ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH DERGİSİNİN SON SAYISI ÇIKMIŞTIR.
Yorum No : 2015 / 33
16.03.2015
3 dk okuma

Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin son sayısı çıkmıştır. İlk sayısında belirtilmiş olduğu üzere Derginin inceleme alanı tarihte vuku bulmuş katliam ve mezalimler ve bu arada özellikle Osmanlı coğrafyasını oluşturan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerindeki bu tür olayların bilimsel araştırılmasıdır. Dergimiz, zaman içinde sadece tarihi değil bu tür güncel olayları da inceleyen ve ayrıca yukarıda değindiğimiz coğrafyanın dışında meydana gelen benzer olayları da ele alan yazılar yayınlayarak ilgi ve inceleme alanını genişletmiş bulunmaktadır.

Dergimizin bu sayısında yer alan beş yazıdan birincisi Ayten Kılıç tarafından kaleme alınan The International Repercussions of the 1876 April Uprising within the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Nisan Ayaklanmasının Uluslararası Yansımaları) başlığını taşımaktadır. Yazarın da ifade ettiği gibi, başarısız olsa da bu ayaklanma, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının çıkmasına neden olmuş ve Balkanlarda büyük toprakların kaybedilmesiyle Osmanlı Devletinin çöküşünü hazırlamıştır.

Otto Pohl, Soviet Ethnic Cleansing of the Crimean Tatars (Kırım Tatarlarının Sovyetler Birliği Tarafından Etnik Temizliğe Maruz Bırakılması) başlıklı yazısında Kırım Tatarlarının 1944 yılında “ihanet” suçlamasıyla ülkelerinden alınıp Özbekistan’a ve diğer bazı yerlere sürüldüklerini, orada çok zor koşullar altında çalıştıklarını ve on binlercesinin öldüğünü, sağ kalanların ancak 1989 yılından itibaren yurtlarına dönmesine izin verildiğini anlatmaktadır.

World War I, Self-Determination, and the Legacies of Medieval Jurisprudence (Birinci Dünya Savaşı, Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Orta Çağ Hukukunun Mirasları) başlığını taşıyan yazısında Karl Shoemaker, ulusların kendi kaderini tayin hakkının kökenin Orta Çağ’a dayandığını, ancak 19. ve 20 yüzyıllarda yeniden şekillendiğini ve özellikle 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu idaresindeki Balkanlarda ve 1919 Versailles barış görüşmelerinde bazı etkilerinin bulunduğunu belirtmektedir.

Turgut Kerem Tuncel, A Review of the Social Memory Literature: Schools, Approches and Debates (Sosyal Bellek Literatürünün Eleştirel Bir İncelemesi: Okullar, Yaklaşımlar ve Tartışmalar) başlıklı çalışmasında sosyal bellek olgusunun ne olduğunu, literatürdeki farklı okul ve yaklaşımların ve bunlar arasındaki tartışmaların izini sürerek, teorik düzeyde ortaya koymaktadır.

The Relocation and Internment of People of Japanese Descent in the USA During WWII (II. Dünya Savaşı Sırasında ABD’de Japon Kökenli Kişilerin Yerlerinin Değiştirilmesi ve Enterne Edilmeleri) başlığını taşıyan yazısında Mehmet Oğuzhan Tulun, ülkemizde az bilinen bir olayı, II. Dünya Savaşı içinde ABD Hükümetinin, Amerikan vatandaşı Japonları, hiç bir suç işlememiş olmalarına rağmen, “askeri gereklilik” nedeniyle yerlerinin değiştirilmesini ve enterne edilmelerini incelemekte ve bu olay ile Ermeni tehcirini karşılaştırılmaktadır.

 

İyi okumalar dileklerimiz ve saygılarımızla.

 

*Bu yazı, Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisi 15.sayısında yer alan Editörün Notu’nun bir kısmını içermektedir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten