KÖR HAFIZANIN ESARETİ: TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK - THE INDEPENDENT - 20.06.2021
Blog No : 2021 / 42
05.07.2021
1 dk okuma

The Independent Türkçe (20 Haziran 2021)

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK*

 

Türk-Ermeni ilişkilerini geçmişin prangasından kurtarmanın ve bulanık hafızalara esir etmemenin zamanı geldi de geçiyor.

[...]

Bence [1915 Olaylarıyla ilgili soykırım iddiasını] savunan tezlere ilham veren tarih, savaş propagandası ile yoğrulmuştur. Ve de Türkler için çok yaralayıcı ve aşağılayıcıdır. Tek taraflıdır ve üzerinde tartışılmalıdır.

Mesela neden 24 Nisan 1915 günü 235 Ermeni militan tutuklandı bunu tartışmayacak mıyız? Tutuklamaları aydınlar tutuklandı diye geçiştirmek ne kadar doğru?

Öyle ise Grigoris Balakian'ın Armenian Golgotha'sında neden tutuklanan 235 ismin her birinin karşısında Taşnak, Ramgavar veya Hınçak militanı diye kayıt düşülmüş?

Bu kaydın, resmi Osmanlı belgelerindeki "tutuklanan komiteciler" ile uyuşmasını göz ardı mı edeceğiz?

Üstelik İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe da tutuklananların "Müttefik ordularına hizmet eden Ermeni gönüllüler veya Müslüman katliamı sorumluları" olduğunu telgrafla bildirmiştir.

Diğer taraftan İstanbul'da yaşayan 77,735 İstanbul Ermenisinden sadece 235 kişinin tutuklandığını ve Ayaş ve Çankırı'da gözetim altında tutulduğunu nasıl görmeyiz?

[...]

*Türk Tarih Kurumu Eski Ermeni Masası Başkanı

Makalenin tamamını okumak için tıklayınız: https://www.indyturk.com/node/376216/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/k%C3%B6r-haf%C4%B1zan%C4%B1n-esareti-t%C3%BCrk-ermeni-ili%C5%9Fkilerini-yeniden-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.