Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler - Ayşegül Aydıngün - İsmail Aydıngün (Editörler)

Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler

Yazar : Ayşegül Aydıngün - İsmail Aydıngün (Editörler)
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-3-0
Fiyat : 40.00 TL

 

Günümüzde küresel jeopolitiğin önemli noktalarından biri haline gelen Karadeniz’de komşu olan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin tarihi yüzyıllar öncesine gitmektedir. 16 Aralık 1991’de, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımasını takiben, 3 Şubat 1992’de, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması günümüzdeki ilişkilerin başlangıç noktasıdır. Ayrıca, 25 Ocak 2011 tarihinde, Türkiye ve Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in kurulması ve ikili ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ seviyesine taşınması iki ülke ilişkilerinin gelişimi acısından önemli bir aşama olmuştur. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostane iş birliğine dayalı ilişkilerin varlığı her iki ülke için olduğu kadar Geniş Karadeniz Bölgesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve güvenlik ve istikrarın sağlanması acısından da önem taşımaktadır.

 

Kuşkusuz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi; kamuoylarının, fikir önderlerinin, akademisyen, siyasetçi ve devlet adamlarının iki ülkenin tarih, kültür, ekonomi ve siyasetlerini daha yakından ve olgulara dayanan bir gerçekçilikle tanımaları, karşılıklı beklenti ve yaklaşımlarını buna göre belirlemeleriyle mümkün olabilecektir. Bu itibarla, Türk ve Ukraynalı araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmaları önemli bir gerekliliktir.

 

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün’ün proje yöneticiliğinde Bartın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Taras Şevcenko Kıyiv Ulusal Üniversitesi ve AVİM’den akademisyen ve araştırmacıların Şubat 2019- Haziran 2019 tarihleri arasında ve Ekim 2019’da Ukrayna’da yürüttükleri kapsamlı saha araştırmalarında gerçekleştirilen gözlem ve derinlemesine mülakatlara ve kapsamlı literatür taramasına dayanan Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı bu kitap, Türkiye’de Ukrayna üzerine yapılmış önemli bir çalışma özelliğini taşımaktadır.

 

Ukrayna, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Geniş Karadeniz Bölgesi konularında çalışan akademisyen ve araştırmacıların başvurabileceği, birinci elden veri sağlayan ve objektif değerlendirmeler sunan, Ukrayna hakkında Türkçe literatürdeki belki de en kapsamlı kaynak niteliğindeki bu kitabı tüm okurların ilgi ve beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.