Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıra İle)

Çınar ALDEMİR (E. Büyükelçi)

Ertuğrul APAKAN (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Edward ERICKSON (Tarihçi)

Prof. Dr. Michael M. GUNTER (Tarihçi)

Prof. Dr. Justin MCCARTHY (Louisville Üniversitesi)

Dr. Ayten MUSTAFAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi, İnsan Hakları Enstitüsü)

Jeremy SALT (Bilkent Üniversitesi E. Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hakan YAVUZ (Utah Üniversitesi)

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten