Alev KILIÇ 04.04.2019

  Diplomatik Gözlem (Nisan 2019, Sayı 87, s. 30-33) Alev KILIÇ*   Nisan ayları Ermenistan’ın Türkiye ile uzlaşmaya hazır olup olmadığının turnusol testini oluşturmaktadır. Neden Nisan ayı ve ne demek istiyoruz? Ermeni propaganda söyleminin yerleştirmeye çalıştığı “soykırım” olgusunun başlangıç noktası olarak verilen bir tarih bulunmaktadır: 24 Nisan. Bir yalanı yılmadan, sıkılmadan ne kadar sık ve pervasızca tekrar edersen, beyin yıkama süreci o kadar etkili olur anlayışını uygulayan bu söyleme göre, 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da yüzlerce Osmanlı Ermeni aydını tutuklanmış, sürgüne gönderilmiş ve öldürülmüştür. Daha sonra yalan olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde irdeleyeceğimiz bu iddiaya geçmeden önce, Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında Osmanlı imparatorluğunun içinde bulunduğu ...

  Alev KILIÇ 04.04.2019

  Diplomatic Observer (April 2019, Issue 134, p. 30-33) Alev KILIÇ*    Every April provides us with a litmus test of whether Armenia is willing for reconciliation with Turkey. Why April and what do we mean by this? The propaganda-laden discourse that aims to establish an acknowledgement of an “Armenian genocide” starts with a specific date: 24 April. Applying the adage that the more an audacious lie is repeated, the more effective the brain washing process becomes, the genocide narrative starts with the assertion that in Istanbul, on 24 April 1915, hundreds of Armenian intellectuals were arrested, sent to exile, and subsequently murdered. Before thoroughly inquiring ...

   
  Khazar İBRAHIM 02.04.2019

  A genocide begins with the killing of one man – not for what he has done, but because of who he is," Nobel laureate Kofi Annan once said in a speech. Armenian extremists have long been feeding the fabricated illusion of establishing a "Greater Armenia" from the Mediterranean Sea to the Caspian Sea. Inspired by the materialization of this mythical idea, they intermittently committed widespread bloodshed against the Turkic-Muslim population in different spots of this geography – particularly in the Caucasus and Anatolia. Likewise, Azerbaijan was no exception. Between March and April 1918 armed Armenian formations mercilessly killed tens of thousands of ...

  Jacob KAMARAS 28.03.2019

  The so-dubbed Armenian “Velvet Revolution” soon will mark year one. Last April, the professed reformer and democrat, Nicol Pashinyan, took control and the old guard, comprised of modern-day warlords and former Soviet and Russian functionaries, was relegated to guiding events from the annexes. Praise came from European quarters, as did acknowledgements from Armenia’s few stalwart supporters in the U.S. Congress. Yet, the White House and State Department, following a recent visit by National Security Advisor John Bolton, remained highly skeptical. Ambassador Bolton’s position, slightly paraphrased — the South Caucasus is a strategically vital region to the United States.; Azerbaijan and Georgia are ...

   
  Mehmet Oğuzhan TULUN 27.03.2019

  Hürriyet Daily News (22 March 2019) Mehmet Oğuzhan Tulun*   Religion plays an important role in the 1915 Events and the related Turkish-Armenian controversy. In the Armenian genocide narrative, Armenians are frequently portrayed as the downtrodden “first Christian nation”, while Turks are portrayed as the cruel Muslims who sought to annihilate various Christian groups. This is used to gather the attention of Christian groups and forge solidarity around the Armenians. Many Christian groups have supported this narrative without examining the historical data concerning the 1915 Events. Contrary to such convictions, no document exists demonstrating that the Ottoman government intended to annihilate Christian groups. In this religion-based strategy, the 1915 Events are framed as ...

  Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL 22.03.2019

  19 Mart 2019 tarihinde saat 19:00’da canlı yayında yaptığı bir açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa ettiğini duyurdu. 1989 yılından bu yana Kazakistan’ı yöneten Nazarbayev’in bu kararı aslında Kazakistan’ın tarihsel süreç içerisinde yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir. Bu sebeplerden dolayı, mevcut durumun neden- sonuç ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle sayıların mistisizminden bahsedelim: “19” Mart “2019” saat “19:00”. Yani gün “19”, yıl “19” ve saat “19”. Malumdur ki İslam aleminde özellikle Orta Asya’daki Türk İslam düşünürlerince 19 sayısının kutsallığı üzerine çokça konuşulmuştur. Kendi kanaatime göre de bu tarih ve saat tesadüf eseri seçilmemiştir. Nazarbayev bilge bir lider olarak tarihe ve dine bağlı olduğu ...

   
  Yiğit ALPOGAN 12.03.2019

  Uluslararası ilişkilerde yarım asırdan fazla bir süre Realist (gerçekçi) Gelenek temel teori oldu. Bu neydi? Bu teoriye göre, anarşinin hâkim olduğu uluslararası ilişkilerde devletin ulusal gücünün kullanılması esastır. Esasen Antik Yunan’dan beri böyle olmuştur. O halde devlet merkezli bir uluslararası ilişkiler sistemi mevcuttur. Uluslararası ilişkilerde Realizme ilaveten başka teoriler de vardı şüphesiz: Liberalizm, İnşacılık (Constructivism), Marksizm, Anarşizm, Rasyonalizm vb. gibi. Ama Realizm teorisi uzun süre lider teori olmakla kalmadı, evrildi ve yeni teorilere yol verdi. Önce 1979’da Waltz “Uluslararası Politika Teorisi” isimli eseriyle Neorealizm ya da yapısal realizm teorisini ortaya attı ve geleneksel yani klasik Realizm ile bağları kopardı. Waltz’a göre, uluslararası ...

  Ata ATUN 08.03.2019

  Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs adasının Kuzey yarısında yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi yok sayarak tek taraflı ilan ettikleri egemenlikleriyle, tek başlarına anlaşmalar yapmakta, ittifaklar imzalamakta. Tabi burada önemli olan Rumların ne yaptığı değil, üst akılların bölgedeki girişimleri. Bu üst akıllardan biri Avrupa Birliği (AB). Bunun nedeni de AB’nin yumuşak karnının enerji olması. Bilindiği üzere Avrupa kıtasında artık ne kömür kaldı, ne de başka bir toprak altı zenginliği. Yaşam koşullarının maddi açıdan zorlaşması nedeni ile aileler küçüldü, nüfus artma yerine gerilemeye başladı. Yüzyıllardır sömürgelerinden elde ettikleri varlıklarını tüketme sürecine giren Avrupa, enerji gereksinimini de Rusya’dan petrol ve doğalgaz alarak karşılayabiliyor. Diğer ...

   
  Ata ATUN 25.02.2019

  Kıbrıs Postası, 22 Şubat 2019 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, mevcut durumu devam ettirmek ve dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios tarafından “Zorunluluk Doktrini” gibi hiçbir geçerliliği olmayan bir mahkeme kararının arkasına saklanarak ele geçirdiği sözde Kıbrıs Cumhuriyetini elde tutmak için, her tür yolu -etik ve yasal olup olmadığına bakmaksızın- deniyor. Crans Montana’da 30 Haziran 2017 tarihinde çöken müzakerelerin sorumluluğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ve dolayısıyla Rum lider Anastasiadis’in sırtına yüklenince, Anastasiadis kendi aklınca bir çıkış noktası yaratmaya çalıştı. Seçtiği yol ise akılları bulandırmak ve belge karmaşası yaratmak oldu. 2018 yılında yapılan seçimlerde tekrar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı seçilince önce sanki de Crans Montana’da ...

  Ata ATUN 15.02.2019

  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri sonucunda bir anlaşmaya varılabilecekse, kurulacak devletin Kıbrıslı Rumların salt yönetimi ve denetimi altında olması gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Politis’te birkaç gün önce yayınlanan röportajıyla verdiği, “siyasi eşitlik netleşmeden garantiler konusuna girmek niyetinde olmadığı” mesajına, G. K. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in yanıt olarak yaptığı açıklamadaki “Akıncı siyasi eşitlik ile merkezi hükümetin veya diğer kurumsal organın her kararında olumlu oy kast ediyorsa, üzgünüm ama bu siyasi eşitlik değil aksine siyasi eşitsizlik yaratır; çünkü bir toplumun diğerine dayatma yapmasına olanak tanır” sözleri, ‘kurulacak devlette sadece Rumların söz sahibi olması gerektiği’ şeklindeki niyeti vurgulamakta. Rum ...

   
  Hakan YAVUZ 15.02.2019

  Günümüzde trajik 1915 olaylarıyla ilgili tartışmalar, genellikle kişisel fikirlerini belirtmek konusunda hevesli, fakat 19. yüzyıl Ermeni-Osmanlı ilişkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerce yönlendiriliyor. O dönemde Avrupa, Osmanlıyı işgal etmek için yerel halkları kışkırtarak isyanları tetiklerken Osmanlıyı “Avrupa’nın hasta adamı” ilan etmişti. Bazı Ermeniler de dahil olmak üzere pek çok Türk karşıtı grup, ya emperyalist güçlerin, Ermeni milliyetçiliğini Osmanlı devletine karşı kullanma manevralarından büyük ölçüde habersizler, ya da oryantalist ve Türk karşıtı söylemleri taklit ederken kendilerini “batılılar” gibi göstererek tatmin etmeye çalışıyorlar. Türklere yönelik yaygın “soykırım söylemi”  zamana ve koşullara göre formu ve anlatımı değişmiş olsa bile, yüzyıllar boyunca yayılmış ancak ...

  Ata ATUN 08.02.2019

  Kıbrıs Rum tarafından, sol bir parti olan AKEL’in, softa şaşırtması yaparak Rum kesiminde ikamet eden bir Türk’ü Avrupa Parlamentosuna (AP) aday göstermesi, tek kelime ile aldatmaca ve göz boyama. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yıllardır uluslararası hukuka aykırı olarak Avrupa Parlamentosunda Kıbrıslı Türklere ayrılmış iki sandalyeyi zorla işgal ve istila etmiş durumda. Bu duruma itiraz ettiğimiz vakit de pişkin pişkin “Anlaşma olsun, sandalyeleri size iade edeceğiz” diyerek, haksız işgal ve istilalarına güya geçerli bir kılıf uydurmaktalar. Bu dönem belli ki, eleştirilerden kurtulmak için taktik değiştirmişler ve Güney Kıbrıs’ta yani Rum kesimindeki bir üniversitede öğretim üyeliği yapan ve Rum kesiminde ikamet eden  bir ...

   
  Hakan YAVUZ 07.02.2019

  Today's public debates on the tragic events of 1915 are frequently dominated by people who, while eager to express their personal opinions, are clearly ill-informed about the history of Armenian-Ottoman relations in the 19th century. During this period, the European powers declared the Ottoman state as the "sick man of Europe," deciding to overwhelm its territories by instigating local rebellions. Many anti-Turkish groups, including some Armenian, either are blissfully ignorant of the maneuvers the imperial powers tried using of Armenian nationalism against the Ottoman State or they seek to satisfy themselves as would be "Westerners" by mimicking dominant Orientalist and ...

  Ata ATUN 01.02.2019

  Avrupa Birliği ve ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta’nın kara para aklamasından çok şikayetçi. O yüzden de denetçi üstüne denetçi gönderiyorlar bu iki küçük ada ülkesine. ABD’nin “Kara Para Aklama ile Mücadele Bölümü” (KPAMB) geçen yılın Mayıs ayında Güney Kıbrıs ve Malta’yı ziyaret ederek, hem bu iki devletçiğin Maliye Bakanlıklarını, hem de ülkede faaliyet gösteren bankaları, en mahrem evraklarına kadar kontrol etti gözlerinin yaşına bakmadan. Sonuç berbat. Hatta berbattan öte, tam bir felaket. Her iki devletçiğin en önemli gelir kaynağının, kara para aklamaktan kazanılan komisyonlar olduğu çıktı ortaya. ABD’nin Kara Para Aklama ile Mücadele bölümü, yakın geçmişte Latviya kökenli ABLV Group bankasını, ...

   
  ATAA 28.01.2019

  ATAA, On January 27, 1973, Armenian American extremist, Gourgen Yanikian, assassinated the Los Angeles Turkish Consul General Mehmet Baydar and Vice Consul Bahadir Demir, after inviting the Turkish diplomats to his hotel suite to present the Turkish Government with "gifts." The supposed gifts were a bank note and a painting stolen from the Ottoman Topkapi Palace. After greeting the diplomats, exchanging niceties, and offering tea, Yanikian left for his bedroom, retrieved his loaded weapon, entered the reception suite, and emptied nine rounds into the bodies of Messrs. Baydar and Demir. Yanikian shot two additional rounds into the heads of both ...

  TCA 28.01.2019

  TCA, January 27, 2019 On January 27, 1973, Turkish Consul General to Los Angeles Mehmet Baydar and Vice Consul Bahadir Demir were murdered by Armenian terrorist Gourgen Yanikian at the Biltmore Hotel in Santa Barbara. Yanikian was convicted of first degree murder and sentenced to life imprisonment. On October 26, 1973, a group calling itself, “The Yanikian Commandos” planted a bomb outside the Turkish Information Office in New York and demand the release of Yanikian. On October 4, 1977, Armenian terrorists bombed the home of Professor Stanford Shaw, a renowned Jewish American scholar of Ottoman history at the University of California ...

   
  Aslan Yavuz ŞİR 25.01.2019

  Daily Sabah, January 23, 2019 Robert Fisk has made two major contributions to the Armenian allegations himself. The first of these is introducing the term ‘Armenian holocaust,' and the second and maybe less known contribution is the categorization of the ‘Good Turk vs. Bad Turk' The Middle East correspondent of the British newspaper The Independent, Robert Fisk, is a well-known journalist. He has been a field reporter in the region and a writer of many books and articles. In that sense, his career can be defined as exemplary for journalists all around the world. However, today is the era of propaganda and ...

  Eitvydas Bajarunas and Vytautas Kersanskas 22.01.2019

  On 13 December 2018, the Embassy of the Republic of Lithuania in Turkey and the Center for Eurasian Studies (AVİM) jointly organized a panel titled “Fake News and Propaganda as Hybrid Threats.” The panel started with the opening remarks of the AVİM Director Ambassador (R) Alev Kılıç, Ambassador of Lithuania to Turkey Audrius Bruzga, and the Ambassador-Designate of Turkey to Lithuania Gökhan Turan. Following the opening remarks, panelists, Ambassador-at-Large for Hybrid Threats (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania) Eitvydas Bajarūnas, Strategic Communication Specialist at the Strategic Communication Department of the Lithuanian Armed Forces MSgt. Tomas Čeponis, AVİM ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)