Tal BUENOS 22.06.2014

  The Jerusalem Post, 18 Mayıs 2014   Foxman bir inkârcı değildir. Hatta tam tersine, geçmişte olanlar hakkında daha fazla gerçeği öğrenmek istediğini içtenlikle ifade etmiştir. İftira ve İnkârla Mücadele Birliği’nin (Anti-Defamation League – ADL) ulusal başkanı olan ve Yahudi Soykırımı’ndan sağ kurtulan; Yahudiler ve herkes için “bir daha asla” mücadelesi uğruna neredeyse 50 senedir emek harcayan Abraham Foxman’ın, siyasi fırsatçılar tarafından bu kadar bariz bir karalama kampanyasına maruz kalması şoke edicidir. Boston’daki Suffolk Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi, 17 Mayıs’taki mezuniyet töreni için yakında emekliliğe ayrılacak olan Foxman’ı konuşmacı olarak ayarlamak istemiş ve kendisine fahri hukuk diploması vereceğini açıklamıştı; ancak ABD’deki Ermeni Barosu (Armenian Bar Association) ...

  Nuri YILDIRIM 16.06.2014

  12 June  2014 Nuri YILDIRIM  Ambassador (R) Dursun YILDIZ Expert     The previous two parts of this article demonstrated that the geopolitics global energy of will play the most important role in shaping the 21st Century.   In recent years, demand for energy has surged. This unrelenting increase has fueled global economic growth but placed considerable pressure on suppliers buffeted by geopolitics, violent weather conditions and other potentially disruptive factors. On the demand side, increased energy security and environmental concerns may lead to changes in the energy policies of consuming countries. These uncertainties have been reflected in the market through volatility and high prices.   The market share ...

   
  Nuri YILDIRIM 15.06.2014

  Nuri Yıldırım. Ambassador (R) Recent Discoveries In the Energy Field   The Accidental Discovery That Revolutionized American Energy and changed World Energy Equation   One day in 1997, while supervising the operations of a a well in north Texas, a group of geologists made a small mistake that would help change the future of fracking.   Eight  years ago, oil production was in steep decline and natural gas nearly as hard to find. Today, the United States produces over 7.7 million barrels of oil a day, up more than 50 pewr cent since 2006 and the most in nearly 25 years. The nation could pump more than ...

  Ömer ZEYTİNOĞLU 11.06.2014

  Ömer ZEYTİNOĞLU E. Büyükelçi   Giriş İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942 yılından başlamak üzere, ABD’nin batısında Pasifik sahillerinde yaşayan yaklaşık 120.000 Japon asıllı kişi, ülkenin değişik bölgelerinde kurulan kamplarda enterne edilmiştir (yargı kararı olmadan gözaltında tutulma veya hapsedilme). Enterne edilen kişilerin büyük çoğunluğu aynı zamanda ABD vatandaşıydı.   Bu uygulamaya gerekçe olarak Japonya’nın ABD’nin batı sahilleri üzerindeki tehdidi gösterilmiştir. 7 Aralık 1941’de Pearl Harbor baskını gerçekleşmiştir. Baskının ertesi günü ABD Japonya’ya savaş ilan etmiştir. 11 Aralık 1941’de ise Almanya ABD’ye savaş ilan etmiştir. Öte yanda, aynı tarihlerde Japonya, Malezya, Hong Kong ve Filipinlere saldırmıştır. Aralık ayı sonuna kadar olan dönemde Japonya’nın güney doğu Asya bölgesindeki askeri ...

   
  Nuri YILDIRIM 08.06.2014

  Nuri YILDIRIM Ambassador (R) May 20, 2014   Introduction At a global level, the British Royal Society and Royal Academy of Engineering estimate in their report, we can expect our consumption of energy at least to double in the next 50 years and to grow by a factor of up to five in the next 100 years as the world population increases and as people seek to improve their standards of living.  Even with vigorous conservation, world energy production would have to triple by 2050 to support one-third of today’s U.S. use per capita.   Given the levels of consumption likely in the future, the Royal organizations ...

  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 01.06.2014

  Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA   Putin daha önce defalarca Çin’i ziyaret etmiştir. Ancak Kırım ve Ukrayna gerilimlerinin ertesinde yapılan bu ziyaret ile imzalanan anlaşmalar, uluslararası sistemin kırılma noktalarından birini oluşturmaya aday görünmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin ile altıncısı Rusya’nın bu işbirliği ile ortaya çıkması muhtemel güç, aritmetiksel toplamın ötesindedir.   Her iki ülkenin sınır sorunlarını çözmek üzerek buluştuğu Şanghay Beşlisi, 2001’de siyasi güç zemini haline gelerek Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüştü. Uluslararası örgüt vasfını almasından sonra üye ülkeler arasında gittikçe derinleşen ekonomik ilişkiler gündeme gelmiştir. Ancak jeopolitik şartların birbirine güvenmemesini gerektirdiği Rusya ve Çin, bir türlü ihtiyaçların gerektiği ölçüde ekonomik işbirliğine gidememişlerdir. Çin, Rusya’nın Orta ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)