Senad SEVDİK 26.02.2021

  Senad SEVDİK Misafir Araştırmacı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)   Giriş Tarihsel olarak, Ragusa/Dubrovnik Cumhuriyeti, iki deniz kıyı bölgesi olan, Neum-Klek yarımadasını ve Sutorina’yı Osmanlı İmparatorluğuna, Karlofça Antlaşması ile 1699 yılında terk etmiştir. Dubrovnik Cumhuriyeti’nin, Neum ve Sutorina’yı tampon bölge olarak Osmanlı’ya terk etmek istemesinin sebebi, Venedik Cumhuriyeti’nin kendisine karadan yöneltebileceği saldırıları önlemektir.[1] Bununla birlikte, günümüzde Bosna-Hersek (BH) topraklarının denize tek çıkış noktası olması nedeniyle Neum kenti, önemli olma konumunu sürdürmektedir. Son zamanlarda gündeme gelen Pelješac Köprü projesi, Bosna-Hersek’in hukuki hakkı olan, açık denizlere erişim hakkını tehdit etmektedir. Pelješac Köprüsüyle, Hırvatistan Cumhuriyeti’nin ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Dubrovnik-Neretva bölgesinin Hırvatistan’ın anakarasıyla ...

  Senad SEVDİK 22.02.2021

  Senad SEVDİK Scholar in Residence, Center for Eurasian Studies (AVİM)   Introduction Historically, the Republic of Ragusa/Dubrovnik ceded Neum-Klek peninsula and Sutorina coast areas to the Ottoman Empire in the Treaty of Karlovci of 1699.[1] However, only Neum town is still under the territory of BiH in our present time. Nowadays, the Pelješac bridge project threatens the legal rights of Bosnia and Herzegovina’s (BiH) access to open seas. The Pelješac bridge aims to achieve the Republic of Croatia and the European Union’s territorial continuity by connecting the Dubrovnik-Neretva county with the remainder of the Croatian mainland.[2] Both Croatia and BiH failed to ratify the ...

   
  Tugay ULUÇEVİK 19.02.2021

  Tugay ULUÇEVİK*   Doğu Akdeniz havzasına istikrarlı barış ve güvenlik açısından baktığımız zaman, 1954-1960 ve 1964-1974 dönemlerinde “kaynar kazan” veya “barut fıçısı” olarak nitelendirilen Kıbrıs adasının, 1974 yaz aylarından sonra 46 yıldır sakin bir ada görünümüne büründüğünü görmekteyiz. Birlemiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) yayınladığı raporlarında Ada’da askerî durumun “sakin” olduğunu bildirmektedir. “1974’ten itibaren çatışmaların yeniden başlamamış olması Kıbrıs için bir talihtir” demektedir. Ada’da son 46 yıldır süren askerî çatışmasızlık ve sükûnet ortamının iki temel sebebi vardır: Birincisi, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Ada’da nüfus bakımından üstün olan tarafı, diğer tarafa karşı askerî güç kullanmaktan caydıran bir askeri kuvvet dengesinin oluşmuş bulunmasıdır. İkincisi de, 1974’ten sonra ...

  Edward J. ERICKSON 15.02.2021

  Journal of Military and Strategic Studies (No. 2, Vol. 20, 2021) Edward J. Erickson*   Introduction Unlike the British or the Americans, the Turks do not officially designate or name military campaigns in their official histories. This article presents the author’s appraisal of which operations might be considered as the Ottoman army’s campaigns in the First World War. The Ottomans fought a large number of operations and battles in the war but an analysis of these in terms of defining them at the operational level is absent from the extant historiography. Reframing the Ottoman army’s performance through campaigns at the operational level of war allows ...

   
  Ö. Faruk LOĞOĞLU 11.02.2021

  Cumhuriyet (10 Şubat 2021) Ö. Faruk LOĞOĞLU*   Başkan Biden yönetiminde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündemindeki ikili, bölgesel ve küresel sorunları görüşmeye başlayabilmenin önkoşulunun S-400/F-35 sorun yumağıyla bağlı olduğu görünmektedir. Zira Amerika’nın inatçı ve ısrarlı duruşu ışığında S-400/F-35 meselesi halledilmeden ikili ve bölgesel sorunlardan oluşan çetrefil gündeme geçmek dahi pek mümkün gözükmemektedir. Bu önkoşul aşılabildiği takdirde gündemdeki diğer konularda iyiye doğru mesafe almak zor da olsa mümkündür. Buna mukabil Ermeni soykırımı iddiaları konusu ise ilişkilerimizi daha derin ve kalıcı bir çıkmaza sürükleyebilecek potansiyele sahiptir. Soykırım iddialarının Biden tarafından resmen tanınması, ABD’de aleyhimize ciddi hukuki ve mali sonuçlara yol açabileceği için ilişkilerimizi onarılması güç ağır yıkıma uğratabilecektir.   HEPSİ DESTEKLEDİ Bu itibarla soykırım iddialarını anma ...

  Jayson CASPER 10.02.2021

  Christianity Today (5 January 2021) Interview by: Jayson Casper Answers by: Archbishop Vladyka Alexander    In exclusive interview, head of Russian Orthodox Church in Baku invites defeated Armenians into economic cooperation after Nagorno-Karabakh conflict and laments lost ethnic fraternity. The saying is clear: To the victor go the spoils. And morally, with them comes the burden of peace. In November, Christian-heritage Armenia surrendered to Muslim-majority Azerbaijani forces besieging the Caucasus mountain area of Nagorno-Karabakh. The ceasefire agreement ended a six-week war that cost each side roughly 3,000 soldiers and left unsettled the final status of the Armenian-populated enclave they call Artsakh. Azerbaijan, however, recovered the rest of its internationally recognized territory, including the ...

   
  Tugay ULUÇEVİK 03.02.2021

  Tugay ULUÇEVİK*   Basın Toplantısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) António Guterres 28 Ocak 2021 günü New York’ta BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemiştir.[1] BM’nin gündemindeki ve ilgi alanındaki uluslararası konular hakkında görüşlerini açıklamış, soruları cevaplandırmıştır. Toplantıda bir Türk basın mensubu da Kıbrıs konusunda soru yöneltmiştir.   Soru “Sayın Genel Sekreter, ben Türk Haber Ajansı Anadolu’dan Betül YÜRÜK. Kıbrıslı Türk liderle birkaç gün önceki telefon görüşmenizden ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğunuz son rapordan ve iki tarafı bir araya getirme niyetinizden sonra, bu iki lider arasında ne zaman ve nerede bir toplantı yapmayı plânlıyorsunuz? Ve aynı konunun devamı olarak, yeni seçilen Kıbrıslı Türk lider, alıntı yapıyorum, "Kendi devletimizi hak ediyoruz" diyor. ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)