Ermeni Araştırmaları Dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile 2001 yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi, yılda üç defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Yavuz Şir’dir.

Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ermeni Araştırmaları’nın dili Türkçedir.

Dergi, Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altında çalışmaları kabul etmektedir.

Önceki sayılarda, Justin McCarthy, Guenter Lewy, Edward Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi önde gelen akademisyenler, konunun uzmanları ve doktora öğrencilerinin kaleme aldığı Ermeni Sorunu üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayınlanmıştır.

Sevk ve İskan Kanunu’nun 100. Yılı olan 2015’te Ermeni Araştırmaları dergisi biri özel sayı olmak üzere üç sayı olarak ve toplamda 21 akademik makale ile yayınlanmıştır. 


ERMENİ ARAŞTIRMALARI

Dört Aylık, Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

EDİTÖR: Alev KILIÇ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Aslan Yavuz ŞİR

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmaktadır / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı.

YAYIN  KURULU

​Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (İpek Üniversitesi)

Dr. Şükrü ELEKDAĞ (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

Dr. Erdal İLTER (Tarihçi)

Alev KILIÇ (E. Büyükelçi, AVİM Başkanı)

Prof. Dr. Nurşen MAZICI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nesib NESSİBLİ (Khazar Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Siyaset Bilimci)

Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI

Prof. Dr. Mehmet SARAY (Tarihçi)

Dr. Bilal N. ŞİMŞİR (E. Büyükelçi)

Dr. Pulat TACAR (E. Büyükelçi)

DANIŞMA KURULU

Çınar ALDEMİR (E. Büyükelçi)

Ertuğrul APAKAN (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Edward ERICKSON (Tarihçi)

Prof. Dr. Michael M. GUNTER (Tarihçi)

Prof. Dr. Enver KONUKÇU

Prof. Dr. Jean-Louis MATTEI (Tarihçi)

Prof. Dr. Justin MCCARTHY (Louisville Üniversitesi)

Dr. Ayten MUSTAFAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi, İnsan Hakları Enstitüsü)

Jeremy SALT

Prof. Dr. Norman STONE

Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan YAVUZ (Utah Üniversitesi)

YAYIN SAHİBİ: Hazel ÇAĞAN ELBİR

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yerel Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…

SAYFA DÜZENİ / DESIGN

Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37


Ermeni Araştırmaları

Sayı : 59
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 58
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 57
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 56
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 55
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 54
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 53
Yıl : 2016
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 52
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 51
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 50
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 49
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 48
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 47
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 46
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 45
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 44
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 43
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 42
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 41
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 40
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 39
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 37
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 36
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 35
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 33
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 32
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 31
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 30
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 29
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 27
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 26
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 25
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 23
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 22
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 20
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 19
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 18
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 16
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 12
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 10
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 8
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 6
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 4
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 1
Yıl : 2001
Fiyat : 0.00 TL

Aksi belirtilmediği sürece Ermeni Araştırmalarıʼnda yayımlanan yazılarda belirtilen olay ve fikirler sadece yazarına aittir. Yazı işleri müdürünü, yayın sahibini veya editörünü bağlamaz.

Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden baskısı yapılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.

Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Eposta yolu ile gönderilen makaleler incelemeye alınmamaktadır. 

Dergipark sistemi üzerinden makale göndermek için tıklayınız

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil, en az 5.000 kelime olmalıdır. Makaleler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Açıklamalar ve kaynak
gösterimi sonnot olarak değil, dipnot olarak gösterilmelidir. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

  • Makalenin başlığı
  • Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum
  • Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
  • Öz: 300 kelimeyi geçmeyecek olan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract)
  • Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır.

Makalelerin hazırlanmasında, Ermeni Araştırmaları dergisinin şekil kuralları ile dipnot ve kaynakça sistemine riayet edilmelidir. Yayın Kurulu, teslim edilen makalelerle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilgilenecektir. Teslim edilen makalelerin durumu hakkında yazarlara e-posta yoluyla bilgi verilecektir. 

Yazım Kuralları için tıklayınız


Abone Sorumlusu
Hülya ÖNALP

Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Yurtiçi Abone Ücreti: 45 TL
Yurtdışı Abone Ücreti: 30 Euro

Aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına ödeme yapabilirsiniz:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007

Sipariş Formu için tıklayınız


Avrasya İncelemeleri Merkezi 

Adres: Süleyman Nazif Sokak No: 12 Daire: 4 06550 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 438 50 23 • Faks: 0312 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Aslan Yavuz Şir

ayavuzsir@avim.org.tr

Son Sayı

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 60
Yıl : 2018
Fiyat : 15 TL