Danışma Kurulu

AVİM Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıra İle)

 

Çınar ALDEMİR

(E. Büyükelçi)

 

Ertuğrul APAKAN

(E. Büyükelçi)

 

Mehmet Yiğit ALPOGAN

(E. Büyükelçi)

 

Prof. Dr. Edward ERICKSON 

(Tarihçi)

 

Prof. Dr. Michael M. Gunter

(Tarihçi)

 

Prof. Dr. Jean-Louis MATTEI

(Tarihçi)

 

Prof. Dr. Justin MCCARTHY 

(Louisville Üniversitesi)

 

Dr. Ayten MUSTAFAYEVA

(Azerbaycan İlimler Akademisi, İnsan Hakları Enstitüsü)

 

Jeremy SALT 

 

Prof. Dr. Norman STONE

(Bilkent Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Hakan YAVUZ

(UTAH University)