Yiğit ALPOGAN
yalpogan@avim.org.tr

Makaleleri

Ödemiş’te (İzmir) doğan Büyükelçi Alpogan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1968 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiş ve Merkezde şube müdürlüğünden müsteşar yardımcılığına kadar değişik kademelerde hizmet etmiştir. Yurt dışında ise değişik ülkelerdeki Türk temsilciliklerinde görev yapmıştır. Büyükelçi Alpogan, bu çerçevede Tokyo’daki Türk Büyükelçiliği’nde 2.Kâtip ve Başkâtip (1972-1975), Lefkoşe Büyükelçiliği’nde Başkâtip (1975-1977), Cenevre’de BM ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde Müsteşar (1979-1983), Lahey Büyükelçiliği’nde 1.Müsteşar (1985-1989) ve Atina Büyükelçiliği’nde Elçi-Müsteşar (1991-1995) olarak çalışmıştır. 

1995 yılında Büyükelçiliğe yükselmiş ve Aşkabat (Türkmenistan) ve Atina Büyükelçisi olarak hizmet ettikten sonra Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ışığında başlatılan reformlar çerçevesinde Türkiye’nin ilk sivil Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak 2004-2007 yılları arasında görev yapmıştır. Bilahare Türkiye Büyükelçisi olarak Londra’ya atanan Büyükelçi Alpogan burada 2007’den 2010 yılına kadar hizmet etmiştir. Kendisi Londra’daki görevi esnasında 2009 yılında “Yılın Diplomatı” seçilmiştir. 2010 yılında emekliliğini takiben Barselona’da bulunan Akdeniz İçin Birlik Örgütü’nün Genel Sekreter Yardımcılığı’na seçilmiştir. Bu örgütteki görev süresinin 2016 yılında sona ermesini takiben Büyükelçi Alpogan Ankara’ya dönmüştür. Halen AVİM’de (Avrasya İncelemeleri Merkezi) Danışman statüsünde çalışmaktadır.

Türkmenistan Hükümeti ve Atina Kenti belediyesi tarafından verilmiş madalyaları bulunmaktadır.