Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST / ICH, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.


Uluslararası Suçlar ve Tarih çevrimiçi makale gönderme ve hakem değerlendirme sistemine hoş geldiniz.

Makalenizi göndermek için lütfen buraya tıklayın.

Yardım videosu için lütfen buraya tıklayın.
 


BAŞ EDİTÖR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç [Avrasya İncelemleri Merkezi(AVİM)]

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Dr. Teoman Ertugrul Tulun, M.A. [Avrasya İncelemleri Merkezi (AVİM)]

 

DANIŞMAN EDİTÖR: Dr. Öğr. Üyesi Onur Uraz [Hacettepe Üniversitesi]

 

YARDIMCI EDİTÖR: Drs Gülperi Güngör [Ankara Üniversitesi] , Drs. Burak Tekin [Hacettepe Üniversitesi]

 

ALAN EDİTÖRÜ: 

 

Hukuk:

Dr. Gözde Kılıç Yaşın [21. Yüzyıl Enstitüsü]

 

Siyaset Bilimi:

Dr. Mehmet Çağtay Abuşoğlu

Uluslararası İlişkiler:

Dr. Öğr. Murat Demirel [Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi]

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Deniz Altınsoy [ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi]

Dr.Öğr.Üyesi Levent Ersin Orallı [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]

 

Sosyoloji:

Dr. Pınar Akdeniz [Bilkent Üniversitesi]

 

Tarih:

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

Prof. Dr. Hasan Ünal [Maltepe Üniversitesi]

Prof. Dr. Sadi Çaycı [Başkent Üniversitesi]

Prof. Dr. Muharrem Özen [ Ankara Üniversitesi]

Prof. Dr. Mustafa Türkeş [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

Prof.  Dr. Birgül Ayman Güler [Ankara Universitesi] 

E. Büyükelçi Dr. Bilal Şimşir [Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü]

Prof.Dr. Durmuş Tezcan [İstanbul Kültür Üniversitesi]

Prof. Dr. Ömer Turan [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

E. Büyükelçi, Oğuz Demiralp  [ Ankara Politikalar Merkezi (APM)]

E. Büyükelçi, Dr. Rafet Akgünay [ Ankara Politikalar Merkezi (APM)]

Prof. Dr. Gül Akyılmaz [Hacı Bayramveli Üniversitesi] 

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

 

Hukuk

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner [Marmara Üniversitesi]

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Acaray [ Polis Akademisi]

Prof. Dr. İlyas Doğan [ Hacı Bayramveli Üniversitesi]

 

Tarih

Doç. Dr. Mevüt Yüksel [Erzurum Atatürk Üniversitesi]

Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu [Milli Savunma Üniversitesi]

Doç. Dr. Esra Özsüer [İstanbul Üniversitesi]

Prof. Dr. Damla Demirözü [İstanbul Üniversitesi]

Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü [İstanbul Üniversitesi] 

Doç. Dr. Nilüfer Erdem [İstanbul Üniversitesi]

 

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Birgül Demirtaş [Türk-Alman Üniversitesi]

Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

Prof. Dr. Çınar Özen [Ankara Üniversitesi] 

Doç. Dr. Anar Somuncuoğlu [Hacettepe Üniversitesi]

Prof. Dr. Ali Asker [Karabük Üniversitesi]

Prof. Dr. Can Ünver [İstinye Üniversitesi]

Prof. Dr. Barış Özdal [Uludağ Üniversitesi]

 

KURUCU EDİTÖR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Ömer Engin Lütem [Institute For Armenian Research (ERAREN)]

 

YAZI İŞLERİ ESKİ MÜDÜRLERİ:

Sevin Elekdağ (2006-2011)

Aslan Yavuz Şir (2012 -2014)

Dr. Turgut Kerem Tuncel (2015 -2019)

 

ESKİ YARDIMCI EDİTÖR:

Musa Gürbüz (2006)

Erhan Türbedar (2008 - 2010)

Yrd. Doç. Dr. Deniz ALTINBAŞ (2011)


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136   eISSN: 2791-9005

BAŞ EDİTÖR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç [Avrasya İncelemleri Merkezi(AVİM)]

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Dr. Teoman Ertugrul Tulun, M.A. [Avrasya İncelemleri Merkezi (AVİM)]

DANIŞMAN EDİTÖR: Dr. Öğr. Üyesi Onur Uraz [Hacettepe Üniversitesi]

EDİTÖR YARDIMCISI: Drs Gülperi Güngör [Ankara Üniversitesi] , Drs. Burak Tekin [Hacettepe Üniversitesi]

İMTİYAZ SAHİBİ: AVRASYA BİR VAKFI (1993)

Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Terazi yayıncılık tarafından basılmaktadır. / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı, and published by Terazi publishing.

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

Prof. Dr. Hasan Ünal [Maltepe Üniversitesi]

Prof. Dr. Sadi Çaycı [Başkent Üniversitesi]

Prof. Dr. Muharrem Özen [ Ankara Üniversitesi]

Prof. Dr. Mustafa Türkeş [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

Prof.  Dr. Birgül Ayman Güler [Ankara Universitesi] 

E. Büyükelçi Dr. Bilal Şimşir [Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü]

Prof.Dr. Durmuş Tezcan [İstanbul Kültür Üniversitesi]

Prof. Dr. Ömer Turan [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]

E. Büyükelçi, Oğuz Demiralp  [ Ankara Politikalar Merkezi (APM)]

E. Büyükelçi, Dr. Rafet Akgünay [ Ankara Politikalar Merkezi (APM)]

Prof. Dr. Gül Akyılmaz [Hacı Bayramveli Üniversitesi] 

YAYIN SAHİBİ: Drs. Hazel Çağan Elbir [Atılım Üniversitesi]

YAYIN İDARE MERKEZİ
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ
Ruhi ALAGÖZ

BASKI
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 23
Yıl : 2022
Fiyat : 60.00 TL

Özel Sayı : Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesi / Prevention of Violence Against Women and Children

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 22
Yıl : 2021
Fiyat : 60.00 TL

Özel Sayı : 15.Yıl/15th Year

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 21
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Balkanlar/The Balkans

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları/Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -14

Sayı : 14
Yıl : 2013
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 13
Yıl : 2012
Fiyat : 9.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 11-12
Yıl : 2011
Fiyat : 9.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 9-10
Yıl : 2010
Fiyat : 9.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 7-8
Yıl : 2009
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 5-6
Yıl : 2008
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 3-4
Yıl : 2007
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 2
Yıl : 2006
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 1
Yıl : 2006
Fiyat : 7.50 TL

Makaleyi göndermeden önce Yazarlara Bilgi’yi lütfen okuyun ve aşağıdakilerin eksik olmadığından emin olun:

 • Editöre mektup
 • Makalenin türü
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • Kaynakların Chicago 17 – Citation Guide’a göre belirtildiği
 • İngilizce/Türkçe yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
 • Telif Hakkı Anlaşması Formu
 • Daha önce basılmış material (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

 

Makale Kapak Sayfası

 • Makalenin kategorisi
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonar şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
 • Tüm yazarların ORCID’leri

 

Makalenin ana metni

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Özetler 180-300 kelime Türkçe ve 180-300 kelime İngilizce
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
 • Makale ana metin bölümleri
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

 

Makale Gönderme

Makalenin gönderileceği DergiPark sayfası adresi: https://dergipark.org.tr/tr/journal/2328/submission/step/manuscript/new

Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Sorumlu yazarın dışındaki yazarların ya da çalışmada yazar olarak yer almayan bir başkasının hesabı kullanılmamalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar DergiPark sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale ana metninin dosyasını (Main Document)  yüklerken, çift taraflı kör hakem süreci gereği, bu dosyanın yazar kimliğini deşifre eden hiçbir unsur barındırmadığından emin olun. Makale ana metni dosyası (Main Document) başlık sayfasını (Title Page) içermemeli; yazar adı geçen ya da yazar adlarını ifşa edebilecek bölümler içermemeli (Örneğin: Teşekkür, her sayfada tekrar eden ve yazar adlarını içerebilen başlık).

 

Ayrı Ayrı Yüklemeniz gereken dosyalar

 • Telif Hakkı Anlaşması Formu
 • Resim, Tablo vb başka kaynaktan alındıysa izin belgesi
 • Makale Kapak Sayfası
 • Makale Ana Metni Dosyası (Bu dosya aşağıdaki unsurları içermelidir)
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Özetler 150-300 kelime Türkçe ve 150-300 kelime İngilizce
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
 • Makale ana metin bölümleri
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

 


Uluslararası Suçlar ve Tarih’e (UST) gönderilecek çalışmalar aşağıdaki kılavuzlara göre hazılanmalıdır: 

ARAŞTIRMA MAKALESİ kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

RAPOR  kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

ULUSLARARASI MAHKEMELERDE GÖRÜŞÜLEN DAVALAR  kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

KİTAP İNCELEMESİ  kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

 


Editörlük Birimi Biçimsel Uygunluk Değerlendirmesi: Dergimiz dergipark sistemi üzerinden iletilen her yazıya öncelikle bir kod verilerek Editörlük Birimi tarafından dergimiz Yayın İlkeleri çerçevesinde değerlendirilir (makale, öz ve anahtar kelimelerin sayısı, kaynakça kuralları vb.). Bu aşamada, Editörlük Birimimiz yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.


Yayın Kurulu Değerlendirmesi ve Hakemlerin Belirlenmesi: Editörlük Birimi tarafından biçimsel uygunluğu değerlendirilen ve olumlu görüş bildirilen her yazı, yazarın kimliğini belli edecek ifadelerin gizlenmesi yoluyla “anonimleştirilerek” Yayın Kurulu üyelerine gönderilir. Editör, Editör Yardımcıları ile farklı üniversitelerden ve disiplinlerden akademisyenlerden oluşan Yayın Kurulu, çevrimiçi veya yüz yüze toplantı şeklinde yılda iki kez toplanır. Toplantıda yazılar “Kör Yayın Kurulu” ilkesine göre ele alınır. Yayın Kurulunda ele alınan yazılar hakkında “hakemlere gönderme”, “yeniden düzenleme” veya “ret” şeklinde  karar verilir.


Hakem Değerlendirmesi: Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmektedir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve Derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. “Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, Editörlük Birimi aracılığıyla dergipark sistemi üzerinden yürütülür. Yazıların 60 gün içinde hakemlik sürecini tamamlaması ve yayımlanması öngörülmektedir.

Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına karar verilir.


The following are the stages of the publication process :

1. The average time during which the preliminary assessment of manuscripts is conducted carried out by the editorial team : 10 days.

2. The average time during which the manuscripts double blind review is conducted : 40 days.

3.  After going through the review process, if required, the authors are given the opportunity to improve. After the corrections have been made by the authors, the editorial team will re-examine the improvements made by the author with the input provided by the reviewers. This is done until the authors make improvements in accordance with the input provided by the reviewers. 

4. The average time in which the article is published: 10 days (Online First Publication)

5. Each Article is Psychically published in September.


Hakem olmak için istek gönderin

Açıklama: UST, genel bir hakem listesini Web Sayfasında duyurmaktadır. Veri Koruma mevzuatı uyarınca, adınızın yayınlanmasını istemiyorsanız lütfen bize bildirin (e-posta ile kısa bir "açıklamama" ifadesi ile göndermeniz yeterlidir.: submissions@ustich.org

Hakem Listesi

Uluslararası Suçlar ve Tarih hakem listesi(ICH) (ISSN: 1306-9136  eISSN: 2791-9005) :

Year 2021                
Year 2022                

Açıklama: UST, genel bir hakem listesini Web Sayfasında duyurmaktadır. Veri Koruma mevzuatı uyarınca, adınızın yayınlanmasını istemiyorsanız lütfen bize bildirin (e-posta ile kısa bir "açıklamama" ifadesi ile göndermeniz yeterlidir.: submissions@ustich.org

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. UST değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda UST için çalışma değerlendiren hakemlerin belirtilen etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.

ÖN İNCELEME FORMU

HAKEM İNCELEME FORMU


Çalışmanın ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEDİĞİNE DAİR BEYAN FORMUNA ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bağımsız Araştırmacılar için YAYIN ETİĞİ VE ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU için lütfen tıklayınız.

 

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)/International Crimes(ICH) dergisine gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE’un (Committee on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınacaktır.

 

Yazar Ve Yardımcı Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar;

1.1.1. Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki;

1.1.2. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma;

1.1.3. insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmalıdır.

1.2.1. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar;

1.2.2. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar;

1.2.3. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar;

1.2.4. Ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

1.3. İzinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

1.4. Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.

1.5. Ayrıca, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

2. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise; ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.

3. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

5. Çalışmanın destek kaynaklarından tümünün makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekir.

6. Dergiye gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan ve makalede yapılan alıntılar için etik ilkelere uygun alıntılama yöntemleri kullanılmalıdır.

7. Tüm yazarlar, makalenin tüm bölümlerinden sorumludur.

8. Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını ya da çakışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili olarak çıkar çatışması ya da çakışması bulunmadığı durumlarda da bu beyan mutlaka makalede yer almalıdır. En yaygın çıkar çatışması/çakışması türleri şunlandır: mali destek, eğitim veya diğer fon türleri, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir.

9. Gönderilen makaleler başka herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bir dergide süreç tamamlandığında ve ilgili makale reddedildiğinde başka bir dergiye değerlendirme için gönderebilir. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışıdır. Yazarlar ayrıca makaleyi daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

10. Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlıkla karşılaştığında, dergi editörünü veya yayıncısına bu durumu derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür.

11. Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve/veya analizlere büyük katkı sağlayan araştırmacılar; yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar ve makalelerin son halini onaylayan ve gönderimini kabul eden araştırmacılar sorumlu yazar olarak çalışmaya dahil edilmelidir. Bunun dışında; başka katkı yapanlar (örneğin teknik destek, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar vb.) yazarlar listesine dahil edilmemeli, ancak bu kişilerin yapmış oldukları katkılara teşekkür bölümünde yer verilmelidir.

12. Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.

 

Editörün Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Editör makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını vermelidir.

2. Editör ancak özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleleleri değerlendirme sürecine almalıdır.

3. Editör ve alan editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate almaları gerekir.

4. Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapılması gerekmektedir.

5. Hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.

6. Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.

7. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik edilmeli ve talep edilen bilgi sağlanmalıdır.

8. Editör, kör hakemlik uygulaması ile yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.

9. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıların yapılması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

10. Hakem sayısının artırması yönünde gayret göstermelidir.

11. Editör, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.

12. Editör makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

13. Editör; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.

14. Editör makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

15. Editör makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Editör etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

16. Editör dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

17. Editör hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikâyetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

18. Editör makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

19. Editör yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.

• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

 

TR Dizin 2021 Kriterleri

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara da uyulmaktadır.

• Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

• Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.

• Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

• Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

• Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.

 

Not: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Çalışmanızın bu durumu taşıdığını lütfen beyan formunda belirtiniz.


ABONE SORUMLUSU

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: honalp@avim.org.tr

 

Yıllık Abonelik Ücret

Yurtiçi: 17 TL

Yurtdışı: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yayınlanmak üzere Uluslararası Suçlar ve Tarih’e (UST) gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını UST’ye devretmek zorundadır. Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.

Uluslararası Suçlar ve Tarih’e (UST) çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.


Erken Görünüm Listesi:

DOI MAKALE TÜRÜ YAZAR BAŞLIK KABUL TARİHİ
         
         
         
         

Erken Görünüm Hakkında:

Erken Görünüm Nedir?

Erken Görünüm, Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) dergisinin basıma hazır makaleleri, baskıdan önce online olarak yayımladığı ortamdır. Erken Görünüm olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.

Makale yayın kurulunun belirlediği ilgili sayıda yayımlandığında Erken Görünüm sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır. Hakem sürecini olumlu tamamlayan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde Erken Görünüm olarak yayınlanmaktadır.

 

Erken Görünüm Olarak Yayımlanan Makalelere Atıf Nasıl Yapılır?

Erken Görünüm olarak yayınlanan bir çalışmanın  Chicago 17 – Citation Guide’a uygun gösterimi aşağıdaki örnekte yer almaktadır.

Uraz, Onur. “Uluslararası Adalet Divanı’nın Gambiya-Myanmar Davasında Soykırım Suçunun Tespiti Bakımından Karşılaşacağı Dört Temel Hukuki Soruna Dair Bir Değerlendirme /An Evaluation of the Four Main Legal Problems that the International Court of  Justice Will Likely Face in Assessing the Crime of Genocide in Gambia – Myanmar Case.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal, Advance online  publication. DOI: 10.25204/ust.422608

 

Erken Görünümün Amaç ve Faydaları Nelerdir?

Erken Görünüm yayınlanan makaleler, geleneksel yöntemin aksine, yayınlanacağı sayıyı beklemeyeceği için, okuyucu ve araştırıcılara daha hızlı ve erken ulaşmış olacaktır. Yani Erken Görünüm ile hakemlik süreci ve dizgisi tamamlanmış makaleler, diğer makalelerin süreçleri devam ederken ulaşılabilir hale getirilir. Böylece araştırmacılar ve okuyucular en yeni araştırmalara ve çalışmalara daha hızlı ulaşabilirlerken, yazarlar ise sonuçlarını daha hızlı bir şekilde sunabilirler. Bu da dergiye ve çalışmaya daha fazla indirme ve atıf imkânı sağlayabilir.

 

Erken Görünüm Makalelerde Nasıl Değişiklik Yapılır?

Erken Görünüm olarak yayımlanan makaleler basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla OnlineFirst olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile Erken Görünüm arasında erratum (yazım/dizgi hatası) uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda değişiklik yapılmalıdır.

 

Erken Görünüm Makalelerde Değişiklik Yapmak

Erken Görünüm olarak yayımlanan makaleler basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla Erken Görünüm olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile Erken Görünüm arasında erratum uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda değişiklik yapılmalıdır.


Atıf Veritabanları :

 TR Dizin Kabul Tarihi: 01/01/2012

 

Çok Disiplinli Veritabanları:

 Academic Search Premier Kabul Tarihi: 03/01/2011

 

Uzmanlaşmış Veritabanları:

 Index Islamicus Kabul Tarihi: 24/07/2009
         The Belt and Road Initiative Reference Source Kabul Tarihi: 08/01/2010 
 

Analiz Ve Kimlik Veritabanları:

 MIAR : University of Barcelona Kabul Tarihi: 23/12/2022

 

Dergi Sıralama Listeleri:

   ICI Journals Master List Kabul Tarihi: 24/10/2022

 

Kaynakçasal Veritabanları :

 The Open Ukrainian Citation Index  Kabul Tarihi: 01/09/2022

  Eurasian Scientific Journal Index  Kabul Tarihi: 29 /04/2023

 Academic Research Index Kabul Tarihi : 11 / 6 / 2023

 

Dergi Dizinleri:

 Research4Life Accepted: 01/09/2022

 

İçerik Toplayıcılar :

Dijital Muhafaza :

        Clockss/Lockss


Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)

Sorumlu Yazı İşleri Müdür

Dr. Teoman Ertuğrul Tulun

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: editor@ustich.org


Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 24
Yıl : 2023
Fiyat : 130 TL