Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 70

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 70
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Ermeni Araştırmalar dergisi, 2021 yılı Aralık ayı itibariyle yayın hayatında 20. Yılını doldurmuştur. 2001 yılından beri kesintisiz yayınlanmaya devam eden ve bu alanda özelleşerek yayın yapan tek akademik dergi olarak Ermeni Araştırmaları dergisi pek çok akademisyen ve araştırmacının makalelerine yer vermiştir. 70. Sayımızda 1 başyazı ve 4 araştırma makalesi yer almaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazıda Alev Kılıç, Ağustos-Aralık 2021 arasında Ermenistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmektedir. Karabağ’da 44 gün savaşının ve 9 Kasım Moskova Ateşkes mutabakatının ardından Ermenistan Başbakanı’nın popülist siyaseti bir kenara bırakıp devlet adamı olarak birtakım adımlar atması gerekliliği doğmuştur. İncelenen dönemdeki ilk göstergeler, Ermenilerin yüzyıllar boyunca uygulaya geldikleri yükselen güçlere biat etme geleneğini, önemsenmek ve ödüllendirilmek üzere, Türklerle ihtilafta bulunan taraflara hizmet sunma çizgisini izlemekte olduğu izlenimini vermektedir.

70. sayıda yer alan ilk araştırma makalesi Halis Ayhan ve Esma Fatma Ayhan’ın “Göreceli Mahrumiyetten Soykırım İddialarına: Avrupa Parlamentosu’nun 1915 Olaylarına Yaklaşımı ve Türkiye” başlıklı makalesidir. Esma Ayhan’ın yüksek lisans tezinden yola çıkılarak kaleme alınan makalede sözde soykırım anlatısının diaspora tarafından Avrupalı ülkeler nezdinde neden bu denli vurgulandığı göreceli mahrumiyet kuramı çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Ermeni tezlerini savunanların Avrupa Parlamentosundaki özellikle yazılı yanıt soruları yoluyla oluşturmaya çalıştıkları algı ve bu durumun Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerine etkisi ele alınmıştır.

İkinci araştırma makalesi “Sakarya Savaşı Sonrasında Anadolu’daki Hıristiyan Nüfus Hakkında İngiltere Avam Kamarası’nda Yapılan Oturum Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla Çağdaş Yüksel tarafından yazılan makaledir. Yüksel makalesinde Avam Kamarası’nda yapılan konuşmalar vasıtasıyla İngiliz politikacıların Anadolu’daki Hıristiyan azınlıklara ve Türklere bakışlarını analiz etmektedir.

70. sayımızdaki üçüncü makale Güzin Çaykıran’ın kaleme aldığı “Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusundaki Ermeni Askerler İle Rus-Fransız Ordularında Ermeni Gönüllü Birlikleri (1914-1921)” başlıklı makaledir. Çaykıran, ATASE ve Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde yaptığı araştırmalara dayanarak Osmanlı ordusundan firar eden Ermeni askerlerin önce Rus Kafkas ordusundaki Ermeni Gönüllü Birliklerine sonrasında ise Doğu Lejyonuna katılma süreçlerini ele almaktadır.

Son olarak bu sayımızdaki dördüncü araştırma makalesi Çaner Çakı’nın “Ermenistan’ın Karabağ İşgaline Karşı Azerbaycan Propagandasında Müzik ve Milliyetçilik: “Karabağ’ın Sesi” Şarkısı Üzerine İnceleme” başlıklı makalesidir. Çalışmada Azerbaycan’ın 2020 yılındaki Karabağ mücadelesini tanıtan “Karabağ’ın Sesi” adlı müzik klibi incelenerek, Azerbaycan’ın gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyunda Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ işgalini ne şekilde yansıttığı ve Azerbaycan kamuoyuna Dağlık Karabağ’la ilgili hangi mesajları verdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.