Metin KUŞTALOĞLU 29.04.2016

  Emekli Büyükelçi  Metin Kuştaloğlu’nun 25 Nisan 2016 Pazartesi günü İzmir-Karşıyaka’da Şehit Diplomatlar Anıtında düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmanın metni: “Sayın Belediye Başkanı, sayın meslektaşlarım, sayın hanımefendiler, beyefendiler, Grubumuzun en yaşlı üyesi olduğum için Dışişleri Bakanlığı teamülüne uygun olarak sizlere hitap etme şerefi bana verildi. Doğma, büyüme Karşıyakalı olduğum için de bu vesileyle kendimi şanslı addediyor, memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan, buraya yapmayı düşündüğümüz bu ziyareti  onaylıyarak gösterdiğiniz nezaket, yardım ve misafirperverlik için size müteşekkir olduğumuzu tekrar belirtmek isterim. Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin görevlerini yaparken karşılaştıkları çetin güçlükler yurt içinde pek bilinmez. Büyükelçiliklerde misyon şefinden en kıdemsiz katibe, konsolosluklarda  tüm kadroya kadar  her görevli, sabır ve anlayışla, ...

  Umut UZER 28.04.2016

  ŞALOM, 27 Nisan 2016 Holokost’un tarihi bir gerçek olduğundan şüphe duymayan birçok Türk aydınının Ermeni soykırım iddialarına şüpheyle bakmalarının sebebi nedir acaba? Sanırım bu durumun başlıca nedenlerinden biri, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı esnasında ölen Türklerin ısrarla göz ardı ediliyor olmasıdır. Bir başka sebep ise intikam amacıyla cinayete kurban giden devlet adamlarına ve diplomatlara karşı en küçük bir acıma hissi ya da pişmanlık ifadesinin zikredilmemiş olmasıdır. Burada üçüncü bir sebepten bahsedeceksek, o da sanırım Ermenilerin I. Dünya Savaşı’na ilişkin tarih anlatılarının son derece ırkçı kaynaklara dayanmasıdır. Hâlâ Büyükelçi Morgenthau’nun anıları temel kaynak olarak gösterilirken ve bu kaynakta Türkler vahşi, barbar ve ...

   
  Tal BUENOS 25.04.2016

  Daily Sabah, 25 April 2016   As the common use of the word 'genocide' became a feature in the cultural environment of New York, it was natural for some Armenian-Americans to characterize the Armenian suffering in World War I as genocide. Genocide obsession might seem like an inherent part of Armenian national memory. Currently, most Armenians are convinced that it is disrespectful or even dishonest to remember what happened to their ancestors in the final period of the Ottoman Empire without placing genocide at the center of one's thoughts and expressions. In genocide discourse, sentences are being crafted as if genocide is the memory itself. The ...

  Tal BUENOS 19.04.2016

  Daily Sabah, 30 March 2016, OP-ED   The truth would come out if only the genocide debate was to be led by historians who back their claims with fact-based evidence rather than some French politicians who see any possible genocide case as a political tool for their various interests Parliamentary laws are not empowered to determine which acts constitute the crime that is known as genocide. The U.N. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) declares in Article 6 that the charge of genocide has legal effect only when tried by a competent tribunal. French politicians have ignored ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)