Tal BUENOS 27.10.2015

  Tal Buenos Daily Sabah, 13 Ekim 2015   ABD’nin son dönemde Papa ile yakınlaşmasının ardında neyin yattığı bilinmemektedir. Ancak, Amerika, dış çıkarlarını meşru kılmak üzere Papa’yı etkisini kullanması için razı etmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Papa Francis’nın Osmanlı tarihini siyasallaştırması, daha sonra Amerikan güdümündeki Associated Press’in dikkatlice ambalajlayarak dünya kamuoyuna sunduğu, tertip edilen bir gösteri niteliğindeydi. Avustralya kanalı ABC, BBC, CNN ve Huffington Post gibi medya kuruluşları tarafından da benzer bir şekilde ele alınmıştı. Haberlerin içeriği, Papa’nın Ermenilerin sevk ve iskanını ve I. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarını soykırım olarak nitelendirmesi sebebiyle, Türkiye’yi inkarcılıkla bağdaştırmak ve Türk hükümetini öfkeli olarak tanıtmak üzere hazırlanmıştı. Tahmin edilebileceği üzere, ...

  Jeremy SALT 27.10.2015

  The European Court of Human Rights (ECHR) has just taken a landmark decision on the right of free expression which will have a ripple effect around the world. The legal proceedings which ended on October 15 in the ECHR’s Grand Chamber began when Dogu Perincek, a Turkish national, travelled to Switzerland in May, 2005 for the express purpose of saying that the use of the word ‘genocide’ to describe the fate of Ottoman Armenians in the First World War was an ‘international lie.’   As Switzerland has criminalized such statements, Perincek was prosecuted. On March 9, 2007, he was found guilty in ...

   
  Dr. Ferruh DEMİRMEN 25.10.2015

  Papa Francis 12 Nisan 2015’te tarihinde Aziz Petrus Bazilikası’ında yönettiği bir ayin sırasında, 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleşen olaylara ilişkin olarak  “soykırım” kelimesini telaffuz ettiğinde ve açık bir biçimde girmemesi gereken bir yola girmiştir. Bu, Papa’nın, üst düzey Ermeni rahiplerin ve Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın katılmış olduğu,  bir Hristiyan dayanışması gösterisi şeklinde bir toplantı olmuştur. “Ermeni soykırımı”nı tanıyarak ve Ermeni kurbanları “İsa adına günah çıkaranlar ve şehitler” olarak niteleyerek Papa, ispatlanmamış bir olayı savunmuş ve önyargılarını, ya da en olumlu anlamda, vardığı yanlış hükmü ortaya koymuştur. Saygın bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu son kararı, Papa’nın Ermeni iddiaları ...

  Tal BUENOS 13.10.2015

  Daily Sabah, October 13, 2015   What lies behind the new close relation between the U.S. and the Pope is unknown. However, the U.S. seems to have persuaded the Pope to use his influence to legitimize its foreign interests. Pope Francis's politicization of Ottoman history last April was a staged event that the American-controlled Associated Press carefully packaged and disseminated around the globe. It was also covered in similar fashion by media outlets such as Australia's ABC, the BBC, CNN, and the Huffington Post. The wording of the news items was sure to associate Turkey with denial and to characterize the Turkish government ...

   
  Önder ÖZAR 29.09.2015

  Önder ÖZAR Emekli Büyükelçi    Yazar bir Polonyalı araştırmacı. Söz konusu kitabı, Kasım 2014’de yayınlandı. Daha önce, Cambridge Üniversitesinde "Nazi Perceptions of the New Turkey, 1919-1945” konulu doktora teziyle PhD unvanını elde etti. Çeşitli akademik çalışmaları arasında, 2005-07 yıllarında Berlin Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Kitabın ilk bölümlerinde Atatürk’ün, Hitler ve Nazi Almanyası için bir rol model olarak algılandığı tezi, dönemin Alman basınının, özellikle başta Nazi Partisi organı “Völkische Beobachter” olmak üzere sağcı gazetelerin yayınlarına dayalı olarak geniş biçimde yansıtılıyor. Bu bağlamda, Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan itilaf devletlerine karşı istiklal savaşını başlatması, Osmanlı Hükümetine imzalatılan Sevres Antlaşmasını tanımaması, askeri alandaki ...

  Tal BUENOS 16.09.2015

  Daily Sabah, 16 September 2015   American power to attract the public opinion now appears in the so-called Armenian genocide. Amal Clooney accuses Turkey of the so-called genocide with information produced by American sides as an agent of the same group Raphael Lemkin considered dozens of cases involving massacres to be genocide. It is safe to suppose that this would have been an even higher number had Lemkin lived to see the United States bombing in Vietnam and Cambodia, among other more recent events. Despite Lemkin's proclivity to assign genocide to many instances of massacres throughout history, only one instance has been subject ...

   
  Şükrü Server AYA 20.08.2015

  Şükrü Server AYA Are you in the habit of believing easily in what you read in books, newspapers, academic publications? We all believed in the “right to destroy Vietnamese because they defended their country”, or removal of Saddam with dummy sketches shown on TV screens by most dependable authorities. The “Reno Evening Gazette” had written as early as November 14, 1915 about Armenian propagandas: “Ambassador Morgenthau appears to have fallen a ready victim to the smooth rascals that, by apocryphal tales of outrages, have procured contributions from their Armenian countrymen abroad and in this country and have lived in luxury on the ...

  Pulat TACAR 13.08.2015

  Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Pulat Tacar’ın “Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanları Cezalandırmak Veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacı İle Yaptıkları Yargı Mücadeleleri” başlıklı makalesi yer alıyor.   Tacar bu çalışmasında Ermenilerin soykırımı savını reddedenleri cezalandırmak, Fransa, ABD ve Almanya’daki bazı sigorta şirketlerinden veya Türkiye’den tazminat almak için yaptıkları yargı mücadelelerini irdelemektedir. Bu kapsamda üçüncü ülke yargısı önünce Ermeni soykırımı savını reddedenlere karşı bulundukları ülkenin hukuki sistemlerindeki bazı muğlak hukuki düzenlemelere başvurarak nasıl baskı altına almaya çalıştıklarına değinilmektedir. Tacar özellikle Avrupa’da ırkçılık ile mücadele ve ifade özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB ...

   
  Marilisa LORUSSO 30.07.2015

  Marilisa LORUSSO[1] 31.07.2015   After the promising signature of the Nuclear Deal, Iran seems to be on its way back into the international arena, and its comeback opens the floor to speculations and great expectations. It’s been a while since the last piece of good news spread around the Caucasus and an overarching majority of pundits is now unanimously hailing. Still, as usual when talking about the South Caucasus, a country-wise, tailored approach is required. The region is too torn, national interests are too conflicting to express a unified view to whatever local, regional or international event might pop up. Georgia, Armenia and Azerbaijan were ...

  Ata ATUN 06.07.2015

  Başta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Sorunundan sorumlu ekibinin,  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker’in Kıbrıs sorununa ilişkin olarak özel bir rol üstlenmesini istemeleri çok tehlikeli bir gelişme. Bizim sonumuzu getirecek bir gelişme de diyebiliriz buna. Espen Barth Eide’nin “AB’nin müzakerelere katılımının son aşamasına girdiği” açıklaması kulağa hiçte hoş gelmiyor. İşin içinde gene bir oyun olduğu kesin. BM açıkça Avrupa Birliğini Kıbrıs Müzakerelerinin içine çekmeye çalışıyor. Bunu yıllardır başaramamıştı. Özellikle de III. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM’nin ve AB’nin bu konudaki ısrarlı girişimlerine hep “Hayır” yanıtını vererek AB’yi Kıbrıs konusundan uzak tutmaya çalışmıştı. Şimdi BM ve ...

   
  Tal BUENOS 06.07.2015

  AVİM 07.07.2015 Tal Buenos is a PhD Candidate in Political Science at the University of Utah. His research interests include American Foreign Policy, British Imperialism, International Relations Theory and Turkish-Armenian Relations. Much of his recent research focuses on the place of the genocide discourse in international politics. Within this framework, Mr. Buenos studies extensively the ‘politics of genocide accusations against Turkey’, in other words, political motivations behind the genocide hypothesis. According to Tal Buenos, genocide accusations against Turkey are essentially a soft-power instrument against Turkey and it is indeed not the Armenians, but the Americans that devised genocide accusations as a leverage against ...

  Ata ATUN 31.05.2015

  Geçmişte, Annan Planı’nın tartışıldığı döneminde yaşamıştık bu günlerde yaşadıklarımızı. İktidarda, gene sol eğilimli bir partinin çoğunluğunu oluşturduğu bir koalisyon hükümeti vardı. Kendilerine “Barış İsteyenler” adını takmış bir takım geçmişi unutmuş vatandaşlarımız, aynen yağmur yağınca ortaya çıkan garavolliler (sümüklü böcek) gibi yıllarca gizlendikleri yerden ortaya çıkmışlar “Barış Engellenemez” diye bağırmaya, gösteriler yapmaya başlamışlardı. Sanki onlardan başkaları “Barış” istemiyorlarmış, barışı isteyen sadece kendileriymiş gibi… Kendi akıllarındaki, Rum’un boyunduruğu altına girmek ve Rum çoğunluğun içinde Türk azınlık olmak “Barış”tı, özgür, kendi kurduğumuz devletin içinde, Türkiye’mizin garantisi altında yaşamak da “Barış” değildi. Özgürce, kendi kendimizi, kendi kurduğumuz devletimizin yönetimi altında, kendi topraklarımız içinde yönetmek için verilen çabalar ...

   
  Halil Akıncı 18.03.2015

  Halil Akıncı Türk Keneşi Eski Genel Sekreteri 19.03.2015 Adil Hafızanın Işığında: Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu Altay Cengizer İstanbul: Doğan Kitap, 2014, 729 sayfa  ISBN: 9786050922899 Dil: Türkçe Cengizer’in kitabının uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığı her satırından anlaşılmaktadır. Yazarın tüm kaynaklarını titizlikle incelediği görülmektedir. Vardığı sonuçlar aşağıda da görüleceği gibi kullanmadığı kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Cengizer önce Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşına katılmasına giden yolu 1908 Jön Türk devrimi ve Avrupa siyaset arenasındaki gelişmeleri irdeleyerek Balkan hezimetinden sonra Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğinden tamamen ümit kestiklerini ortaya koyarak anlatıyor. Devlet zayıf, perişan ve en önemlisi yalnız bir haldedir. En yetkili ağızlar bunu itiraf etmektedirler. Balkan ...

  Şükrü Server AYA 03.03.2015

  Recognizing the Armenian Genocide is not about creating the institutions of democracy or ensuring freedom of speech in Turkey — it is about ensuring justice for the Armenians. Dr. Taner Akcam of Clark University spoke to CivilNet about the importance of nuances and the significance of addressing and confronting history for Turkish civil society. Below is the transcript of that interview[1].   The “Armenian Genocide” is as truthful as the “Odysseus and the Cyclops” story by Homeros. The United Nations records acknowledges only two genocides, the Jewish Holocaust attested by the 1945 Nuremberg War Tribunal and the Rwanda Genocide again attested by authorized international ...

   
  Ahmet ERTAY 01.03.2015

  Ahmet ERTAY Ambassador (R)   In November 2013, it will be recalled, the five permanent members of the United Nations Security Council and Germany mutually agreed on a comprehensive ‘Joint Plan of Action’ (JPA) in Geneva which, in broad terms, reciprocally freezes Iran’s nuclear program and new sanctions, and relieves existing sanctions to some extent. The negotiations, started in January 2014 under the JPA did not reach a result despite an extension until July. At the meeting which took place in Vienna in November 2014, the negotiations were further extended until June 30, 2015. As might be expected, the parties sounded optimistic after the ...

  Ahmet ERTAY 07.01.2015

  Ahmet ERTAY Ambassador (R)   The subject of “Iran’s nuclear program” was brought to the international agenda as a predominant and controversial item when an Iranian opposition group, The People’s Mujahedin Organization of Iran, revealed in a press conference in August 2002, that Iran carried-out nuclear activities in Natanz and Arak, evading inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA). Western states, notably the US and Israel, claimed without any delay that Iran was aspiring to possess nuclear weapons.  Efforts put in since, have not yet ensured a resolution that will be approved by the parties.    A very complicated problem It is not possible to ...

   
  Tal BUENOS 25.12.2014

                          TAL BUENOS TARAFINDAN NSW PARLAMENTOSU’NDA YAPILAN KONUŞMA NEW SOUTH WALES PARLAMENTOSU, 24 KASIM 2014   Teşekkür ederim!  Bir araya geldiğimiz bu toprakların geleneksel sahipleri olan Eora ulusuna mensup Gadigallılara minnetlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Eora ulusunun geçmişteki ve günümüzdeki ihtiyarlarına olan saygımı sunmak ve bu saygıyı günümüzün diğer Aborjin insanlarına da iletmek istiyorum.  Aramızda bulunan Parlamento Mensupları ve diğer saygıdeğer konuklara da minnetlerimi sunuyorum. Aynı zamanda New South Wales Parlamentosu’na ve Parliamentary Friends of Turkey’e (Türkiye’nin Parlamenter Dostları) teşekkür etmek istiyorum.  Bu benim Avustralya’ya ilk gelişim. Dün geldiğimde köpekbalıklarıyla ilgili hikâyeler duydum. Buradaki basını göz önüne aldığımda, basında “Soykırım inkârcısı köpekbalıklarına saldırdı” manşetine ve “soykırım inkârcısının” haberde ...

  Tal BUENOS 08.12.2014

                          THE ADDRESS DELIVERED BY MR TAL BUENOS* at the luncheon hosted by NSW Parliamentary Friends of Turkey NEW SOUTH WALES PARLIAMENT, 24 NOVEMBER 2014   Thank you! I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora nation, who are the traditional custodians of this land on which we are gathered. I would also like to pay my respect to the elders past and present of the Eora nation and extend that respect to other Aboriginal people present. I would also like to acknowledge, the presence of the Members of Parliament here with us, and other distinguished guests. I would also like to thank the New ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)