Numan HAZAR 18.03.2016

  The 21st Meeting of the ECO Council of Ministers was held in Tehran on 26 November 2013. Foreign Ministers of Afghanistan , Azerbaijan, Iran, the Kyrgiz Republic, Turkey and Adviser to the Prime Minister of Pakistan on National Security and Foreign Affairs , Minister of Economy of Turkmenistan, Deputy Foreign Minister of Kazakhstan and Ambassadors of Uzbekistan and Tajikistan represented their respective countries in the meeting. The Council of Ministers’ Meeting was preceded by the Senior Official Meeting on 24-25 November 2013. The Council of Ministers represents the highest decision making body of ECO and is composed of the Ministers of ...

  Tal BUENOS 18.02.2016

  Daily Sabah, February 17, 2016   The so-called opposition of Armenians today to the Turks, which is, in fact, quite contrary to the traditional brotherhood established in Anatolia in the Ottoman times, is an Anglo-American success Before the advent of the word "genocide," Anglo-American literature on international law described the action of a government that revokes the official status of its subjects as denationalization. It meant that whoever betrayed the allegiance to the nation was rendered stateless. After World War II, the term "denationalization" took on different meanings. It has been used in reference to the procedure in which a state ceases to own ...

   
  Haluk ŞAHİN 27.01.2016

  Hurriyet Daily News, 27 January 2016 Forty-three years ago on Jan. 27, 1973, two Turkish diplomats were assassinated by an elderly Santa Barbara resident of Armenian origin by the name of Gourgen Yanikian in a cottage at what was then the Biltmore Hotel.  Nowadays, few people remember it and those who do are probably unaware of the fact that this local crime turned out to be one of the most significant assassinations of the 20th century. It signaled the beginning of a wave of terrorist attacks against Turkish targets lasting almost 20 years and caused at least 90 deaths and hundreds of ...

  Tal BUENOS 24.12.2015

  Daily Sabah, 21 Aralık 2015    Osmanlı İmparatorluğunun değişik kültürlerin biraraya gelmesinden oluşan sosyal yapısı,Ermenilerin kimliğini değiştirmek ve imparatorluktaki değişik kültürlerin arasına nifak ve gerginlik sokmak isteyen Protestan Amerikan Misyonerlerinin gayretleri sonucu 19. asırda çökmeye başladı. Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlık halk gruplarından biri olarak, asırlarca barış içinde yaşadılar. Müslüman olmayan bir azınlık olarak Osmanlı toplumundaki yeri, dinsel yönden düşük görülmüşse de, aslında saygın ve kıymetli bir halk grubu olarak imparatorluktaki yerleri gayet önemli idi. İstanbul’un ileri gelen politik liderleri olarak lokal idarelerde işgal ettikleri mevkilerle oldukça tanınmış ve etkin durumları vardı. Yahudi azınlığın o zamanlar yaşadıkları ve geçirdikleri tecrübelerin de gösterdiği gibi, Avrupa’da Hristiyan ...

   
  Tal BUENOS 21.12.2015

  Daily Sabah, December 21, 2015   The multicultural structure of the Ottoman Empire began to collapse in the 19th century with the actions of Protestant American missionaries who worked to alter Armenian identity and create enmity between the different ethnicities in the empire. For centuries the Armenian people lived peacefully as subjects of the Ottoman Empire. As a religious minority, there was a clear lower status inherent in their non-Muslim identity, but their presence in Ottoman society was valued and respected. They consistently enjoyed local governance as well as influence among Constantinople's political elite. As the Jewish experience throughout that time attests, life ...

  AVİM 19.11.2015

  ECHR GRAND CHAMBER VERDICT OF OCTOBER 15, 2015:  PROS & CONS* A comprehensive evaluation by Ergϋn KIRLIKOVALI, November 16, 2015   Abstract:  On October 15, 2015, Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR or "the Court") delivered its judgment in the case of Perinçek v. Switzerland,[1] application no. 27510/08 (“the verdict"). By a majority, 17 judges held that there had been a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights,[2] perpetrated by Switzerland. By its criminal conviction of a Turkish politician (Perinçek) for publicly expressing his views on Swiss soil, regarding the "Turkish-Armenian Conflict," Switzerland ...

   
  Vugar SEİDOV 11.11.2015

  Reading between the lines in the ECHR Grand Chamber's ruling, one can notice that, despite the judges diplomatically declaring that they were not going to touch upon the issue of "genocide" (well, the lower chamber declared the same, but still made critically important statements on the issue), they, in fact, expressed their opinion. They did this indirectly and delicately, though, but they still did.   First, the decision reads: "...there was no international law obligation for Switzerland to criminalise such statements". Obviously, by "such" the Court means statements specifically rejecting the "Armenian genocide". At the same time, Article 261 bis §4 of the Swiss ...

  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 05.11.2015

  Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya 6 Kasım 2015   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Perinçek-İsviçre kararı, beklendiği gibi İsviçre’yi mahkûm etmiştir ve karar kesindir. Aralık 2013’te görülen 7 hâkimlik mahkeme İsviçre’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olarak Perinçek’i mahkûm ettiğini tespit etmişti. Bunun üzerine dava 17 hâkimden oluşan büyük daireye gönderilmişti. 15 Ağustos 2015’te açıklanan karar Ocak 2015’de görülen davanın sonucudur. Ermenistan’la birlikte diaspora Ermenilerinin magazin gücü olan avukatıyla İsviçre’nin yanında müdahil olduğu duruşmaya Türkiye, Perinçek’in yanında müdahil olmuştur. Esas konu Ermeni soykırım iddiaları olduğu halde nihai kararın lafzına takılmak yanlıştır. Kararda AİHM, İsviçre’yi “ifade özgürlüğü konusunda AİHS’ni ihlal ettiği için” mahkûm etmiştir. Bununla ...

   
  Jeremy SALT 27.10.2015

  Jeremy Salt 28 Ekim 2015 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dünyada dalga etkisi yaratabilecek, dönüm noktası niteliğinde bir karar almıştır. 15 Kasım'da AİHM Büyük Dairesi’nin kararı ile son bulan yargılama süreci, Türk vatandaşı Doğu Perinçek’in Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ermenilerinin akıbetini açıklamak için ‘soykırım’ kelimesinin kullanılmasının “uluslararası yalan” olduğunu söylemek amacıyla Mayıs 2005’te İsviçre’ye gitmesiyle başlamıştır. İsviçre’de bu tür ifadelerin suç teşkil etmesi sebebiyle Perinçek’e dava açılmıştır. Perinçek, 9 Mart 2007 tarihinde Lozan Sulh Ceza Mahkemesi tarafından,  “izlenen amaçların ırkçı ve milliyetçi amaçlarla eşdeğer olduğu ve açıklamalarının tarihi tartışma niteliği taşımadığı ” gerekçesiyle İsviçre Ceza Kanunu’nun 261 maddesinin 4. fıkrasını ihlal etmekten suçlu ...

  Tal BUENOS 27.10.2015

  Tal Buenos Daily Sabah, 13 Ekim 2015   ABD’nin son dönemde Papa ile yakınlaşmasının ardında neyin yattığı bilinmemektedir. Ancak, Amerika, dış çıkarlarını meşru kılmak üzere Papa’yı etkisini kullanması için razı etmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Papa Francis’nın Osmanlı tarihini siyasallaştırması, daha sonra Amerikan güdümündeki Associated Press’in dikkatlice ambalajlayarak dünya kamuoyuna sunduğu, tertip edilen bir gösteri niteliğindeydi. Avustralya kanalı ABC, BBC, CNN ve Huffington Post gibi medya kuruluşları tarafından da benzer bir şekilde ele alınmıştı. Haberlerin içeriği, Papa’nın Ermenilerin sevk ve iskanını ve I. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarını soykırım olarak nitelendirmesi sebebiyle, Türkiye’yi inkarcılıkla bağdaştırmak ve Türk hükümetini öfkeli olarak tanıtmak üzere hazırlanmıştı. Tahmin edilebileceği üzere, ...

   
  Jeremy SALT 27.10.2015

  The European Court of Human Rights (ECHR) has just taken a landmark decision on the right of free expression which will have a ripple effect around the world. The legal proceedings which ended on October 15 in the ECHR’s Grand Chamber began when Dogu Perincek, a Turkish national, travelled to Switzerland in May, 2005 for the express purpose of saying that the use of the word ‘genocide’ to describe the fate of Ottoman Armenians in the First World War was an ‘international lie.’   As Switzerland has criminalized such statements, Perincek was prosecuted. On March 9, 2007, he was found guilty in ...

  Dr. Ferruh DEMİRMEN 25.10.2015

  Papa Francis 12 Nisan 2015’te tarihinde Aziz Petrus Bazilikası’ında yönettiği bir ayin sırasında, 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleşen olaylara ilişkin olarak  “soykırım” kelimesini telaffuz ettiğinde ve açık bir biçimde girmemesi gereken bir yola girmiştir. Bu, Papa’nın, üst düzey Ermeni rahiplerin ve Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın katılmış olduğu,  bir Hristiyan dayanışması gösterisi şeklinde bir toplantı olmuştur. “Ermeni soykırımı”nı tanıyarak ve Ermeni kurbanları “İsa adına günah çıkaranlar ve şehitler” olarak niteleyerek Papa, ispatlanmamış bir olayı savunmuş ve önyargılarını, ya da en olumlu anlamda, vardığı yanlış hükmü ortaya koymuştur. Saygın bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu son kararı, Papa’nın Ermeni iddiaları ...

   
  Tal BUENOS 13.10.2015

  Daily Sabah, October 13, 2015   What lies behind the new close relation between the U.S. and the Pope is unknown. However, the U.S. seems to have persuaded the Pope to use his influence to legitimize its foreign interests. Pope Francis's politicization of Ottoman history last April was a staged event that the American-controlled Associated Press carefully packaged and disseminated around the globe. It was also covered in similar fashion by media outlets such as Australia's ABC, the BBC, CNN, and the Huffington Post. The wording of the news items was sure to associate Turkey with denial and to characterize the Turkish government ...

  Önder ÖZAR 29.09.2015

  Önder ÖZAR Emekli Büyükelçi    Yazar bir Polonyalı araştırmacı. Söz konusu kitabı, Kasım 2014’de yayınlandı. Daha önce, Cambridge Üniversitesinde "Nazi Perceptions of the New Turkey, 1919-1945” konulu doktora teziyle PhD unvanını elde etti. Çeşitli akademik çalışmaları arasında, 2005-07 yıllarında Berlin Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Kitabın ilk bölümlerinde Atatürk’ün, Hitler ve Nazi Almanyası için bir rol model olarak algılandığı tezi, dönemin Alman basınının, özellikle başta Nazi Partisi organı “Völkische Beobachter” olmak üzere sağcı gazetelerin yayınlarına dayalı olarak geniş biçimde yansıtılıyor. Bu bağlamda, Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan itilaf devletlerine karşı istiklal savaşını başlatması, Osmanlı Hükümetine imzalatılan Sevres Antlaşmasını tanımaması, askeri alandaki ...

   
  Tal BUENOS 16.09.2015

  Daily Sabah, 16 September 2015   American power to attract the public opinion now appears in the so-called Armenian genocide. Amal Clooney accuses Turkey of the so-called genocide with information produced by American sides as an agent of the same group Raphael Lemkin considered dozens of cases involving massacres to be genocide. It is safe to suppose that this would have been an even higher number had Lemkin lived to see the United States bombing in Vietnam and Cambodia, among other more recent events. Despite Lemkin's proclivity to assign genocide to many instances of massacres throughout history, only one instance has been subject ...

  Şükrü Server AYA 20.08.2015

  Şükrü Server AYA Are you in the habit of believing easily in what you read in books, newspapers, academic publications? We all believed in the “right to destroy Vietnamese because they defended their country”, or removal of Saddam with dummy sketches shown on TV screens by most dependable authorities. The “Reno Evening Gazette” had written as early as November 14, 1915 about Armenian propagandas: “Ambassador Morgenthau appears to have fallen a ready victim to the smooth rascals that, by apocryphal tales of outrages, have procured contributions from their Armenian countrymen abroad and in this country and have lived in luxury on the ...

   
  Pulat TACAR 13.08.2015

  Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Pulat Tacar’ın “Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanları Cezalandırmak Veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacı İle Yaptıkları Yargı Mücadeleleri” başlıklı makalesi yer alıyor.   Tacar bu çalışmasında Ermenilerin soykırımı savını reddedenleri cezalandırmak, Fransa, ABD ve Almanya’daki bazı sigorta şirketlerinden veya Türkiye’den tazminat almak için yaptıkları yargı mücadelelerini irdelemektedir. Bu kapsamda üçüncü ülke yargısı önünce Ermeni soykırımı savını reddedenlere karşı bulundukları ülkenin hukuki sistemlerindeki bazı muğlak hukuki düzenlemelere başvurarak nasıl baskı altına almaya çalıştıklarına değinilmektedir. Tacar özellikle Avrupa’da ırkçılık ile mücadele ve ifade özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB ...

  Marilisa LORUSSO 30.07.2015

  Marilisa LORUSSO[1] 31.07.2015   After the promising signature of the Nuclear Deal, Iran seems to be on its way back into the international arena, and its comeback opens the floor to speculations and great expectations. It’s been a while since the last piece of good news spread around the Caucasus and an overarching majority of pundits is now unanimously hailing. Still, as usual when talking about the South Caucasus, a country-wise, tailored approach is required. The region is too torn, national interests are too conflicting to express a unified view to whatever local, regional or international event might pop up. Georgia, Armenia and Azerbaijan were ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)