Ahmet Can ÖKTEM
coktem@avim.org.tr
Linkedin

Makaleleri

Ahmet Can Öktem lisans eğitimini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat Bölümü'nde yaparak 2013 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Avrupa Bütünleşmesi Yüksek lisans programına kabul edilmiş ve bu eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında katıldığı CIFE’nin, Centre International de Formation Européenne, Gelişmiş Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları diploma programını 2018 yılında sonuçlandırmıştır. Eylül - Aralık 2013 tarihleri arasında AB Bakanlığı’nda staj yapmıştır.

Öktem Ekim 2017 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde çevirmen olarak çalışmaktadır.