Gabriele STEINHAUSER 09.08.2017

  The Wall Street Journal - 28.07.2017 Bu yazı ilk olarak İngilizce yayınlanmıştır. Bu metin İngilizce yazının çevirisidir.   Sadece bir asır önce Almanya, Atlantik okyanusuna uzanan dar bir yarımada üzerine ilk toplama kamplarından birisini inşa etti. O zamanlar Alman Güney Batı Afrikası olarak adlandırılan yerdeki 1904 ayaklanması Hereo ve Nama halkına karşı imha savaşına döndü. Mahkumların açlıktan, dövülerek ve aşırı çalışmaktan öldürüldüğü Köpekbalığı Adası toplama kampındaki 2000 mahkum da dahil olmak üzere en az 60,000 kişinin öldüğü düşünülüyor. Pek çok tarihçi tarafından 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen bu sömürge vahşeti tarihsel özürlerin sınırlarını sınıyor. Namibya, Almanya'nın eylemlerini soykırım olarak resmen tanımasını ve resmi özür ...

  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 04.08.2017

  Daily Sabah, 4 August 2017 Ankara's constructive policies on independent Turkic states in the post-Soviet region aim to help them further integrate with the international community and reach a common understanding on regional issues. Since the dissolution of the Soviet Union in 1991, Turkey has been trying to implement comprehensive policies on the newly independent, post-Soviet Turkic states of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan. Regional developments in the 1990s encouraged Turkey to adopt appropriate policies as the political and economic situation permitted Ankara to have only a limited role in the region. This was not only because of regional complications but ...

   
  AVİM 04.08.2017

  Europe Needs a Policy for Peace in Nagorno-Karabakh (by Nicolas Tavitian - 28.07.2017) and EU’s Role in Nagorno-Karabakh Conflict and Possibility of Peace (by Rovshan Rzayev - O3.09.2017) AVIM republishes two related opinion pieces on the Nagorno-Karabakh conflict penned by an Armenian and an Azerbaijani commentator to disclose the perspectives of the sides on the issue. EUROPE NEEDS A POLICY FOR PEACE IN NAGORNO-KARABAKH – by Nicolas Tavitian EU Obserser – 28.07.2017 War is brewing on the fringes of Europe. Earlier this month, there was more fighting on the contact line between the unrecognised republic of Nagorno-Karabakh (NK) and Azerbaijan. Some 23 years after the ...

  Gabriele STEINHAUSER 04.08.2017

  The Wall Street Journal - 28.07.2017   Just over a century ago, Germany built one of its first concentration camps on a narrow peninsula jutting into the Atlantic. A 1904 uprising in what was then called German South-West Africa turned into a war of annihilation against the Herero and Nama peoples. At least 60,000 are believed to have died, including some 2,000 in the Shark Island camp, where inmates were starved, beaten and worked to death. That episode of colonial brutality, considered by many historians to be the first genocide of the 20th century, is now testing the limits of historical apologies. Namibia says it ...

   
  Kamila Aliyeva 04.08.2017

  Trend News Agency - 03.08.2017 Baku, Azerbaijan. The tensions between the US and Russia continue to increase, Turgut Kerem Tuncel, a senior analyst on the South Caucasus at the Center for Eurasian Studies, told Trend. “The increasing NATO deployment in the Baltics and Eastern Europe along Russia’s borders and Russia’s and China’s accelerated armament efforts accompanied by the hardening rhetoric of the sides are the apparent signs of this rapidly maturing political context,” he said. Therefore, US Vice President Mike Pence’s affirmative statement about Georgia’s accession to the NATO should be evaluated within this framework, according to the expert. Although the political situation in the ...

  Brendon J. CANNON 05.07.2017

  Aydınlık (27 Haziran 2017) Mustafa Birol Guger Tarihçi Dr. Brendon Cannon Aydınlık'la söyleşisinde, Ermeni diasporası tarafından sürdürülen sözde soykırım kampanyalarına yönelik ezber bozan açıklamalar yaptı.   1. BÖLÜM Ermeni meselesi ve 1915 olaylarına ilişkin ezber bozan çalışmalarıyla konuya ilgi duyan çevrelerin ilgisini çeken Doç. Dr. Brendon J. Cannon ile uluslararası çapta gerçekleştirilen sözde Ermeni Soykırımı kampanyalarından, Diasporanın tarihsel Ermeni kimliği üzerinde yarattığı tahribata kadar geniş bir çerçevede birçok konuyu masaya yatırdık. Sohbetimizin temelinde Cannon'ın son eseri, 'Gerçeği Yasamak ve Tarihi Siyasallaştırmak - Ermeni Soykırımı İddialarının Kavramsallaştırılması' vardı...   - Son kitabınız ağırlıklı olarak hangi konulara yoğunlaşmaktadır? Kitabım, Ermeni diasporası kimliğinin temel yapı taşlarını; genel bağlamda, Ermeni ve Ermenistan ...

   
  Tugay ULUÇEVİK 04.07.2017

  Kıbrıs müzakere süreci 49. yılını tamamlamış bulunmaktadır. Ortaya çözüm çıkmış değildir. Bugünkü durumda, iddiaların aksine, çözüme yaklaşılmış da değildir.   Çözümsüzlüğün Sebepleri Kıbrıs müzakere süreci 49. yılını tamamlamış bulunmaktadır. Ortaya çözüm çıkmış değildir. Bugünkü durumda, iddiaların aksine, çözüme yaklaşılmış da değildir. Bu neden böyledir? Birincisi, Rum – Yunan ittifakı Kıbrıs için “enosis” emelinden ve hayalinden vazgeçememiştir. İkincisi, Kıbrıs Rum kamuoyu ve özellikle genç kuşak bu vakte kadar siyasetçiler tarafından Ada’da “iki kesimli federal” çözümü kabul yönünde beslenmemiş, teşvik edilmemiştir. Bu gerçeğin görülebilmesi için müzakere sürecinin sadece son 10 yıllık dönemine göz atılması bile yeterlidir. Rum liderler, Makarios’un 1977’de Denktaş’la Kıbrıs sorununun çözümü için “federasyon” şekli üzerinde ...

  Maxime GAUIN 23.06.2017

  Daily Sabah (23 June 2017) As Taner Akçam became the most cited reference of mainstream Armenian groups, his use of sources to justify calling the 1915 incidents genocide should be double-checked. This is a response to his last defense of the testimony of Sarkis Torossian and his more recent discovery of a document supposedly proving the Ottoman government's genocidal intentions. A sociologist dealing with historical issues, particularly Ottoman Armenians, Taner Akçam has faced increasing criticism during the past decade. He never answered the critiques, including mine in Daily Sabah on March 25, 2015 of his use of Ottoman documents, such as the telegram sent ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 23.05.2017

  Yeni Şafak (23 Mayıs 2017) Sözde Pontus Soykırımı’nın tanınması yönünde faaliyetler 80’li yıllardan bu yana devam etmektedir. Bu süreçte eylemler ve söylemler, resmi kanallar üzerinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de etkiler boyuta ulaşmıştır. Zira Yunanistan Parlamentosu 24 Şubat 1994 tarihinde aldığı bir kararla 19 Mayıs'ı (sözde) “Pontus Soykırımı'nı Anma Günü” olarak belirlemiştir. 19 Mayıs Türk toplumu için önemli bir gündür. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmış ve bağımsızlık mücadelesini buradan Anadolu’ya taşımıştır. Sözde soykırım anma günü olarak bu tarihin seçilmesinin amacı açıktır. BİRBİRİNİ BESLEYEN PROPAGANDALAR Yunanistan menşeli Ekathimerini gazetesi 15 Ağustos 2016 tarihinde yayınladığı bir haberde ...

  Alev KILIÇ 11.04.2017

  Emekli büyükelçi, AVİM Başkanı Diplomatik Gözlem, Nisan 2017, Sayı: 63 Türkiye’nin ortaya koyduğu tarihi gerçekler ve çözüm önerileri uluslararası alanda giderek daha fazla kabul görmekte ve hukuk alanında somut sonuçlar vermektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa kıtasına inen Demir Perde, Türkiye’yi kuzeybatıda Kafkaslar ve Orta Asya’dan ayırmış ve böylece Türkiye’nin Sovyetler Birliği’yle ilişkilerinde tek muhatabı Moskova olmuştur. Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ve on beş cumhuriyetin bağımsızlık ilan etmesi üzerine, Türkiye, Güney Kafkaslarda bağımsızlığını kazanan üç cumhuriyeti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ayırım gözetmeksizin ivedilikle tanımış, Azerbaycan ve Gürcistan ile hızla diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Öte yandan Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımakla beraber, diplomatik ilişki ...

   
  Alev KILIÇ 11.04.2017

  Director of AVIM, Rtd. Ambassador The Diplomatic Observer April 2017, No: 110 The historical facts and proposals for a solution put forward by Turkey are meeting with increasing acceptance in the international field and are yielding concrete results in the legal field. In the aftermath of the Second World War, the Iron Curtain which was supposed to have descended on the European continent had separated Turkey from Caucasia and Central Asia to its northwest, and its only address for relations with the Soviet Union had become Moscow. Upon the dissolution of the USSR in December 1991 and the declaration of independence by 15 republics, ...

  Prof. Dr. Cemalettin LATİÇ 24.03.2017

  Anadolu Ajansı (23 Mart 2017) Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Bosna-Hersek'in, Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasında, tam 10 yıl önce yine aynı mahkeme tarafından alınan, Sırbistan'ın yalnızca Sırp Cumhuriyeti'ne bağlı askeri birliklerin (Bosnalı Sırpların) Srebrenitsa'da işlediği soykırımı engellememekle suçlandığı kararın revize edilmesi talebini reddetti. Bosna-Hersek'in hukuki temsilcisi olan Sakib Softiç'in Uluslararası Adalet Divanı'na resmi olarak başvuru yapması üzerine Yargıç Philippe Couvreur, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin her birine, Sakib Softiç’in hukuki temsilciliğinin hala geçerli olup olmadığını sorduğu birer mektup göndermişti. Couvreur'un bu sorusuna, konseyin üç üyesi -Boşnakları temsilen Bakir İzetbegoviç, Sırpları temsilen Mladen İvaniç ve Hırvatları temsilen Dragan Coviç- Lahey’e cevaplarını bildirmişti. ...

   
  Merve ÖNENLİ 17.03.2017

  The aim of this paper is trying to evaluate the migration policy of the EU, which has been changing as a result of the developments in Syria. The reason for this change is closely related with the evaluation of security in which risk understanding turns into a threat perception. One of the reasons for the trigger of risk to threat understanding depends on the number of the migrants, which was an unexpected situation for the Europe. With the outbreak of the civil war in Syria in 2011, approximately one million people requested asylum to Europe.[i] [ii] Number of migrants and refugees that ...

  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 15.03.2017

  ECO, 1985 yılında Türkiye, Pakistan ve İran'ın ortak çabaları ile bölgesel entegrasyonun güçlendirilerek daha da derinleştirilmesi amacıyla kurulan bir bölgesel yapılanmadır. ECO, 1964'te kurulan Bölgesel Kalkınma İşbirliği'nin yerine kurulmuştur ancak İran'daki devrimden sonra bu organizasyon işlevini kaybetmiştir. Bununla birlikte, bu üç ülke 1985 yılında bölgesel entegrasyonların öneminin farkına varmışlar ve benzer vizyona sahip bir organizasyon kurmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 1992 yılında ECO’ya 7 yeni üye daha katılmıştır. Şu anda organizasyonun 10 üyesi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan,, Tacikistan ve Afganistan’dır. Günümüzde ECO bölgesi Avrupa ile Çin arasındaki sınırlar içinde yer almaktadır. ECO’nun bünyesinde ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 15.03.2017

  13th Economic Cooperation Organization Summit was held on 1st of March in Pakistan under “Connectivity for Regional Prosperity” theme. The theme summarizes overall aim and the potential of the organization and member countries. Due to geographic locations of the member countries, ECO region covers a large area from Central Asia to Black Sea region and has the potential to reach out to Europe via Turkey. Therefore, the region has been under the focus of many new projects, initiatives and actors aiming to promote cooperation via supporting the works on regional connectivity. Economic Cooperation Organization (ECO) is a regional organization established for ...

  AVİM 01.03.2017

  Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ukrayna Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı  20-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 100. Yıl Salonu’nda başarı ile tamamlanmıştır. Çalıştay, Ukrayna ve Türkiye’deki üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, her iki ülkenin temsilcilerini bir araya getirmek ve eğitim işbirliği konusunda karşılıklı görüşlerin tartışıldığı uygun bir platform oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmiştir ve çok geniş bir katılım olmuştur.  Ankara’da bulunan Büyük-elçiliklerin temsilcileri, üniversitelerde görevli çok sayıda bilim insanı ve öğrencilerle birlikte toplam 168 kişi katılmıştır. Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, TAEK, Enerji ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 20.02.2017

  Daily Sabah 20 February 2017 Özge Nur Öğütcü* The Baku-Tbilisi-Kars railway project is not only a Eurasia-centered development, but it is also a ray of hope for increasing regional and global economic cooperation and bilateral relations The gravity of the world's economic growth and production is shifting from West to East. Regional powers and outside actors, such as the United States, the European Union, Japan, Russia and others, have developed many projects to engage with countries in Eurasia in a framework to strengthen regional cooperation. Having direct connections with Iran, Russia, the Black Sea region, China and Europe via Turkey, Eurasia stands at ...

  Maxime GAUIN 15.02.2017

  Hurriyet Daily News, 8 February 2017 A 23-year cycle ended on Jan. 26, 2017. That day, in its decision No. 2016-745 DC, the French Constitutional suppressed, in part or entirely, 43 articles (out of 224) in the law “Equality and Citizenship,” including a paragraph of Article 173 that was supposed to ban the “denial, minimization or trivialization” of “crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes,” when it incites racial, ethnic, national or religious hatred or violence. Introduced by a cabinet member’s amendment to the bill, to avoid the preliminary control by the Council of State, that paragraph of Article 173 was ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)