Maxime GAUIN 22.08.2016

    Maxime Gauin, who has been working as a scholar in residence at AVİM, published an article on the 20 July 2016 issue of the Swiss newspaper Tribune de Genève about unfounded statements allegedly made by Hitler with regard to Armenians. Below you can find the said article. * The text was published in French.   AN APOCRYPHAL SENTENCE Geneva, July 15 The reader mail about the Pope and Armenia (the June 28 issue of Tribune de Genève, “The Pope Remembers”) starts with a false quote attributed to Hitler (note: “Who now remembers the Armenians?”). This quote was clearly refuted at Nuremberg (the trials of the ...

    Maxime GAUIN 18.08.2016

    AVİM’de misafir araştırmacı olarak çalışan Maxime Gauin, İsviçre’de yayınlanan Tribune de Genève gazetesinin 20 Temmuz 2016 tarihli sayısında Hitler’in Ermenilerle ilgili olarak söylediği iddia edilen asılsız beyanatlarla ilgili bir yazı yayınlamıştır. Söz konusu yazıyı bilgilerinize sunarız. * Yazı Fransızca dilinde yayınlanmıştır.   GERÇEKLERİ YANSITMAYAN CÜMLE Cenevre, 15 Temmuz Papa ve Ermenistan’la ilgili okur mektubu (28 Haziran tarihli Tribune de Genève, “Papa Hatırlıyor”) Hitler’e atfedilen yanlış bir alıntı ile başlıyor (not: “Ermenileri kim hatırlıyor?”). Bu alıntı Nürnberg’de (büyük savaş suçlularının Nürnberg uluslararası askeri mahkemesinde görülen duruşmaları, Paris, Nouveau Monde yayınları, 2013, 2. Bölüm, 290. sayfa) açıkça yalanlanmıştı. Her halükarda, Hitler’in 22 Ağustos 1939 tarihli hitabeti Yahudilerden ...

     
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)