Dr. Ferruh DEMİRMEN 20.03.2014

  Dr. Ferruh Demirmen 24 Şubat 2014 Bayan Simonetta Sommaruga Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) Palais fédéral ouest CH-3003 Berne, SWITZERLAND Sayın Bayan Sommaruga,   Bu mektup, “soykırımdan kaygı duyan bilim insanları” diye kendini tanıtan bir grubun AİHM’nin 17 Aralık 2013 tarihli Perinçek - İsviçre kararına karşı size yolladığı Açık Mektubu çürütmek amacıyla, “kaygılı bir vatandaş” tarafından sunulmaktadır.   Söz konusu grup 16 Şubat 2014 tarihli mektubunda, soykırımın kanıtlanması kolay olmayan dar kapsamlı bir hukuki terim olduğu ve tarihsel belgelerin ışığında 1915 olaylarının tartışmaya açık bulunduğu yönündeki AİHM görüşüne karşı tavır almıştır. Grup, söz konusu Karar'a karşın, 1915 olaylarının “soykırım” olduğu konusunda ısrar ederek, sizi de ...

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 17.03.2014

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR[1]   1938’de ABD’li siyasal bilimler uzmanı Harold D. Laswell, Birinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda tekniklerini anlatırken; propagandanın sivil topluma olan etkisinden korktuğunu yazmıştır.[2] Fakat bu propaganda teknikleri arasında özel bir tür vardır ki, Laswell’in söylediğinden daha fazla ürkütücüdür ve sivil toplum üzerinde tahrip gücü hayli yüksek etkileri vardır. Ve ilginçtir, bu özel propaganda türü, uluslararası literatürde Ermeni intikamcılığını haklılaştıran ve yüceltenler dışında akademik veya popüler anlamda pek inceleme konusu da yapılmamıştır.[3]   1918-1923 yıllarında ve elli yıl sonra 1973-1994 yıllarında iki kanlı terör dalgası şeklinde Ermeni katiller tarafından çeşitli ülkelerde Türk devlet adamlarına ve diplomatlarına yönelik intikam suikastları gerçekleştirilmiştir. İşte bu ...

   
  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 17.03.2014

  Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR[1]   In 1938, while giving an account of the propaganda techniques employed in the First World War, American political science expert Harold D. Laswell wrote that he feared the influence of propaganda on civil society.[2] But there is a special type amongst such propaganda techniques that is more frightening than what Laswell had mentioned, and it has highly destructive consequences over civil society. Curiously enough, this special propaganda type has not been made a subject of academic or popular study in international literature except by those who legitimize and praise Armenian revanchism.[3]   Vengeful assassinations targeting Turkish statesman and diplomats ...

  Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 16.03.2014

  Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   1990’larda bazı stratejistler Rusya Federasyonu’nun da dağılmasını bekliyordu. Putin ile birlikte bu beklenti sona erdi. Federasyon dağılmasa da bu devleti mevcut sınırlarında muhafaza etmenin zorluklarını birçok Rus stratejist gündeme getirdi: Rusya ya süper güç olacak ya da yok olacak. Kırım, Rusya’nın Karadeniz’e dolayısıyla Akdeniz’e açılması yolunda jeopolitik bir kaledir. Kırım, yakın zamana kadar Türk yurdu olarak kalmış bir Karadeniz incisidir. Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgede mesela muz dahi yetiştirilebilmektedir. Sovyet yöneticileri için de sayfiye bölgesiydi. 1991 askeri darbesinde Gorbaçev Kırım’daki yazlığındaydı. II. Dünya Savaşı’nda Alman ordusu, Sovyet topraklarında ilerlerken burayı da işgal etti. Bölgenin asli unsuru Türkler (Tatarlar) dağlarda milisler halinde ...

   
  Prof. Dr. Ata ATUN 30.12.2013

  2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da neredeyse yüzde 13 gibi ...

  Jeremy SALT 30.12.2013

  Yakın zamanda yayınlanan bir makalede Robert Fisk 1915’te Ermenilerin katledilmesi ile 2013’te Suriye’de çektikleri acılar arasında bir paralellik kurmuştur. Gelişen olaylara verilen bu yanıtın dayanağı Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda başlarına gelenler, şu an Suriye’de olanlar ve tarihte bu iki olay arasındaki diğer paralelliklerdir. Uzun bir süre boyunca Fisk’in Osmanlı hükümetine karşı yönelttiği suçlamalar, Osmanlı hükümetinin yerel görevlilere Ermenileri yok etme emri verildiğini “gösteren”, ancak aslında sahte olan ve kötü üne sahip Andonian “belgelerine” dayanmaktaydı. Yazarın kendine ait iddialarının birçoğu da Birinci Dünya Savaşı propagandası veya kendi hayali varsayımlarına dayanıyordu. 1915 katliamlarından hayatta kalan yaşlı Ermenilerin ona anlattığı hikâyeler ancak Ermeniler tarafından ...

   
  Ata ATUN 29.12.2013

  Prof. Dr. Ata ATUN 2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da ...

  Ata ATUN 29.12.2013

  2013 yılında yaşananların bilançosunu çıkarmak gerçekte çok önemli, neler olduğunu ve 2013 yılında yaşananların bizleri 2014'de nereye doğru götüreceğini anlayabilmek açısından. Kıbrıs Rum tarafının, AB'nin müdahalesine rağmen ekonomik olarak halen daha batağa doğru gidiyor olmasının, birçok parametrenin de yavaş yavaş değişmesine yol açacağı kesin. Bu değişim hem Rumların yaşamına, hem de Kıbrıs Müzakerelerine etki edecek. Ekonomik olarak bataktan kurtulmak için Rum tarafındaki mevcut KDV'ler 2014 yılında yüzde bir oranında artırılacak. Şu anda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 19'a çıkarken beraberinde yaklaşık yüzde 5 gibi bir artış getirecek. Yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 9'a çıkmasıyla da neredeyse yüzde 13 gibi bir ...

   
  Jeremy SALT 29.12.2013

  In a recent article, Robert Fisk has drawn a parallel between massacres of the Armenians in 1915 and their suffering in Syria in 2013. This response is based on what happened to the Armenians during the First World War, what is happening in Syria now and where other parallels lie between these two periods of history. For a long time Fisk’s accusations against the Ottoman government were based on forged ‘documents’, the notorious Andonian papers, which purported to show that the Ottoman government sent orders to provincial officials to exterminate the Armenians. Most of his other claims are based on First ...

  Numan HAZAR 02.12.2013

  21. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Konseyi Bakanları Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Tahran’da düzenlendi. Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Türkiye Dışişleri Bakanları, Pakistan Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Başbakan Danışmanı, Türkmenistan Ekonomi Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Özbekistan ve Tacikistan Büyükelçisi ülkelerini bu toplantıda temsil ettiler. Bakanlar Konseyi Toplantısı’ndan önce 24-25 Kasım 2013 tarihinde Kıdemli Memurlar Toplantısı gerçeklemişti. Bakanlar Konseyi EİT örgütünün yüksek karar organıdır ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmaktadır. Yılda bir kez toplanan Bakanlar Konseyi öncelikle politikaların, stratejilerin hazırlanmasından ve organizasyonun çalışma programlarının tasdik edilmesinden yükümlüdür. A yrıca Bölgesel Planlama Konseyi (RPC), Daimi Temsilciler Komitesi (CPR) ve EİT Özel Teşkilatları’nın raporlarının gözden ...

   
  Numan HAZAR 01.12.2013

  The 21st Meeting of the ECO Council of Ministers was held in Tehran on 26 November 2013. Foreign Ministers of Afghanistan , Azerbaijan, Iran, the Kyrgiz Republic, Turkey and Adviser to the Prime Minister of Pakistan on National Security and Foreign Affairs , Minister of Economy of Turkmenistan, Deputy Foreign Minister of Kazakhstan and Ambassadors of Uzbekistan and Tajikistan represented their respective countries in the meeting. The Council of Ministers’ Meeting was preceded by the Senior Official Meeting on 24-25 November 2013. The Council of Ministers represents the highest decision making body of ECO and is composed of the Ministers of ...

  Jeremy SALT 22.11.2013

  There are few Australians competent to pass judgment on what happened in late Ottoman history, yet there is no shortage of Australians who do just that. On May 8 this year the NSW Legislative Assembly reaffirmed a resolution it passed in 1997 recognizing and condemning alleged genocides of Armenians, Assyrians and Greeks by the Ottoman government between 1915 and 1922. Let’s take the last of these dates first. It was in 1922 that the Turkish nationalists succeeded in driving back to the sea a Greek army ferried across the Aegean by an allied fleet in 1919. Landing in Izmir on May ...

   
  Farhad MAMMADOV 20.11.2013

  19 November 2013 History of Truth The modern period of the history of the South Caucasus is inseparable from the history of the region as a whole. In the discourse on the processes taking place in our region, we must note the lack of intra-regional integration and unity of vision for the future development of the South Caucasus. The region is identified specifically in the geographical sense. Georgia, Azerbaijan and Armenia have chosen a specific development paradigm, in which, on closer examination, you can see dramatic differences in the perception of the fundamental principles in the approach to statehood. Factors affecting this perception, of ...

  Prof. Dr. Ata ATUN 19.11.2013

  Almanya'da faaliyet gösteren ve hem kuruculuğunu yapmış olan hem de hala başkanlığını sürdüren Dr. Latif Çelik'in yıllar önce hayata geçirdiği, kısa adı ile "IKG", açık adı ile "Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü"nün öncülüğünde Türkiye'deki Uşak Üniversitesi ile Almanya'daki Würzburg Maximilians Üniversitesinin ortaklaşa organize ettikleri "II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu"na Prof. Dr. Ata Atun, Yakın Doğu Üniversitesi adına katılarak Ermeni tehciri konusunda bildiri sundu. Bildiri Ermeni Tehciri iddialarının yüzüncü yılına yönelik bir çalışma olarak Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde sunuldu. Bildiri içerik olarak yüzyıllar öncesi başlayan kültürel, finansal ve askeri alanlardaki Osmanlı-Alman ilişkilerinin önemli köşe taşlarını ...

   
  Ata ATUN 11.10.2013

  Dünden beri Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'ye İlişkin İlerleme Raporu'nun taslağını satır satır okuyarak inceliyorum. Komisyon Başkanı Stefan Füle, gerçekten de Kıbrıslı Rumların kendi çıkarları doğrultusunda kasten ve bilinçli bir şekilde Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi zehirlediklerinin farkına varmış. Bu nedenle de hazırladığı "Rapor Taslağı" geçmiş yıllarınkinden farklı. Tabii şimdilik farklı, Rumlar müdahale edip, içeriğini kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda değiştirene kadar. Rumlar bu konuda çok başarılılar. Rapor taslağının içeriğinin, kendi çıkar ve beklentileri doğrultusunda değiştirilmesi için hem her tür girişimi, hem de her çeşit rezilliği yapmaktan çekinmiyorlar. Bu "girişim" tanımlamasının içine şantaj gibi eylemler de dahil ediliyor zaman zaman. Bu yılki rapor da ...

  Prof. Dr. Ata ATUN 10.10.2013

  Dünden beri Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'ye İlişkin İlerleme Raporu'nun taslağını satır satır okuyarak inceliyorum. Komisyon Başkanı Stefan Füle, gerçekten de Kıbrıslı Rumların kendi çıkarları doğrultusunda kasten ve bilinçli bir şekilde Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi zehirlediklerinin farkına varmış. Bu nedenle de hazırladığı "Rapor Taslağı" geçmiş yıllarınkinden farklı. Tabii şimdilik farklı, Rumlar müdahale edip, içeriğini kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda değiştirene kadar. Rumlar bu konuda çok başarılılar. Rapor taslağının içeriğinin, kendi çıkar ve beklentileri doğrultusunda değiştirilmesi için hem her tür girişimi, hem de her çeşit rezilliği yapmaktan çekinmiyorlar. Bu "girişim" tanımlamasının içine şantaj gibi eylemler de dahil ediliyor zaman zaman. Bu ...

   
  Prof. Dr. Ata ATUN 26.09.2013

  68. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un görüşmeleri ve kendi aralarında vardıkları mutabakat Kıbrıs Müzakerelerinde yeni bir sayfa açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun Özel Temsilcisi Osman Ertuğ ile Rum yönetimi müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in karşılıklı olarak Yunanistan ve Türkiye’yi ziyarete edecek olmaları yeni ve beklenmedik bir gelişme. Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, bugüne değin kendisinin ve kendisinden evvel Dışişleri Bakanlığı yapmış kişilerin duymadığı veya da kendilerine iletilmemiş olan Kıbrıs Türk tezlerini şimdi birinci ağızdan Özel Temsilcisi Osman Ertuğ'dan duyacak. Aynı şekilde T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ...

  Prof. Dr. Ata ATUN 03.07.2013

  Rusya, Akdeniz'e yönelik askeri varlığını arttırma girişiminin ilk adımını, Ermenistan'daki askeri üslerini modernize ederek ve güncel gereksinimlere karşılık verebilecek düzeye getirerek atmak kararı aldı. Ermenistan'ın kuzey tarafında ve Türkiye sınırı yakınındaki Gyumri 102. Askeri Üssü ile ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nün eşiti olan Yerevan şehrindeki Erebuni hava üssündeki modernizasyon ve günün koşullarına göre güncelleme bu sene başlıyor. Rusya içinde bulunduğumuz yıl, Gyumri Askeri üssündeki anlaşmalı personel sayısını 2 katına çıkarırken görevli personel sayısını da 5 bin'de tuttu. Sadece düzenli-devamlı görevli sayısının 5 bin olması bile üssün büyüklüğü hakkında yeteri kadar bilgi vermektedir. Gyumri Askeri Üssü'nün kiralama dönemi 2044 yılına kadar uzatıldı ve ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla avimgenel@avim.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to avimgenel@avim.org.tr

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)