Prof. Dr. Erkan İBİŞ 27.01.2017

  January 27, 2017 Dear Minister, Dear Ambassadors, Dear Head of the Turkish Jewish Community, Dear Guests, Ladies and Gentleman. The 27th of January, by a decision taken in 2005 at the United Nations General Assembly, has been designated as the Remembrance Day for the victims of the Holocaust. During the years of the Second World War, millions of people from different countries, majority of whom were Jewish, were massacred or left to die in concentration camps. The Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, which was saved from the Nazis in January 27th 1945, was a disgrace in human history, as well as others like Dachau and Ravensbrück. This ...

  Aylin TAŞHAN 27.01.2017

  Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Rektör, Türk Yahudi Toplumumuzun Saygıdeğer Başkanı ve Mensupları Saygıdeğer Büyükelçiler ve Kordiplomatiğin Değerli Üyeleri Kıymetli Konuklar, İnsanlık tarihinin en büyük trajedilerinin başında gelen “Holokost” asla tekrarlanmaması gereken büyük bir vahşeti simgelemektedir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında başta Yahudiler olmak üzere, Roman, engelli, eşcinsel ve muhaliflerden müteşekkil 10 milyon insan Naziler tarafından oluşturulan toplama kamplarında sistematik bir şekilde yok edilmiştir. O kadar ki, aynı anda daha fazla insanı öldürebilmek için çalışmalar yapılmış, bu amaçla etkin yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. İşte, Holokost böylesine eşi benzeri görülmemiş bir vahşettir. Holokost farklılıklara duyulan kin, nefret ve korkunun bir yansımasıdır. O dönemlerde Avrupa’yı etkisi altına alan antisemitizm, ırkçılık ve ...

   
  Aylin TAŞHAN 27.01.2017

  Esteemed Deputy Prime Minister, Esteemed Rector, Reverend Chief Rabbi and Distinguished Head of the Turkish Jewish Community and Members, Esteemed Ambassadors and the Members of Corps Diplomatique, Distinguished Guests, The “Holocaust” one of the worst tragedies in human history, is an appalling atrocity that should not happen again in any circumstances. 10 million people, including particularly the Jews, as well as the Roma people, the disabled, homosexuals and dissidents, were systematically exterminated in the concentration camps set up by the Nazis during the years of the World War II. They even attempted to develop efficient methods to kill more people at the same time. Holocaust ...

  Tuğrul TÜRKEŞ 27.01.2017

  Sayın Rektör, Türk Musevi Cemaatinin Saygıdeğer Başkanı, Saygıdeğer Büyükelçiler, Değerli Konuklar, Hanımefendiler ve Beyefendiler, “Hayatta kalmak beraberinde yükümlülükler getiren bir ayrıcalıktır. Ben daima kendime hayatta kalamayanlar için ne yapabileceğimi soruyorum.” Ölüm kamplarında başta annesi olmak üzere birçok yakınını kaybeden, kendisi de Holokost mağduru olan Simon Wiesenthal (Simon Visendal), bu satırlarla Holokost'a engel olamamış ve bu acı dönemi hayatta kalarak atlatmış insanlığın Holokost kurbanlarına karşı sorumluluğuna dikkat çeker. Holokost kurbanları için adaletin yerini bulması ve kıymetli hatıralarının hiçbir zaman unutulmamasının sağlanması ile benzer vahşetlerin tekrarlanmasının önüne geçilmesinden oluşan bu sorumluluğu Wiesenthal, kaçak Nazi suçlularının adalet önüne çıkarılmasına katkı sunarak yerine getirmiştir. Bugün biz de Holokost kurbanlarına karşı ...

   
  Tuğrul TÜRKEŞ 27.01.2017

  Esteemed Rector, Reverend Chief Rabbi and Distinguished Head of the Turkish Jewish Community, Esteemed Ambassadors, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, “Survival is a privilege which entails obligations.  I am forever asking myself what I can do for those who have not survived.” -- Simon Wiesenthal In this words, Simon Wiesenthal, who himself was a victim of the Holocaust and lost many of his close relatives, especially his mother in death camps, points out to the responsibility of humanity towards the victims of the Holocaust, who were not able to prevent the Holocaust and only managed to survive this lamentable times. The responsibility to the Holocaust ...

  Prof. Dr. Erkan İBİŞ 27.01.2017

  27.1.2017 Değerli Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Sayın Türk Musevi Cemaatinin Sayın Başkanı, Değerli Konuklar, Hanımefendiler, Beyefendiler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 2005 yılında kabul edilen bir kararla, 27 Ocak tarihi Holokost kurbanlarını anma günü olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında büyük çoğunluğu Yahudi olmak üzere, farklı ülkelerden milyonlarca insan toplama kamplarında katledilmiş, ölüme terk edilmiştir. 27 Ocak 1945’te Nazilerden kurtarılan Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı, insanlık tarihinde kara bir lekedir. Elbette o dönemde var olan Dachau, Ravensbrück gibi toplama kampları da Auschwitz gibi kara leke olarak tarihte yerini almıştır İşkence ve acımasız deneylerle milyonların katledildiği bu kamp, günümüzde çekilen acı ve ıstırapları, Holokost’u göz önüne seren bir ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 18.01.2017

  Yeni Şafak (17 Ocak 2017) Avrasya bölgesine yönelik bağlanabilirliği ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen birçok proje geliştirilmiştir. Bu projeler özellikle altyapılara, enerji ve ulaşım hatlarına odaklanmaktadır. Küresel boyutta üretimin ve ekonomik büyümenin ağırlığının batıdan doğuya doğru kaymasıyla ulaşım hatları da geçiş noktalarına odaklanmıştır. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkeler de bu çerçevede stratejiler geliştirmişlerdir. Bu çerçevede Çin Başkanı Xi Jinping'in 2013'te açıkladığı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı girişiminden bahsedebiliriz. “İpek Yolu Ekonomi Kuşağı" ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu" girişimi kısaca Asya ve Avrupa Birliği piyasalarını birbirine bağlamayı ve bunu yaparken aynı zamanda bölgesel bağlılığı ve bölge pazarlılarına erişimi teşvik eden bir ...

  Tugay ULUÇEVİK 09.01.2017

  Giriş Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm şekli bulma arayışı merhum Rauf Denktaş ile Glafkos Klerides arasında BMGS'nin Özel Temsilcisi Osorio Tafall'ın da katılımıyla 3 Haziran 1968 günü Beyrut'da yapılan ilk görüşmeyle başladı.   Bu arayış 48. yılını tamamlayalı altı ay oldu.  Henüz çözüme ulaşılamadı. Günümüzde müzakereler Mustafa Akıncı ile Nicos Anastasiadis arasında yürütülmektedir. İki lider, 15 Mayıs 2015 tarihinde başlattıkları görüşmelerde, anlaşmaya ulaşmak için 2016 yılı sonunu hedef tarih olarak aldılar. Hedefi tutturamadılar. Başroldeki Uluslararası Aktörler Uluslararası diplomasinin önde gelen aktörleri 2016 sonundan önce çözüm hedefiyle müzakere sürecine destek vermişlerdir. Destek faaliyetleri sürmektedir. Başroldeki aktörler ABD, AB ve İngiltere'dir. Bu aktörler Orta Doğu'yu yeniden şekillendirilme, düzenleme ...

   
  Alexander MURINSON 06.01.2017

  The Hill (3 January 2016) Dr. Alexander Murinson In a recent article in The Hill, “What Azerbaijan wants from Israel?” author, Areg Galstyan, expounds on the growing bilateral ties between the State of Israel and the Republic of Azerbaijan. Presumably, drawing a correlation between these close ties and the recent visit to Azerbaijan of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Galstyan brings forth some truths and some accurate portrayals. However, in the end, the article denigrates bilateral relations between Azerbaijan and Israel while, simultaneously, spreading anti-Semitic tropes. This, while promoting harmful identity politics and misrepresenting an internationally recognized portion of Azerbaijan occupied by Armenia ...

  Norimitsu ONISHI 05.01.2017

  The New York Times (29 December 2016) Norimitsu Onishi More than 100 years after a genocide of the Herero people in Namibia, Germany is acknowledging its role. In this faraway corner of southern Africa, scores of German soldiers lie in a military cemetery, their names, dates and details engraved on separate polished tombstones. Easily missed is a single small plaque on the cemetery wall that gives a nod in German to the African “warriors” who died in the fighting as well. Nameless, they are among the tens of thousands of Africans killed in what historians have long considered — and what the German government ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)