Ermeni Araştırmaları (EA) dergisi, kendi alanında bilimsel araştırmalara dayalı çalışmaların sunulması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile 2001 yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hakemli bir dergi olan EA, yılda 2 (iki) defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Alev KILIÇ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğçe TECİMER’dir.

EA, EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Derginin dili Türkçedir.

Dergi; Ermenistan siyaseti ve tarihi, Ermenistan’da ve Ermeni diasporasında kültürel ve sosyo-politik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları ve Ermenistan'ın Türkiye, İran, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve AB ile olan ilişkileri gibi konu başlıkları altında çalışmaları kabul etmektedir.

Önceki sayılarda Justin McCarthy, Guenter Lewy, Edward Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi önde gelen akademisyenler, konunun uzmanları ve doktora öğrencilerinin kaleme aldığı "Ermeni Sorunu" üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayınlanmıştır.

Sevk ve İskân Kanununun 100'üncü yılı olan 2015’te EA biri özel sayı olmak üzere üç sayı olarak ve toplamda 21 akademik makale ile yayınlanmıştır. 
ERMENİ ARAŞTIRMALARI

Altı Aylık, Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

ISSN: 1303-068X         eISSN: 2687-3214

EDİTÖR: Alev KILIÇ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:  Tuğçe TECİMER

DİL EDİTÖRÜ: Hülya ÖNALP

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Terazi yayıncılık tarafından basılmaktadır. / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı, and published by Terazi publishing.

YAYIN/DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN (ODTÜ, Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Gül AKYILMAZ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Tolga BAŞAK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (21. yy. Enstitüsü)

Dr. Şükrü ELEKDAĞ (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Edward J. ERICKSON (Marine Corps University)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Michael M. GUNTER (Tennessee Tech University)

Prof. Dr. Birsen KARACA (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Justin MCCARTHY (Louisville Üniversitesi)

Dr. Ayten MUSTAFAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi, İnsan Hakları Enstitüsü)

Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI (Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)

Dr. Jeremy SALT (Bilkent Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet SARAY (Beykent Üniversitesi)

Dr. Pulat TACAR (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hakan YAVUZ (University of Utah)

YAYIN SAHİBİ: Hazel ÇAĞAN ELBİR

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yaygın Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…

SAYFA DÜZENİ / DESIGN: Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık
İstanbul Cad.İstanbul Çarşısı. No: 48/48-49 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 341 36 67


Sayı : 74
Yıl : 2023
Fiyat : 100.00 TL

73

Sayı : 73
Yıl : 2023
Fiyat : 100.00 TL

Ermeni Araştırmaları 72. sayı

Sayı : 72
Yıl : 2022
Fiyat : 45.00 TL

Ermeni Araştırmaları 71. sayı

Sayı : 71
Yıl : 2022
Fiyat : 90.00 TL

Ermeni Araştırmaları 70. sayı

Sayı : 70
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

Ermeni Araştırmaları 69. sayı

Sayı : 69
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 68

Sayı : 68
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 67

Sayı : 67
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 66

Sayı : 66
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 65

Sayı : 65
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları 64.Sayı

Sayı : 64
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları 63.Sayı

Sayı : 63
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı 62

Sayı : 62
Yıl : 2019
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı 61

Sayı : 61
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 60
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 59
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 58
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 57
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 56
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 55
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 54
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 53
Yıl : 2016
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 52
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 51
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 50
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 49
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 48
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 47
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 46
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 45
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 44
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 43
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 42
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 41
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 40
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 39
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 37
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 36
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 35
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 33
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 32
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 31
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 30
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 29
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 27
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 26
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 25
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 23
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 22
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 20
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 19
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 18
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 16
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 12
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 10
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 8
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 6
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 4
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 1
Yıl : 2001
Fiyat : 0.00 TL


Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Eposta yolu ile gönderilen makaleler incelemeye alınmamaktadır. 

Dergipark sistemi üzerinden makale göndermek için tıklayınız

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil, en az 5.000 kelime olmalıdır. Makaleler, MS Word programında, Times New Roman karakterinde ve 1,15 satır aralıkla yazılmalıdır. Açıklamalar ve kaynak gösterimi sonnot olarak değil, dipnot olarak gösterilmelidir. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

  • Makalenin başlığı
  • Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum
  • Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
  • Öz: 300 kelimeyi geçmeyecek olan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract)
  • Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır.

Makalelerin hazırlanmasında, Ermeni Araştırmaları dergisinin şekil kuralları ile dipnot ve kaynakça sistemine riayet edilmelidir. Yayın Kurulu, teslim edilen makalelerle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilgilenecektir. Teslim edilen makalelerin durumu hakkında yazarlara e-posta yoluyla bilgi verilecektir. 

Yazım Kuralları için tıklayınız

 

YAYIN POLİTİKASI

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş, orijinal çalışmalar olmalıdır.

Makaleler, derginin belirtmiş olduğu bilimsel yazım kural ve standartlarına uygun ve açık bir dille Chicago Stilinin 17. sürümüne uygun olarak yazılmış olmalıdır. Dergi tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. (Yazım kuralları için bkz. http://dergipark.gov.tr/erma/writing-rules)

Dergi Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altındaki çalışmalar kabul etmektedir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından mümkün olan en kısa sürede ön değerlendirmeden geçirilerek, yayın kurulu incelemesine gönderilir.

Yayın kurulunca uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman en az 2 (iki) hakeme gönderilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Takip edilen Hakem sistemi Çift kör hakem sistemindir. Hakem raporları gizlidir. (Ermeni Araştırmaları dergisi ilgili hakem raporlarını 5 yıl süreyle saklar.) Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 2-8 ay sürmektedir.

Aksi belirtilmediği sürece Ermeni Araştırmaları dergisinde yayımlanan makalelerde belirtilen olay ve fikirler sadece yazarına aittir. Yazı işleri müdürünü, yayın sahibini veya editörünü bağlamaz.

Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden baskısı yapılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.

 

Ücret Politikası

Dergiye makale gönderimi ücretsizdir. Yayına kabul edilen makaleden de hiçbir ücret talep edilmez.

 

ETİK KURALLAR VE SORUMLULUKLAR

Yazar Ve Yardımcı Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar;

1.1.1. Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki;

1.1.2. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma;

1.1.3. insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmalıdır.

1.2.1. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar;

1.2.2. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar;

1.2.3. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar;

1.2.4. Ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

1.3. İzinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

1.4. Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.

1.5. Ayrıca, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Çalışmanın ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEDİĞİNE DAİR BEYAN FORMU

Bağımsız Araştırmacılar için YAYIN ETİĞİ VE ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU

2. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise; ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.

3. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

5. Çalışmanın destek kaynaklarından tümünün makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekir.

6. Dergiye gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan ve makalede yapılan alıntılar için etik ilkelere uygun alıntılama yöntemleri kullanılmalıdır.

7. Tüm yazarlar, makalenin tüm bölümlerinden sorumludur.

8. Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını ya da çakışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili olarak çıkar çatışması ya da çakışması bulunmadığı durumlarda da bu beyan mutlaka makalede yer almalıdır. En yaygın çıkar çatışması/çakışması türleri şunlandır: mali destek, eğitim veya diğer fon türleri, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir.

9. Gönderilen makaleler başka herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bir dergide süreç tamamlandığında ve ilgili makale reddedildiğinde başka bir dergiye değerlendirme için gönderebilir. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışıdır. Yazarlar ayrıca makaleyi daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

10. Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlıkla karşılaştığında, dergi editörünü veya yayıncısına bu durumu derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür.

11. Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve/veya analizlere büyük katkı sağlayan araştırmacılar; yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar ve makalelerin son halini onaylayan ve gönderimini kabul eden araştırmacılar sorumlu yazar olarak çalışmaya dahil edilmelidir. Bunun dışında; başka katkı yapanlar (örneğin teknik destek, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar vb.) yazarlar listesine dahil edilmemeli, ancak bu kişilerin yapmış oldukları katkılara teşekkür bölümünde yer verilmelidir.

12. Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.

 

Editörün Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Editör makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını vermelidir.

2. Editör ancak özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleleri değerlendirme sürecine almalıdır.

3. Editör ve alan editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate almaları gerekir.

4. Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapılması gerekmektedir.

5. Hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.

6. Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.

7. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik edilmeli ve talep edilen bilgi sağlanmalıdır.

8. Editör, çift kör hakemlik uygulaması ile yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.

9. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıların yapılması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

10. Hakem sayısının artırması yönünde gayret göstermelidir.

11. Editör, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.

12. Editör makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

13. Editör; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.

14. Editör makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

15. Editör makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Editör etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

16. Editör dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

17. Editör hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikâyetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

18. Editör makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

19. Editör yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.

• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

 


Abone Sorumlusu
Hülya ÖNALP

Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Yurtiçi Abone Ücreti: 108 TL
Yurtdışı Abone Ücreti: 30 Euro

Aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına ödeme yapabilirsiniz:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007

Sipariş Formu için tıklayınız


Avrasya İncelemeleri Merkezi 

Adres: Süleyman Nazif Sokak No: 12 Daire: 4 06550 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 438 50 23 • Faks: 0312 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tuğçe TECİMER

ttecimer@avim.org.tr


Son Sayı

Ermeni Araştırmaları 75. Sayı

Sayı : 75
Yıl : 2024
Fiyat : 200 TL