.2019

  Diplomatik Gözlem (Nisan 2019, Sayı 87, s. 30-33) Alev KILIÇ*   Nisan ayları Ermenistan’ın Türkiye ile uzlaşmaya hazır olup olmadığının turnusol testini oluşturmaktadır. Neden Nisan ayı ve ne demek istiyoruz? Ermeni propaganda söyleminin yerleştirmeye çalıştığı “soykırım” olgusunun başlangıç noktası olarak verilen bir tarih bulunmaktadır: 24 Nisan. Bir yalanı yılmadan, sıkılmadan ne kadar sık ve pervasızca tekrar edersen, beyin yıkama süreci o kadar etkili olur anlayışını uygulayan bu söyleme göre, 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da yüzlerce Osmanlı Ermeni aydını tutuklanmış, sürgüne gönderilmiş ve öldürülmüştür. Daha sonra yalan olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde irdeleyeceğimiz bu iddiaya geçmeden önce, Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında Osmanlı imparatorluğunun içinde bulunduğu ...

  Alev KILIÇ 04.04.2019

  Diplomatic Observer (April 2019, Issue 134, p. 30-33) Alev KILIÇ*    Every April provides us with a litmus test of whether Armenia is willing for reconciliation with Turkey. Why April and what do we mean by this? The propaganda-laden discourse that aims to establish an acknowledgement of an “Armenian genocide” starts with a specific date: 24 April. Applying the adage that the more an audacious lie is repeated, the more effective the brain washing process becomes, the genocide narrative starts with the assertion that in Istanbul, on 24 April 1915, hundreds of Armenian intellectuals were arrested, sent to exile, and subsequently murdered. Before thoroughly inquiring ...

   
  Khazar İBRAHIM 02.04.2019

  A genocide begins with the killing of one man – not for what he has done, but because of who he is," Nobel laureate Kofi Annan once said in a speech. Armenian extremists have long been feeding the fabricated illusion of establishing a "Greater Armenia" from the Mediterranean Sea to the Caspian Sea. Inspired by the materialization of this mythical idea, they intermittently committed widespread bloodshed against the Turkic-Muslim population in different spots of this geography – particularly in the Caucasus and Anatolia. Likewise, Azerbaijan was no exception. Between March and April 1918 armed Armenian formations mercilessly killed tens of thousands of ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)