Alev KILIÇ
akilic@avim.org.tr
Avrasya, Kafkasya

Makaleleri

E. Büyükelçi Alev Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1968 yılında mezun olmuştur. 1969 yılında, Dışişleri Bakanlığı’na meslek memuru olarak giren E. Büyükelçi Alev Kılıç, Ürdün (1972-1974), Münih-Almanya (1974-1977), Dışişleri Bakanlığı Ankara (1977-1979), Bonn-Almanya (1979-1983), Dışişleri Bakanlığı Ankara (1983-1985)’da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sofya Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar (1985-1991), Orta Asya, Kafkasya ve Slav Ülkeleri Dairesi’nde Genel Müdür Yardımcısı (1991-1996), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi (1996-1998), Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nde Daimi Temsilci (1998-2002), Ekonomi İşleri Müsteşar Yardımcısı. (2002-2004), Bern Türkiye Büyükelçisi (2004-2009), Meksika Türkiye Büyükelçisi (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. E. Büyükelçi Alev Kılıç, Dışişleri Bakanlığı’ndan 2011 yılında emekli olmuştur.
2013 yılından bu yana AVİM Başkanıdır.