Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 23

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 23
Yıl : 2022
Fiyat : 60.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uuslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST/ICH), 23’üncü sayısıyla birlikte, 16’ncı yayın yılınıtamamlamaktadır. Son üç yıl içinde UST/ICH, zengin yayın mirasına uygun olarak, yayın platformuna birtakım yenilikler getirmiştir. Bu tür uygulamalara bu yıl da devam edilecektir. Bu bağlamda, UST/ICH’nin 23’üncü sayısına, Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar başlığı eklenmiştir. Ayrıca 23’üncü sayıda, Uluslararası Hukuk ile Tarih, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları konularının birleştirilmesine çalışılmıştır.

COVID-19 salgını tamamen sona ermemiştir. COVID-19’un hayatın her kesimde yaratmış olduğu sorunlara ilaveten, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi 2022 yılında dünya gündeminde en üst sırada yerini almıştır. Ukrayna krizi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Ekonomi, Enerji, Bilim ve Teknoloji dahil olmak üzere, çeşitli alanları etkilemiştir. Bu zorlu süreçte, tüm dünya yeni koşullara ve değişimlere uyum sağlamaya çalışmıştır. Söz konusu dönemde uluslararası ve ulusal kapsamda, sosyolojik, siyasi ve ekonomik sonuçları olan güçlü değişiklikler meydana gelmiştir. Ayrılıkçı eğilimler, ırkçılık ve tarihsel mirasının yarattığı sorunlar yeniden su yüzüne çıkmıştır. Göçteki ani artış, özellikle kadın ve çocukları etkileyen mağduriyetlerin yeniden oluşmalarına neden olmuştur. Derginin son sayısı, geleneksel konuların yanı sıra, ortaya çıkmakta olan bu sorunları da irdelemektedir. 

UST/ICH Dergisi’nin 23’ücü sayısı, konuların ve özel bölüm kısmının genişletilmiş olması bağlamında, bir yorum yazısı, bir “Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümü makalesi, üç araştırma makalesinin yer aldığı özel bölüm, bir rapor ve bir kitap incelemesini içermektedir.

Emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp tarafından kaleme alınan yorum yazısı “Azınlıklar Hukuku” başlığını taşımaktadır. Yorum yazısında Demiralp, söz konusu terimi, tanımı ve modern çağdaki önemi bağlamında, özlü biçimde ortaya koymaya çalışmaktadır.

Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümünde yer verilen “Sıcak Savaştan Hukuk Savaşına: Bir Moral Üstünlük Mücadelesi Olarak Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın Uluslararası Hukuktaki Girişimleri” başlıklı makalesinde Onur Uraz, sahada sona erip, şimdi mahkeme salonlarına taşınan İkinci Karabağ Savaşı’nı irdelemektedir.

Makale, tarafların farklı yollardan birbirlerine karşı başlatmış oldukları hukuki davaları incelemektedir. 

UST/ICH Dergisinin 23’üncü sayısı, konu alanlarının genişletilmesi kapsamında, “Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesi” başlıklı özel bir bölüm içermektedir. Bu bölümün amacı, kadın ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi konusundaki yazılı kaynaklara katkıda bulunmaktır. Bu bölüm, şiddetin arttığı, özellikle kadınların ve çocukların savunmasız hale geldiği mevcut uluslararası ortamda, çok önemli bir konuya yer vermekte olup, üç makaleden oluşmaktadır.

Özel bölümde, “Çocuk Savaşçılar mı, Terör Örgütleri Tarafından İstismar Edilen Çocuklar mı? PKK Örneği” başlıklı ilk araştırma makalesinde Merve Önenli Güven, çocukların terör örgütleri içindeki varlığını ve insan kaynağı profillerini araştırmaktadır. Makale, çocukların terör örgütlerine alınmasının anlamının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ve uluslararası hukukla ilişkisine odaklanmaktadır.

Büşra Uslu Ak tarafından kaleme alınan “Çocuk Ticareti Suçunu Anlamak” başlıklı ikinci araştırma makalesinde, çocuk ticareti konusunu ele almaktadır. Makalede, çocuk ticareti, yaygın sebepleri, çocuklar üzerindeki biyopsikososyal etkileri ve mağdurlarının genel profili ve çocuk ticaretiyle mücadelede üzerinde durulması gereken unsurlara odaklanılmaktadır.

Zeynep Deniz Altınsoy tarafından yazılan “Bir Savaş Stratejisi Olarak Cinsel Şiddetin Feminist Teori ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı üçüncü araştırma makalesinde, çatışmanın evriminde kadının özgün konumu incelenmektedir. Makale, şiddet kavramını feminist kuram ve Uluslararası Hukuk Metinleri açısından değerlendirmektedir.

Konu alanlarının genişletilmesi ve Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ile Uluslararası Hukuk alanlarının birleştirilmiş olması çerçevesinde UST/ICH Dergisi, Ali Oğuz Diriöz’ün kaleme aldığı “Ulusal Hükümetlerin Kripto Paraları Düzenleme Arzularını Vestfalya Öncesi Egemenlik Kavramları Aracılığıyla Anlamak” başlıklı makalesini sunmaktadır. Makale, Kripto para birimleri, elektronik para birimleri ve blok zinciri finansal teknolojileri (Fintech) ve ulusal hükümetlerin bunlara nasıl belirli düzenlemeler getirmeye çalıştıklarını ele almaktadır. Makale, Kripto para birimleri, elektronik para birimleri, blok zincir finansal teknolojiler ve Vestfalya öncesi döneminin egemen ve bağımsız ulus devlet kavramına odaklanmaktadır.

Raporlar bölümünde, Buket Altınçelep’in yazmış olduğu “Birleşmiş Milletler Çevresel Barış İnşası için Birleşmiş mi? Birleşmiş Milletler Çevre Programının Değerlendirmesi: Afganistan Vakası” başlıklı makale, çevre, güvenlik ve çatışma arasındaki bağlantıları incelemektedir. Çalışma, barışın inşası süreçlerinde etkileri görülmeye başlanan çevre sorunlarının (kıtlık, kaynak laneti vb.) artmasını ve etkilerini analiz etmektedir.

Ahmet Can Öktem tarafından hazırlanan inceleme, Hans Barth’ın “Ey Türk Uyan” başlıklı kitabını analiz etmektedir. Öktem, kitap analizinde Türk karşıtı İngiliz siyasetine, misyoner okullarına, yabancı diplomatlara, yabancı basına, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürütülmüş geniş çaplı propaganda faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin “Ermeni Sorunu”nun 1800’lerin sonlarında ortaya çıkmasındaki rolüne dikkat çekmektedir.

Derginin 23’üncü sayısını ilgiyle okuyacağınızı umuyor ve gelecek yıl için en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

İçindekiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YORUM/COMMENTARY
 

Demiralp, Mustafa Oğuz. “Azınlıklar Hukuku / Law of Minorites.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2021): 19–27.

DOİ: 10.54842/ustich.1176671

 

ULUSLARARASI MAHKEMELERDE GÖRÜŞÜLEN DAVALAR / CASES BEFORE INTERNATIONAL COURTS

 

Uraz, Onur. “Sıcak Savaştan Hukuk Savaşına: Bir Moral Üstünlük Mücadelesi Olarak Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın Uluslararası Hukuktaki Girişimleri /War in the Field Transforms into Legal War: Azerbaijan's and Armenia's Initiatives in International Law as a Struggle for Moral Supremacy.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal, 2022, 29–66.

DOİ: 10.54842/ustich.1176671

 

ÖZEL BÖLÜM : KADIN VE ÇOCUKLAR KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

Önenli Güven, Merve. “Çocuk Savaşçılar mı, Terör Örgütleri Tarafından İstismar Edilen Çocuklar mı? PKK Örneği / Child Soldiers or Children Who Are Abused by Terrorist Organizations: The PKK Case.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2022): 67–91.

DOİ: 10.54842/ustich.1139448

Uslu Ak, Büşra. “Çocuk Ticareti Suçunu Anlamak / Understanding the Crime of Child Trafficking.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2022): 93–115.

DOİ: 10.54842/ustich.1037346

Altınsoy, Zeynep Deniz. “Bir Savaş Stratejisi Olarak Cinsel Şiddetin Feminist Teori ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation of Sexual Violence as a War Strategy in Terms of Feminist Theory and International Law.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2022): 117–140.

DOİ: 10.54842/ustich.1176248

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

Diriöz, Ali Oğuz. “ Understanding National Governments’ Desire to Regulate Crypto Currencies Through Pre-Westphalian Concepts of Sovereignty / Ulusal Hükümetlerin Kripto Paraları Düzenleme Arzularını Vestfalya Öncesi Egemenlik Kavramları Aracılığıyla Anlamak.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2022): 141–64.

DOİ: 10.54842/ustich.1167457

 

RAPOR/ REPORT

 

Altınçelep, Buket. “Is the United Nations United for Environmental Peacebuilding? The Case of Afghanistan: An Assessment of the United Nations Environment Programme / Birleşmiş Milletler Çevresel Barış İnşası için Birleşmiş mi? Birleşmiş Milletler Çevre Programının Değerlendirmesi: Afganistan Vakası.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 23 (2022): 165–98.

DOİ : 10.54842/ustich.1142860

 

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

 

Öktem, Ahmet Can. “Ey Türk Uyan/ O Turk, Wake Up”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes 23, (2022): 199-207.

DOİ: 10.54842/ustich.1143258

Yazarlar

Mustafa Oğuz Demiralp, (22 Ocak 1952, İstanbul), Türk diplomat, (E) Büyükelçi. Temmuz 1971’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden ve Ocak 1976’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1997-2000 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri; Büyükelçi sıfatıyla 2000-2002 yılları arasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi (2000-2002), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Konseyi Başkan Yardımcısı, DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanı, DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanı; 2002-2005 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi; 2005-2009 yılları arasında AB Genel Sekreteri; 2009-2010 yılları arasında Bern Büyükelçisi; 2010-2013 yıllarında BM Cenevre Ofisi Türkiye Daimi Temsilcisi ve 2014-2017 yılları arasında Meksika Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İletişim: ouzdemiralp@yahoo.com

 

Onur Uraz, Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktor Öğretim Görevlisidir. Araştırmaları soykırım suçu başta olmak üzere uluslararası ceza hukuku, AB hukuku, insan hakları hukuku ve uluslararası enerji hukuku alanlarına yoğunlaşmaktadır. Uraz, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2012 senesinde Ankara Barosu’na kaydolmuştur., 2014 yılında University of Glasgow’dan Hukuk yüksek lisans derecesini, 2020 yılında ise Southamtpon Üniversitesi Hukuk fakültesinden doktara derecesini almıştır. Uraz 2014 yılından bu yana Uluslararası Soykırım Akademisyenler Birliği (IAGS)’in karar komitesi üyesidir.

İletişim: onururaz@hacettepe.edu.tr

 

Merve Önenli Güven, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2003 yılında lisansını, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü bölümünde de 2005 yılında “Mirror Images of Terrorist Incidents in the News: News Coverage and Problem Solving Attitudes Towards Conflicts” teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Önenli Güven’in kamu, akademi ve düşünce kuruluşu alanı dahil olmak üzere 16 yıllık deneyimi bulunmaktadır. 2021 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden “Construction and Re-Construction of Cultural Codes through Political Violence: The Case of Kurdish Nationalism” teziyle doktora derecesini almıştır. Araştırma alanları, sosyal psikoloji ve politik psikoloji temelinde radikalleşme, uyuşmazlık analizi ve çözümü, terörizm ve terörizmle mücadele üzerinedir. Önenli Güven, halihazırda çalışmalarını bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir.

İletişim: merveonenli@yahoo.com

 

Büşra Uslu Ak, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden doktora derecesine sahiptir. Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı (GIZ)’nın Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi’nde proje danışmanıdır. Uluslararası sosyal hizmet, göç, kalkınma, sosyal hizmetler ve çocukların koruması, akademik ilgi alanlarıdır.

İletişim: busra.uslu@giz.de

 

Zeynep Deniz Altınsoy, Doktor Serbest Araştırmacıdır. Uluslararası Ceza Hukuku, Savaş Hukuku, Deniz hukuku ve Mülteci Hukuku gibi Uluslararası Kamu Hukuku alanlarında araştırma; Etnik Köken Milliyetçiliği, Rus Dış Politikası ve Teoriler gibi uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalar yapmıştır. Eskişehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Uluslararası Vizyon Üniversitesinde hukuk eğitimini tamamlamış; Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora derecesini almıştır. Çeşitli düşünce kuruluşlarına koordinatör olarak görev yapmıştır. 

İletişim: zeynepaltinkayaaltinsoy@gmail.com

 

Dr. Ali Oğuz Dirioz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Uluslararası Girişimcilik ve Küreselleşme Bölümünde Öğretim Üyesidir. İlaveten, TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de düzenli olarak ders vermektedir. 2020’den bu yana TOBB ETÜ Taşkent’in de akademik kadrosunda yer almaktadır. TOBB ETÜ’den önce Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak dersler vermiştir. Öncesinde ise, Dünya Bankasında Danışman olarak su ile ilgili çalışmada yer almıştır: Status of Water Sector Regulation in The Middle East and North Africa (2017). Dr. Diriöz’ün ilgi alanları arasında, küreselleşme, uluslararası İlişkiler, diplomasi, enerji ve çevre, Türk siyaseti ile dış politikada işletmelerin ve devlet dışı aktörlerin rolü yer almaktadır. Son yayınlardan bazıları: “Addressing climate change through the water–energy–food nexus; Lessons learned from Turkey” (2021), “The Prospects of Natural Gas Organization in the Light of Qatar’s OPEC Exit: Some Critical Reflections The Extractive Industries and Society”(2020) ve “Watering Down Tensions: The Role of Securitisation in Water Cooperation” (2020). Halen Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği (ECONFO) Başkan Yardımcısıdır. Dış Politika Enstitüsü (DPE) çerçevesinde seminerler vermektedir. İngilizce ve Fransızcayı ileri seviyede bilmektedir.

İletişim: adirioz@etu.edu.tr

 

Buket Altınçelep, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Bunun yanısıra, Environmental Peacebuilding Association'ın (EnPAx) Sekreterya'sında Çevresel Barış İnşası Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, Çevresel Barış İnşası, Uluslararası İklim Müzakereleri, Sürdürülebilir Kalkınma, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları üzerine odaklanmaktadır. 2015-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın Gençlik kolunda (UNSDSN-Youth) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Koordinatörü olarak çalışmıştır. SKA çalışmaları sayesinde birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etmiştir. 2019 yılında Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde ''Gençlik, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü'' teması adı altında Sivil Toplum Konuşmacısı olmuştur.

İletişim: baltincelep@gmail.com

 

Ahmet Can Öktem Lisans eğitimini 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2018 yılında ODTÜ Avrupa Bütünleşmesi Bölümünde tamamlanmıştır. 2017 yılında çevirmen olarak Avrasya İncelemeleri Merkezi'ne (AVİM) katılmıştır. 2018 yılında CIFE’nin (Centre International de Formation Européenne) Gelişmiş Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları diploma programını tamamlamıştır.
İletişim: canoktem89@hotmail.com