Halil Akıncı 18.03.2015

  Halil Akıncı Türk Keneşi Eski Genel Sekreteri 19.03.2015 Adil Hafızanın Işığında: Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu Altay Cengizer İstanbul: Doğan Kitap, 2014, 729 sayfa  ISBN: 9786050922899 Dil: Türkçe Cengizer’in kitabının uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığı her satırından anlaşılmaktadır. Yazarın tüm kaynaklarını titizlikle incelediği görülmektedir. Vardığı sonuçlar aşağıda da görüleceği gibi kullanmadığı kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Cengizer önce Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşına katılmasına giden yolu 1908 Jön Türk devrimi ve Avrupa siyaset arenasındaki gelişmeleri irdeleyerek Balkan hezimetinden sonra Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğinden tamamen ümit kestiklerini ortaya koyarak anlatıyor. Devlet zayıf, perişan ve en önemlisi yalnız bir haldedir. En yetkili ağızlar bunu itiraf etmektedirler. Balkan ...

  Şükrü Server AYA 03.03.2015

  Recognizing the Armenian Genocide is not about creating the institutions of democracy or ensuring freedom of speech in Turkey — it is about ensuring justice for the Armenians. Dr. Taner Akcam of Clark University spoke to CivilNet about the importance of nuances and the significance of addressing and confronting history for Turkish civil society. Below is the transcript of that interview[1].   The “Armenian Genocide” is as truthful as the “Odysseus and the Cyclops” story by Homeros. The United Nations records acknowledges only two genocides, the Jewish Holocaust attested by the 1945 Nuremberg War Tribunal and the Rwanda Genocide again attested by authorized international ...

   
  Ahmet ERTAY 01.03.2015

  Ahmet ERTAY Ambassador (R)   In November 2013, it will be recalled, the five permanent members of the United Nations Security Council and Germany mutually agreed on a comprehensive ‘Joint Plan of Action’ (JPA) in Geneva which, in broad terms, reciprocally freezes Iran’s nuclear program and new sanctions, and relieves existing sanctions to some extent. The negotiations, started in January 2014 under the JPA did not reach a result despite an extension until July. At the meeting which took place in Vienna in November 2014, the negotiations were further extended until June 30, 2015. As might be expected, the parties sounded optimistic after the ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla avimgenel@avim.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to avimgenel@avim.org.tr

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)