Uygulamalı Eğitim Programı

AVİM’de tüm yıl boyunca Uygulamalı Eğitim Programı devam etmektedir. Avrasya bölgesine dair çalışmalara ilgi duyan adaylar, bu programa kısa veya uzun dönemli katılımlar için başvuruda bulunabilirler.

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na akademik veya diplomatik kariyer yapmayı düşünen lisans öğrencilerinin, yeni mezunların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurmaları beklenmektedir. AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarının, AVİM’in gerçekleştirdiği faaliyetlerde görev almaları, AVİM çalışanlarına faaliyet hazırlık aşamalarında yardımcı olmaları, Avrasya bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve AVİM raporları ve yayınlarına katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Programa başvurmak için güncel Europass üzerinden oluşturulmuş resimli CV'nizi ve 300-500 sözcük aralığında motivasyon mektubunuzu göndermeniz, ve anketi doldurmanız beklenmektedir. 

Motivasyon mektubunuzda neden program için doğru kişi olduğunuzu, hangi konu hakkında çalışmak istediğinizi ve programa katılmak istediğiniz tarih aralığını belirtiniz. Bu tarih aralığı dönem içi iş yükümüzden dolayı 3 ay süreyle en az iki iş günü ya da 5 iş günü süreyle bir ay olarak belirlenmiştir.

 

 

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarından programa dahil oldukları süre zarfında ilgi duydukları bir konu hakkında araştırma yürütüp, programın sonunda bu konu hakkında bir rapor hazırlamaları istenmektedir. Bu sayede, AVİM mensuplarının bilgilerinden istifade ederek, profesyonel bir ortamda merak duydukları konular üzerine derinlemesine araştırma yapma fırsatı elde ederler. 2019 yılında Türkiye ve başka ülkelerden 25 genç araştırmacı AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na katılmıştır. AVİM Uygulamalı Eğitim Programı ERASMUS+ Staj programını kapsamaktadır.

 

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı hakkında bilgi ve başvuru evraklarını göndermek için:

staj@avim.org.tr

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten