Erhan TÜRBEDAR 10.03.2010

  11 Mart 2010 Erhan Türbedar, TEPAV Dış Politika Analisti Bosna-Hersek’in eski cumhurbaşkanı yardımcılarından Eyup Ganiç’in Belgrad’ın isteği üzerine Londra’da tutuklanmış olması büyük tepkilere neden oldu. Bosna savaşını yakından izlemiş olanlar, genel olarak Ganiç’in masum olduğu ve kendisine yöneltilen suçlamaların hukuki zemine oturmadığı görüşünde uzlaşıyor. Bu yüzden, Ganiç’i tutuklatan Belgrad’ın ne yapmaya çalıştığı soruları soruluyor. 1990’lı yıllarda Balkanlar’da yaşanan savaşlar üzerine farklı tarafların “farklı gerçekleri” vardır. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki duruşmalardan Balkanlar’daki savaşlar üzerine kanıtlanmış gerçekler henüz ortaya çıkarılmadan, bölge ülkelerinin yöneticileri kendi çıkarlarının gerektirdiği “gerçekleri” üretmiş ve bunu halklarına “kesin gerçek” olarak kabul ettirmiştir. 1990’lı yılların ilk yarısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek’in toprak bütünlüklerine ...

  Oya EREN 28.02.2010

  27 Şubat 2010 Kültürel ve sosyal çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunun davetine katılmak ve hem Erivan’da hem de Gümrü’de çekim ve röportajlar yapmak üzere Ermenistan’dayız. * Geldiğimizin ertesi günü Ermenistan Millet Meclisi IV. Dönem VII. Oturum döneminin 4 günlük çalışmalarına başladı. Türkiye-Ermenistan Protokolleri uluslar arası sözleşmelerin onay sürecinin gerektirdiği şekilde Ermenistan Meclisi’ne yollanmış ve Meclisin gündemine girmişti. Ancak çalışmaların başladığı ilk gün olan 22 Şubat tarihinde Meclis Başkanı Hovik Abrahamyan, protokollerin meclis gündeminden çıkarıldığını açıkladı. Meclis Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) temsilcisi Armen Rustemyan’ın protokollerin gündemden çıkarılması önerisini yaptığı ve protokollerin başka bir sürecin ardından Meclise ...

   
  Oya EREN ÖZER 16.02.2010

  17 Şubat 2010 tarihinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı binasında, merkezi ABD’de bulunan Avrasya Ortaklık Vakfı (EPF) ve Norveç devletince desteklenen “Türkiye’deki Ermeni Göçmenlerin Durumu” başlıklı bir sunum yapıldı. EPF tarafından yürütülen projenin bulguları, EPF Ermenistan-Türkiye Projesi Müdürü Dr. Artak Shakaryan ve araştırmacı Alin Ozinian tarafından katılımcılara sunuldu. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde kritik bir dönem yaşandığı ve Türkiye’de siyasilerin kaçak çalışan Ermeni işçilerinin durumuna ilişkin sık sık fikir beyan ettikleri göz önüne alındığında, yapılan araştırmanın, bulguları açısından, içeriği belirsiz kalmış bu önemli konuda aydınlatıcı bilgi ve veriler sunması beklenmekteydi. Ancak TEPAV’da yapılan değerlendirme toplantısında, hem araştırmacılar hem de kurumların Türkiye’de kaçak çalışan ...

  Oya EREN 13.01.2010

  14 Ocak 2010 Türkiye açısından yeni yılın ilk dış politika atağı olarak tanımlanabilecek Başbakan Erdoğan’ın Rusya seyahati gerçekleşti. İki günlük ziyaretinde öncelikle sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla toplantı yapan Erdoğan, Rusya’daki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Medvedev ve Başbakan Putin’le görüşmeler yaparak, ağılıklı olarak bölgesel sorunları ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik boyutunu ele aldı. Erdoğan’ın Rusya ziyareti özellikle Güney Kafkasya’da çözüm bekleyen sorunlar ve 2009’un son aylarında yaşanan gelişmelerin ekseninde bölgedeki dengeler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokollerin etkileri ve tartışmalar sürüyor. Protokollerin Karabağ sorununa etkileri ve Rusya’nın rolü, bölgenin kilit meseleleri olmaya ...

   
  Oya EREN ÖZER 27.12.2009

  28 Aralık 2009 2009 yılı Bosna-Hersek açısından kayıp bir yıl oldu. Sırbistan, Makedonya ve Karadağ vatandaşlarına tanınan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz giriş hakkı Bosna-Hersek’e tanınmadı. Reformlarda gerekli ilerleme görülmediğinden NATO’ya Üyelik Eylem Planı Bosna-Hersek’e sunulmadı. Ekim 2009’da başlayan Butmir görüşmeleri çıkmaza girdiği için, Bosna-Hersek’te ihtiyaç duyulan anayasa değişikliği gerçekleştirilemedi. 2010 bir seçim yılı olduğu için ise önümüzdeki aylarda ülkedeki milliyetçi retoriğin şiddetlenmesi bekleniyor. Bosna-Hersek’i daha işlevsel bir devlete dönüştürmeyi amaçlayan ve Butmir görüşmelerine arabuluculuk eden Washington ile Brüksel, ülkede anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda 2010 yılının ilk yarısı boyunca ısrarlı bir tutum sergileyeceklerini anons etti. Ancak Bosnalı Sırpların lideri ...

  Oya EREN 21.12.2009

  22 Aralık 2009 Güney Kafkasya bölgesinin geleceği için büyük önem taşıyan “Türkiye-Ermenistan ilişkileri” 10 Ekim’de Zürih’te imzalanan protokollerle yeni bir boyut kazandı. Protokollerin içeriği, neler getireceği ve imzalanan belgelere yönelik eleştiriler yaklaşık iki aydır tartışılıyor. Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali ve henüz bir çözüm yoluna girilememiş olması bundan sonraki gelişmeleri belirleyecek etken olarak protokollerin önünde duruyor. Protokoller, iki ülkenin parlamentolarına sunulduktan sonra onaylanmayı ve yürürlüğe girmeyi bekliyor. Ermenistan, protokolleri onaylama sürecinde önceliği Türkiye’ye verdiğini açıkladı. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Nalbantyan Türk tarafının onaylamasının ardından protokollerin Ermenistan parlamentosundan geçeceğini belirtmişti. Türkiye’de ise başta Başbakan Erdoğan’ın olmak üzere, yapılan açıklamaların tümünde, ...

   
  Oya EREN 21.12.2009

  22 Aralık 2009 Güney Kafkasya bölgesinin geleceği için büyük önem taşıyan “Türkiye-Ermenistan ilişkileri” 10 Ekim’de Zürih’te imzalanan protokollerle yeni bir boyut kazandı. Protokollerin içeriği, neler getireceği ve imzalanan belgelere yönelik eleştiriler yaklaşık iki aydır tartışılıyor. Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali ve henüz bir çözüm yoluna girilememiş olması bundan sonraki gelişmeleri belirleyecek etken olarak protokollerin önünde duruyor. Protokoller, iki ülkenin parlamentolarına sunulduktan sonra onaylanmayı ve yürürlüğe girmeyi bekliyor. Ermenistan, protokolleri onaylama sürecinde önceliği Türkiye’ye verdiğini açıkladı. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Nalbantyan Türk tarafının onaylamasının ardından protokollerin Ermenistan parlamentosundan geçeceğini belirtmişti. Türkiye’de ise başta Başbakan Erdoğan’ın olmak üzere, yapılan açıklamaların tümünde, ...

  Oya EREN ÖZER 21.12.2009

  22 Aralık 2009 Güney Kafkasya bölgesinin geleceği için büyük önem taşıyan “Türkiye-Ermenistan ilişkileri” 10 Ekim’de Zürih’te imzalanan protokollerle yeni bir boyut kazandı. Protokollerin içeriği, neler getireceği ve imzalanan belgelere yönelik eleştiriler yaklaşık iki aydır tartışılıyor. Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali ve henüz bir çözüm yoluna girilememiş olması bundan sonraki gelişmeleri belirleyecek etken olarak protokollerin önünde duruyor. Protokoller, iki ülkenin parlamentolarına sunulduktan sonra onaylanmayı ve yürürlüğe girmeyi bekliyor. Ermenistan, protokolleri onaylama sürecinde önceliği Türkiye’ye verdiğini açıkladı. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Nalbantyan Türk tarafının onaylamasının ardından protokollerin Ermenistan parlamentosundan geçeceğini belirtmişti. Türkiye’de ise başta Başbakan Erdoğan’ın olmak üzere, yapılan açıklamaların tümünde, ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)