Books
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020
Author : Alev KILIÇ
Year : 2020
Language : Turkish
ISBN : 978-605-69199-7-8
Price : 40.00 TL
Download PDF

The COVID-19 pandemic, which has affected our country and the whole world for more than a year, has brought many changes and transformations. COVID-19 has affected our way of life, and these effects continue to be felt today. The Center for Eurasian Studies (AVİM) has been able to act on time in eliminating the pandemic’s negative effects, rapidly adapting to changes and transformations brought by the pandemic and has continued its activities with the distance-home working format. Our center has been able to transfer its activities, which had been carried out regularly for a long time in cooperation with national and international governmental and non-governmental organizations, independent research institutions, and universities, to the online environment, and has had the opportunity to meet with wider circles with this newly adapted system.

Following the passing away of the Founder and Honorary President of AVİM Ambassador (R) Ömer Engin Lütem in 2018, we continue to carry out our lecture series under the title of “Ömer Engin Lütem Konferansları” (Ömer Engin Lütem Lectures”). Within the framework of these lectures, we include studies about Turkey-Armenia relations, the Armenian-Turkish controversy related to the 1915 Events and the Armenian claims within the same context. Every year, our center hosts academicians, researchers-writers, and diplomats who focus on these topics historically, juridically, and sociologically in these conferences. The papers presented at our lectures are compiled and published as a book at the end of the year.

In this book titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütfem Konferansları 2020” (“Ömer Engin Lütem Lectures 2020 Concerning the Turkish-Armenian Controversy”), the edited texts of the papers presented in five online lectures organized in 2020 within the framework of the “Ömer Engin Lütem Konferansları” (“Ömer Engin Lütem Lectures) are included as articles.

The first two of the studies in the book consist of the edited texts of the papers presented at the online lectures in October 2020. These studies, which are prepared based on two fundamental questions on the Turkish-Armenian controversy, also focus on two important events in our history.

The other studies in the book consist of the articles of the papers presented in three different lectures held in November and December 2020 within the framework of the “Ömer Engin Lütem Konferansları” (“Ömer Engin Lütem Lectures”). The first of these articles provides an analysis of Armenians’ activities, one of the communities that lived within the Ottoman borders, within the culture, society, education, and economy in the Ottoman State. The topic of the following study focuses on the changes in Turkey’s internal law along with the arrangements within the scope of the civil and religious institutions of the Armenians and the regulations adjusted in these institutions since the Treaty of Lausanne. The last article in the book is a review of Jeremy Salt’s book titled “The Last Ottoman Wars: The Human Cost 1877-1923,” published by the University of Utah Press in 2019.

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik
Author : Gaffar Çakmaklı Mehdiyev
Year : 2020
Language : Turkish
ISBN : 978-605-69199-4-7
Price : 30.00 TL
Download PDF

The first edition of the book titled Anastas Mikoyan: Bolşevik Bir Ermeni’nin İtirafları (En. Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik), written by Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, was originally published in Turkish by Cedit Neşriyat in 2019. The revised English translation edition was undertaken by the Center for Eurasian Studies (AVİM) and published in June 2020.

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik chronicles the life of Anastas Mikoyan, a prominent figure who served in particularly important positions during the Armenian insurrection during the final period of the Ottoman State and Soviet-era Russia. In this four-chapter book, author Mehdiyev aims to reveal the contradictory views of Mikoyan regarding the Armenians’ struggle for independence, the Turkish-Russian-Armenian relations, and Armenian politics during the Soviet Union period. During this endeavor, Mehdiyev predominantly cites from both Russian and Armenian resources.

Mikoyan’s mentioning of the idea of establishing a ‘Great Armenia’ that comprised seven Ottoman provinces from the Black Sea to the Mediterranean as a complete fantasy or his consideration of the regions such as Zangezur and Karabakh needing to be inside the borders of Azerbaijan are just two examples with which readers can start to understand Mikoyan’s way of thinking outlined in this book. More than anything else, the success of the book lays in its contribution to the Armenian review literature by revealing very significant evaluations of Mikoyan regarding the Armenian question and his confessions-disclosures, which could turn Armenian historiography upside down.

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik is mainly directed at an audience who look forward to having an opportunity to see the Turkish-Russian-Armenian relations during the Soviet Union period from the perspective of a politician, an old Bolshevik, who was barely paid attention to until recently. We hope that all the readers enjoy the revised English edition of Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’s book published by Terazi Publishing.

Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler
Author : Ayşegül Aydıngün - İsmail Aydıngün (Editörler)
Year : 2020
Language : Turkish
ISBN : 978-605-69199-3-0
Price : 40.00 TL

 

Günümüzde küresel jeopolitiğin önemli noktalarından biri haline gelen Karadeniz’de komşu olan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin tarihi yüzyıllar öncesine gitmektedir. 16 Aralık 1991’de, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımasını takiben, 3 Şubat 1992’de, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması günümüzdeki ilişkilerin başlangıç noktasıdır. Ayrıca, 25 Ocak 2011 tarihinde, Türkiye ve Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in kurulması ve ikili ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ seviyesine taşınması iki ülke ilişkilerinin gelişimi acısından önemli bir aşama olmuştur. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostane iş birliğine dayalı ilişkilerin varlığı her iki ülke için olduğu kadar Geniş Karadeniz Bölgesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve güvenlik ve istikrarın sağlanması acısından da önem taşımaktadır.

 

Kuşkusuz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi; kamuoylarının, fikir önderlerinin, akademisyen, siyasetçi ve devlet adamlarının iki ülkenin tarih, kültür, ekonomi ve siyasetlerini daha yakından ve olgulara dayanan bir gerçekçilikle tanımaları, karşılıklı beklenti ve yaklaşımlarını buna göre belirlemeleriyle mümkün olabilecektir. Bu itibarla, Türk ve Ukraynalı araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmaları önemli bir gerekliliktir.

 

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün’ün proje yöneticiliğinde Bartın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Taras Şevcenko Kıyiv Ulusal Üniversitesi ve AVİM’den akademisyen ve araştırmacıların Şubat 2019- Haziran 2019 tarihleri arasında ve Ekim 2019’da Ukrayna’da yürüttükleri kapsamlı saha araştırmalarında gerçekleştirilen gözlem ve derinlemesine mülakatlara ve kapsamlı literatür taramasına dayanan Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı bu kitap, Türkiye’de Ukrayna üzerine yapılmış önemli bir çalışma özelliğini taşımaktadır.

 

Ukrayna, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Geniş Karadeniz Bölgesi konularında çalışan akademisyen ve araştırmacıların başvurabileceği, birinci elden veri sağlayan ve objektif değerlendirmeler sunan, Ukrayna hakkında Türkçe literatürdeki belki de en kapsamlı kaynak niteliğindeki bu kitabı tüm okurların ilgi ve beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019
Author : Alev KILIÇ
Year : 2020
Language : Turkish
ISBN : 978-605-69199-2-3
Price : 40.00 TL
Download PDF

The Center for Eurasian Studies (AVİM) is a think tank that has been consistently carrying out its academic studies on the Turkish-Armenian controversy regarding the 1915 events since its establishment. One of the events that has been organized since 2018 at AVİM, in which academic studies on genocide allegations and related discourse are at the forefront, is the “Ömer Engin Lütem Konferansları” ("Ömer Engin Lütem Lectures").

For the first time in 2016, the scientific studies of academics, researchers/writers and diplomats who participated to “Ermeni Konferansları” ("Armenian Lectures") as speakers and their studies related with the Turkish-Armenian controversy were published as a book titled “Ermeni Konferansları 2016” ("Armenian Lectures 2016"). The studies presented at the lectures in 2017 and concerning the genocide allegations and related discourse were included in the book titled “Ermeni Konferansları 2017”.

Following the passing away of the Founder and Honorary President of AVİM Ambassador (R) Ömer Engin Lütem on 6 January 2018, the lecture series organized under the title of “Ermeni Konferansları” continued with the title “Ömer Engin Lütem Konferansları” ("Ömer Engin Lütem Lectures"). The articles, which constitute the basis of the ten lectures held in 2018 were published as a book titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” ("Ömer Engin Lütem Lectures 2018 Concerning The Turkish-Armenian Controversy").

The book titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019”, edited by the Director of AVİM Ambassador (R) Alev Kılıç and published by AVİM, was included the ten studies presented at the lectures held in 2019.

The opening meeting of the “Ömer Engin Lütem Konferansları” in 2019 was held on the first anniversary of the passing away of our Honorary President, Ambassador (R) Ömer Engin Lütem, with the participation of (R) Ambassador Bilâl N. Şimşir as a speaker with a speech themed “Ermeni Sorunu ve Ömer Engin Lütem”. The said text, created by decoding the voice record of Bilâl N. Şimşir’s speech, serves as the introduction of the book. The studies that constituted the basis for the lectures in 2019 are gathered in the following three sections: “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri”, “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının Diaspora Boyutu” and “Ermeni Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri”.

The section called “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri” ("The Ultranationalist Armenian Groups' Cooperation with Enemy Powers and Their Terrorist Activities") in the book is about the nationalist Armenian groups and their collaborations with the prominent British and German leaders in the 19th and 20th centuries and the activities of Armenian terrorist groups in this time period.

Two studies analyzing the roles of the the Turks living in France and the Armenian diaspora in Argentina and their role in the “Armenian Question” are aggregated in the section titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının Diaspora Boyutu” ("The Diaspora Dimension of the Turkish-Armenian Controversy").

The studies gathered under the title of “Ermeni Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri” ("The Representations of Armenian Identity and Culture") constitute the last section of this book. In the context of Armenian identity and culture, the studies in this section cover the Armenian claims of 1915 events, Armenian nationalism and the image of the Turks in the literature, press and new media.

Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018
Author : Alev KILIÇ
Year : 2019
Language : Turkish
ISBN : 978-605-82518-9-2
Price : 35.00 TL
Download PDF

AVİM, 2016 yılında “Ermeni Konferansları” başlığı altında Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili konferanslar dizisi düzenlemeye başlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında “Ermeni Konferansları” kapsamında, “Ermeni sorunu”nu tarihsel ve hukuksal açıdan irdeleyen yirmi bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslara esas teşkil eden makaleler kitap olarak 2017 ve 2018 yıllarında aynı başlıkla AVİM tarafından yayınlanmıştır.

“Ermeni Konferansları”nın fikir babası olan AVİM Kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki vefatından sonra AVİM bu konferansları “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığı altında düzenlemeye devam etmiştir.

AVİM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan, editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” başlıklı kitapta “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2018 senesinde düzenlenen on konferansta sunulan tebliğlerin makaleleri yer almaktadır.  

Kitapta yer alan makaleler inceledikleri konular itibariyle üç başlık altında toplanmaktadır. “Türk-Ermeni İlişkilerinde Çözüm Arayışları” başlığı altında topladığımız çalışmalar genel itibariyle, ihtilaflı Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında iki ülke ve toplum arasında sürdürülmesinde fayda olan ve geçtiğimiz yıllarda da çeşitli şekillerde deneyimlenmiş fakat ne ölçüde başarılı olduğu konusunda soru işaretleri bulunan “normalleşme” ve “ “barışma” süreçlerini konu edinmektedir.

Türk-Ermeni İlişkilerinde Mülkiyet Meselesi” başlığı altında yer alan çalışmalar, son yıllarda daha da çok gündeme gelmeye başlayan ve 1915 olaylarının niteliği ile ilgili tartışmaların merkezine yerleşmeye başlayan “Ermeni malları” ve mülkiyet sorunsalı ile ilgili araştırmalardır. 

Üçüncü olarak, çağdaş Ermeni ulusal kimliği ve bu kimliğin inşasında önem arz eden öğeleri mercek altına alan üç çalışma “Çağdaş Ermeni Kimliği” başlığı altında yer almaktadır.

Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923)
Author : Tolga Başak
Year : 2018
Language : English
ISBN : 978-605-82518-8-5
Price : 30.00 TL

AVIM published the book, containing a selection of documents, entitled “British Documents on Armenian Question (1912-1923)” compiled by Associate Professor Tolga Başak. Tolga Başak’s study contains numerous documents from the National Archives of the United Kingdom, Public Records Office, the Parliamentary Archives, House of Lords Records Office and Oriental and India Office Collection at the British Library as well as from the private papers of the well-known British Statesmen such as David Lloyd George and Bonar Law and makes an important contribution to historians, political scientists and scholars in other fields interested in the Armenian Question.  Tolga Başak’s study contains 367 documents covering the period 12 December 1912—16 June 1923. The author also provides a lengthy introduction chapter to let the readers better grasp the contents of the documents as well as period in which they were written.

Previously Bilal Şimşir published a 4-volume collection of British Documents on the Ottoman Armenians covering 1856-1895 period. Dr Başak’s study can be seen in many ways as a complementary and follow-up study to Bilal Şimşir’s seminal work. The documents discovered by Tolga Başak throws important light onto the role played by Great Britain and other great powers in the emergence and exacerbation of the Armenian Question. In addition Başak’s provides important information on the manner in which the Armenian Question has been used by British Propaganda Office during the war by providing samples from the correspondence of Arnold J. Toynbee among others.

Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus
Author : AVIM
Year : 2016
Language : Turkish
ISBN : 978-605-60619-6-7
Price : 20.00 TL

Turkey and Russia, having proximity and a shared destiny with each other due to being historical neighbors, have had many ups and downs throughout history ranging from hostilities and war to friendship, support and cooperation. 

With globalization setting in and after the collapse of the Soviet Union, Turkish-Russian relations grew to become multi-faceted and multidimensional, providing a rich ground for scientific academic studies and research.

History no doubt is still a prominent field. Joint publications, symposiums and conferences on history carried out in the recent period have been concrete indicators of the developing cooperation between Turkey and Russia. Maintaining and developing this cooperation is of vital importance for the future.

As a result of contacts and meetings with the esteemed head and academicians of the Turkish Studies Programme of the Russian Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies, the idea has emerged to compile a book on the work of some distinguished Turkish and Russian historians and academics, particularly on the history of the Caucasus region. In accordance with this understanding, the Center for Eurasian Studies (AVİM) is pleased to edit this historical academic study in a book.

We are grateful to all the participants for their valuable contributions, all outcome of meticulous academic work. 

We also trust this initiative will help to encourage Turkish and Russian historians and academics to pursue more extensive and comprehensive studies and inspire them to accelerate their work.

Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset
Author : Ayşegül Aydıngün, Ali Asker, Aslan Yavuz Şir (Editörler)
Year : June 2016
Language : Turkish
ISBN : 97605601974
Price : 30.00 TL

This book was rendered possible thanks to the project titled Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset (Muslim Communities in Georgia: Minority Rights, Identity and Politics).

Within the context of this project, the discrimation towards the four Muslim communities in Georgia – Adjarians, Borchali Turks, Meskhetian Turks, and Kists – and its consequent outcomes were analyzed in terms of minority rights, identity and politics. In this context, Georgia’s commitments within the framework of its memberships in international organizations, treaties to which Georgia is a part of, legal arrangements as a result of these treaties and the effects of these arrangements on Muslim minorities were analyzed in comprehensive field researches conducted in Georgia, Azerbaijan, Armenia and Turkey between September 2015 and March 2016. Interviews were conducted not only with members or leading figures of the said communities but also with officials from government agencies, politicians, NGO specialists and academicians. In this manner, the status of Muslim minorities were analyzed in an objective manner by taking into consideration different opinions and assessments. We present this book, which is the product of intensive hard work and devotion, to all our readers who are interested in the subject.

Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia
Author : Turgut Kerem Tuncel
Year : December 2014
Language : Turkish
ISBN : 9786056061950
Price : 35.00 TL

Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia is the slightly revised version of Dr. Turgut Kerem Tuncel’s doctoral dissertation titled Mayr Hayastan Im Hairenik: Memory and the Politics of Construction of the Armenian Homeland that he defended in June 2014 at Università degli Studi di Trento Sociology and Social Research Doctoral Program. In his book, Dr. Tuncel examines the construction of the Republic of Armenia as a homeland after the collapse of the Soviet Union along the Armenia-Diaspora nexus through the analyses of the Armenian state discourse, the discourses of the major new-generation diaspora organizations in the U.S. and the discourses of the young Armenians, mostly U.S citizens, who undertake volunteer work, internships, and ‘homeland tourism’ programmes in Armenia organized by those organizations.

The book was first published in December 2014. The second edition of this book was launched in August 2015.

Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
Author : Ömer Engin Lütem (Editör)
Year : July 2009
Language : Turkish
ISBN : 978-605-60619-1-2
Price : 15.00 TL