TERÖRİST SASUNYAN’IN ŞARTLI TAHLİYE KARARININ İPTALİ VE SONRASI
Yorum No : 2017 / 42
17.05.2017
3 dk okuma

Bilindiği üzere, 28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın şartlı tahliye başvurusu 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya Tahliye Kurulu tarafından kabul edilmişti. Kurul’un bu utanç verici kararının yürürlüğe girebilmesi için ise Kaliforniya Valisinin onayı bekleniyordu. Sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Valisi Jerry Brown Kaliforniya Tahliye Kurulu’nun söz konusu kararını iptal ederek Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesini reddetmiştir. Vali’nin bu kararı, Kemal Arıkan’ı katlettiği için ömür boyu hapse mahkum edilen terörist Sasunyan’ın mahkumiyetinin devam edeceği anlamına gelmektedir.

Ermenilerin Kaliforniya eyaletindeki nüfuzu göz önünde bulundurulduğunda, Vali Jerry Brown böylesi cesur bir karar aldığı için takdir edilmelidir.[1] Nitekim Vali Jerry Brown’ın kararı sayesinde Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşürecek ve terörizmle mücadelenin ruhuna zarar verecek bir hatanın eşiğinden dönülmüştür.

Türk Amerikan toplumu ile bu toplumu harekete geçirebilen Türk Amerikan dernekler ve komiteleri de Sasunyan’ın tahliyesine karşı yürüttükleri başarılı kampanya için takdiri hak etmektedir.  Bazı militan Ermeni çevrelerin aksi yöndeki çabalarına rağmen, Türk Amerikan toplumu adalete ağır bir darbe indirilmesini engelleyerek kendini göstermiş ve bir araya gelerek çıkarlarını ve hassasiyetlerini ihlal eden konularda ortak harekete geçebilen bir toplum olabileceğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, bir Türk diplomatını katlederek ömür boyu hapse mahkum edilen bir teröristin neredeyse serbest bırakılması noktasına gelinmesi utanç verici bir durumdur.

Hampig Sasunyan, Kemal Arıkan’ı sırf Türk olduğu için katletmiş bir teröristtir. Sasunyan bu suçu, ASALA’yla (Ermenistan’ın Kurtarılması için Ermeni Gizli Ordusu) birlikte 1970’ler ve 1980’lerde Türk diplomat ve diğer resmi görevlileri hedef alan terör kampanyasını yürüten terörist örgüt JCAG-ARA’nın (Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları-Ermeni Devrimci Ordusu) bir üyesi olarak işlemiştir. Sasunyan, işlediği suçtan dolayı hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen ve Kemal Arıkan’ın katletmesine neden olan ideolojiyi halen benimsediği bilinen soğukkanlı bir teröristten başka bir şey değildir. Nitekim Sasunyan’ın 2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında yaptığı şartlı tahliye başvuruları Kaliforniya Tahliye Kurulu tarafından bu aşırı ideolojisi sebebiyle reddedilmiştir.

Tüm bunların ışığında, Kaliforniya Tahliye Kurulu’nun Sasunyan’ın son tahliye talebini durup dururken kabul etmesi anlaşılır bir durum değildir. Dolayısıyla, Kurul’un bu kararı oldukça şaibelidir. Bazı Ermeni çevrelerin Tahliye Kurulu’nu Sasunyan’ın tahliyesi edilmesi için etkilemeye çalıştığı aşikardır. Burada altı çizilmesi gereken husus, Sasunyan’ın tahliyesine yönelik girişimlerin terörizmin teşvik edilmesiyle eşdeğer olduğudur. Bu yüzden Amerikalı makamların Kurul üyeleriyle söz konusu Ermeni çevreler arasındaki olası şaibeli ilişkileri ortaya çıkarmaları uygun olacaktır. Ayrıca, Sasunyan’ın serbest bırakılmasını talep ederek terörizmi teşvik edenlerin Amerikalı makamlarca ortaya çıkarılıp gerekli işlemlerin yapılması da uygun bir hareket olacaktır.

Dolayısıyla, her ne kadar Kaliforniya Valisi’nin kararı çok olumlu bir gelişme olsa da, Türklere ve Türkiye’yle ilgili her şeye karşı olan tehlikeli ideolojileri benimsemiş militan Ermenilerin halen var olduğu bilindiğinden ilgili Amerikan makamlarının yukarıda bahsedilen hususlarla ilgili olarak gerekli adımları atması gerekmektedir.

 

[1] Ali Murat Taşkent, “Kaliforniya Eyaleti Terörizmle Mücadeleden Yana Bir Karar Verebilecek Midir?”, AVİM, Ocak 9, 2017, erişim tarihi Mayıs 16, 2017, http://avim.org.tr/en/Yorum/WILL-THE-U-S-STATE-OF-CALIFORNIA-GIVE-GREEN-LIGHT-TO-TERRORISM.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten