Ed WEST 25.04.2018

  The text of lecture delivered by Professor Norman Stone at the Center for Eurasian Studies (AVİM) has been published in Avrasya Dünyası, an AVİM magazine, in April 2017. For this reason, AVİM would like to share an analysis by Ed West regarding a timeless Norman Stone book, Turkey: A Short History, which was published in The Daily Telegraph on 17 April 2011.    TURKEY HAS BEEN MALIGNED BY EUROPEAN PUBLIC OPINION   The Daily Telegraph (17 April 2011) Ed West*   I’ve been reading Norman Stone’s excellent Turkey: A Short History. It’s worth looking at because in all the debate about Turkey, Europe and its potential membership of the EU, ...

  Turgut Kerem TUNCEL 19.04.2018

  Hürriyet Daily News (19 April 2018) Turgut Kerem Tuncel   Last week, the Armenian Parliament elected the former-President Serzh Sargsyan as the new prime minister. The parliament had been formed after the first parliamentary elections on April 2, 2017 following Armenia’s transition from semi-presidentialism to parliamentarianism by the December 2015 constitutional amendments.  With the election, Sargsyan secured another four years in power until 2022. Given that Sargsyan will be running the country for 14 years in a row, not to speak of his Republican Party of Armenia (RPA) that has been in power since 1998, the question is whether Armenia’s transition to parliamentarianism ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 17.04.2018

  Daily Sabah (4 Nisan 2018) Teoman Ertuğrul Tulun*   Avusturya 12 Mart’ta, o dönemde Nazi rejimi tarafından yönetilen Almanya tarafından ilhak edilişinin 80 inci yıldönümünü kutlamıştır. Nazi Almanya’sının en üst lideri Adolf Hitler 1938 yılında, 200,000 askerinin, SS ve polis görevlilerinin anayurdu Avusturya’yı işgal etmesini emretmiş, takiben Avusturya’nın ilhakını (anchluss) ilan etmiştir. Bu yıldönümü anma törenleri uluslararası basında haklı olarak Avusturya’nın Nazi geçmişini ve son seçimlerde aşırı-sağ Avusturya Özgürlük Partisi’nin (AÖP) dikkat çekici biçimde yükselişini hatırlatacak şekilde nakledilmiştir. AÖP’nin 1950’ lerde eski Naziler tarafından kurulduğu bilinmektedir. 2000 yılındaki genel seçimde AÖP oyların yüzde 27’ sini kazandığında ve hükümette merkez-sağ Avusturya Halk Partisi (AHP) ile birlikte ...

  European Jewish Congress 17.04.2018

  2017 might be called the golden year for the rise of the far-right movements in European Union countries. Anti-establishment populist movements and new formations like the alt-right (alternative right) breeding from the century-old eugenic thought, white supremacism, white nationalism, and covert or overt racist approaches overlapping with Neo-Nazism have gained considerable ground in most of the prominent EU countries.[1] This rise is coupled with the rise in violent discriminatory acts, bias or prejudice towards particular groups of people in the forms of xenophobia, islamophobia and anti-Semitism. France, the Netherlands, Germany and Austria are examples in this respect. Recently released the ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 05.04.2018

  Daily Sabah (4 April 2018) Teoman Ertuğrul Tulun*   On March 12, Austria marked the 80th anniversary of its annexation by Germany, which was under the rule of the Nazi regime at the time. In 1938, Nazi Germany's supreme leader Adolf Hitler ordered 200,000 of his soldiers, the SS and police officers to invade Austria, his native country, subsequently declaring its Anschluss (annexation). The anniversary commemorations were justifiably reported in the international press with the reminder of Austria's Nazi past and the remarkable rise of the far-right Austrian Freedom Party (FPÖ) in the recent elections. It is known that the FPÖ was founded by ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)