Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST / ICH, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.

Uluslararası Suçlar Ve Tarih / International Crimes And History (UST / ICH) is an annual bilingual (English and Turkish) peer-reviewed journal dedicated to the study of inter-communal, inter-ethnic, inter-religious, and international conflicts, crimes, and conflict resolution practices in the past and the present. For twelve years of its publication, the UST / ICH has been a platform for the scholarly investigation of conflicts, crimes, and conflict resolution practices that have occurred in the Balkans, the Caucasus, the Eurasia region, and the Middle East. The UST / ICH is indexed in the Scientific and Technological Research Council of Turkey-Turkish Academic Network and Information Center (TUBİTAK-ULAKBİM), and EBSCO and DergiPark Akademik.

Manuscripts that are submitted to the UST / ICH must be in accordance to national and international ethical rules and standards. Authors who submit their manuscripts to the UST / ICH bear the legal and other responsibilities that may arise from failing to observe these rules and standards.   

 


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136

EDİTÖR / EDITOR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / MANAGING EDITOR: Drs. Teoman Ertugrul Tulun, M.A.

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmaktadır / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı.

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi Çaycı(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Birgül Demirtaş (Türk-Alman Üniversitesi)

Dr. Bilal Şimşir (E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar)

Prof.Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Turan(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

YAYIN SAHİBİ / PUBLISHER: Hazel Çağan Elbir

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: [email protected]

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yerel Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ / DESIGN
Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Balkanlar/The Balkans

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları/Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Sayı : 13
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 1
Yıl : 2006
Fiyat : 7.50 TL

TR / ENG

UST / ICH’de yayınlanmaları için gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Bu çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere sunulmamış olması gerekmektedir. Gönderilen çalışmaların, UST / ICH’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.

- Çalışmalar, DergiPark üzerinden, http://dergipark.gov.tr/ustich adresindeki sayfadan gönderilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra aynı dosya, ayrıca e-posta yolu ile, Drs. Teoman Ertuğrul Tulun’a ([email protected]) sunulmalıdır.

- Çalışmalar, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Çalışmalar, Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

- Çalışmalar, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Çalışmalarda, https://guides.library.uwa.edu.au/ld.php?content_id=43524175 adresindeki kılavuzda kuralları örneklerle açıklanmış olan Chicago (17-A) referans sistemi (Chicago Citation Style Notes and Bibliography System (17th A)) kullanılmalıdır. 

- DergiPark üzerinden ve e-posta ile gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı
 • Yazar(lar) hakkında kısa akademik özgeçmiş
 • Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)
 • E-posta adres(ler)i
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı 
 • Yazar(lar)a ait, https://orcid.org/ adresinden alınmış olan “ORCID” bilgisi

Yazar(lar)a ait bir(er) fotoğraf (orijinal, JPEG formatında) e-posta ile Drs. Teoman Ertuğrul Tulun'a ([email protected]) iletilmelidir.

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Gönderilen makalelerde, öz ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de yer almalıdır.

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Kitap İncelemeleri: UST /ICH’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Kitap incelemelerinin başlıkları olmalıdır.

Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

 • Eserin yazarın(ların)ın veya editorü(leri)nün/nin ad ve soyad(lar)ı
 • Eserin başlığı
 • Yayın yılı
 • Yayın yeri
 • Yayınevi
 • Sayfa sayısı
 • Eserin dili
 • ISBN numarası

UST / ICH Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) DergiPark üzerinden ve e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.

UST / ICH ve makale / kitap incelemesi gönderme kuralları ile ilgili sorularınız için Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ile ([email protected]) e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 

NOTES FOR CONTRIBUTORS

Manuscripts submitted for publication are subject to peer review. The UST / ICH accepts academic research that has not been previously submitted to another journal for publication. Submissions must be written in accordance with the standards put forward by the journal, and with a clear and concise language. Manuscripts that are submitted to the UST / ICH must be in accordance to national and international ethical rules and standards. Authors who submit their manuscripts to the UST / ICH bear the legal and other responsibilities that may arise from failing to observe these rules and standards.   

 • Manuscripts should be submitted via the DergiPark system at http://dergipark.gov.tr/ustich. After submitting the manuscripts via DergiPark, authors should also email the same file to Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ([email protected]).
 • Manuscripts should be in English or in Turkish.
 • Manuscripts should be word processed using Microsoft Word.
 • Manuscripts should be 12 point font, Times New Roman, and 1.5 spaced allowing good (1-1/2 inch) margins. Pages should be numbered sequentially.
 • UST / ICH adheres to the Chicago Citation Style Notes and Bibliography System (17th A). The guide that provides examples of the Chicago Citation Style Notes and Bibliography System (17th A) could be found at https://guides.library.uwa.edu.au/ld.php?content_id=43524175.
 • All manuscript submissions should include the following information on the first page of the Word document:
  • Full name(s) of the author(s)
  • Short biographical note(s) about the author(s)
  • Professional position(s) of the author(s)
  • Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)
  • Email(s) of the author(s)
  • Full address(es)/phone(s)/fax details of the author(s)
  • “ORCID” identifier received from https://orcid.org/

One photo of the author (original, in JPEG format) should be emailed to Drs.Teoman Ertugrul Tulun ([email protected]).

The UST / ICH welcomes the submission of manuscripts as Main Articles and Book Reviews.

Main Articles should be 7,000–9,000 words including footnotes and bibliography. They should include an abstract between 150–200 words and 4–6 keywords (in alphabetical order, suitable for indexing. Ideally, these words should not have appeared in the title).

 • There should be a clear hierarchy of headings and subheadings.
 • Quotations more than 40 words should be indented from both the left and right margins and single-spaced. 

Book Reviews should be 3,000–4,000 words including footnotes on recently published books on related subjects. Book Reviews should have a title. The details of the book under review should be listed with the following details:

 • Author(s) or Editor(s) first and last name(s) of the book under review.
 • Title of book
 • Year of publication
 • Place of publication
 • Publisher
 • Number of pages
 • Language of the book
 • ISBN

The editorial office will make every effort to deal with manuscript submissions as quickly as possible. All papers will be acknowledged on receipt by email.

For your questions, you can contact Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ([email protected]).

 

 


ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: [email protected]

 

Yıllık Abonelik Ücret / Annual Sunbscription Fee

Yurtiçi / Turkey: 17 TL

Yurtdışı / International: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir / Subscription fees should be sent to the below bank  account:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sorumlu Yazı İşleri Müdür / Managing Editor

Drs. Teoman Ertuğrul Tulun

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: [email protected]

Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36 TL