RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM - -

RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM

Yazar : -
Editör : Dr. Turgay YAZAR; Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Çeviri : -
Yıl : 2023
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-73572-4-3
Fiyat : 0.00 TL

PDF İndir

Ermeni kültürü ve tarihi üzerine bugüne kadar çeşitli alanlarda ve farklı dillerde pek çok çalışma yürütülmüştür. Özellikle Batılı ülkelerdeki akademik çevrelerde yürütülen çalışmalar tek sesli bir anlatı çerçevesinde inşa edilmiş ve “Ermeni Meselesi” adı verilen olaylar silsilesi büyük ölçüde tek taraflı olarak aktarılmıştır.

Öte yandan Batı akademisinde meselelerin ikinci bir tarafı olduğu fikrinden yola çıkarak çalışmalar yürüten çok kıymetli akademisyenler de bulunmaktadır. Literatürde söz konusu dönemi Türklerin ve Azerbaycanlıların gözünden anlatan çalışmaların bulunması objektif tarih anlatısının sağlanabilmesi açısından mühim bir yere sahiptir.

Türkiye ve Azerbaycan’dan akademisyenlerin yürüttüğü oldukça geniş kapsamlı çalışmalarla hazırlanan bu kitapta; Birinci Dünya Savaşı öncesinde, esnasında ve sonrasında Anadolu ve Güney Kafkasya’da meydana gelen ve Ermenilerle ilintili hadiselere ışık tutulması amaçlanmaktadır. Kitapta arkeolojik kazılar, arşiv belgeleri ve kültür varlıkları üzerinden Anadolu ve Güney Kafkasya’da o dönem yaşanan olaylar ele alınmıştır.