Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST / ICH, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.

Uluslararası Suçlar Ve Tarih / International Crimes And History (UST / ICH) is an annual bilingual (English and Turkish) peer-reviewed journal dedicated to the study of inter-communal, inter-ethnic, inter-religious, and international conflicts, crimes, and conflict resolution practices in the past and the present. For twelve years of its publication, the UST / ICH has been a platform for the scholarly investigation of conflicts, crimes, and conflict resolution practices that have occurred in the Balkans, the Caucasus, the Eurasia region, and the Middle East. The UST / ICH is indexed in the Scientific and Technological Research Council of Turkey-Turkish Academic Network and Information Center (TUBİTAK-ULAKBİM), and EBSCO and DergiPark Akademik.

Manuscripts that are submitted to the UST / ICH must be in accordance to national and international ethical rules and standards. Authors who submit their manuscripts to the UST / ICH bear the legal and other responsibilities that may arise from failing to observe these rules and standards.   

 


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136

EDİTÖR / EDITOR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / MANAGING EDITOR: Drs. Teoman Ertugrul Tulun, M.A.

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmaktadır / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı.

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi Çaycı(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Birgül Demirtaş (Türk-Alman Üniversitesi)

Dr. Bilal Şimşir (E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar)

Prof.Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Turan(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

YAYIN SAHİBİ / PUBLISHER: Hazel Çağan Elbir

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: [email protected]

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yerel Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ / DESIGN
Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Balkanlar/The Balkans

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları/Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Sayı : 13
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 1
Yıl : 2006
Fiyat : 7.50 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi ETİK KURALLARI VE SORUMLULUKLARI için tıklayınız.

Dergipark sistemi üzerinden MAKALE GÖNDERMEK için tıklayınız.

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi TELİF HAKKI FORMU için tıklayınız.

Çalışmanın ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEDİĞİNE DAİR BEYAN FORMUNA ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bağımsız Araştırmacılar için YAYIN ETİĞİ VE ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU için lütfen tıklayınız.

ORCID KAYIT SÜRECİ hakkında bilgi için tıklayınız.

UST / ICH Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) DergiPark üzerinden ve e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.

UST / ICH ve makale / kitap incelemesi gönderme kuralları ile ilgili sorularınız için Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ile ([email protected]) e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 

Please click here to access the AUTHOR GUIDELINES of the International Crimes and History (ICH) Journal.

 

Click here to SUBMIT AN ARTICLE through the Dergipark system.

Please click here to access the International Crimes And History (ICH) Journal COPYRIGHT AGREEMENT.

Please click here to access the International Crimes And History (ICH) Journal, declaration form stating that the study does not require ETHICAL CONSENT FORM.

 

Please click here about the ORCID REGISTRATION PROCESS.

The editorial office will make every effort to deal with manuscript submissions as quickly as possible. All papers will be acknowledged on receipt by email.

For your questions, you can contact Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ([email protected]).

 

 


ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: [email protected]

 

Yıllık Abonelik Ücret / Annual Sunbscription Fee

Yurtiçi / Turkey: 17 TL

Yurtdışı / International: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir / Subscription fees should be sent to the below bank  account:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sorumlu Yazı İşleri Müdür / Managing Editor

Drs. Teoman Ertuğrul Tulun

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: [email protected]

Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 21
Yıl : 2020
Fiyat : 36 TL