İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA SREBRENİTSA SOYKIRIMI 1915 OLAYLARI İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ?
Yorum No : 2019 / 80
13.12.2019
1 dk okuma

Bilindiği üzere 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmiştir. Bu durum, Handke’nin Bosna Hersek’te işlenen Srebrenitsa Soykırımını kabul etmemesi ve savaş suçlusu olarak yargılanmış Slobodan Miloseviç’e olan hayranlığı sebebi ile Türkiye'de ve diğer bazı devletlerde tepki uyandırmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Türk basınında Srebrenitsa Soykırımı ile 1915-16 Sevk ve İskânını “ifade özgürlüğü” kapsamında karşılaştıran yazılar çıkmıştır. Handke’nin Bosna Hersek’te yaşananları soykırım olarak kabul etmemesi ile Ermenilerle ilgili soykırım iddiasını kabul etmemek arasında paralellik kurulmaya çalışılmıştır. Bu karşılaştırma vahim bir hata oluşturmaktadır. İki olay arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılında Bosna Hersek, Srebrenitsa’da yaşananları “soykırım” olarak karara bağlamış ve savaş suçluları yargılanmıştır. Uluslararası hukuk itibariyle Eski Yugoslavya’daki eylem hiçbir tereddüde veya itiraza yer bırakmayacak şekilde, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde soykırım olarak tescil edilmiştir. Oysa AİHM’in Perinçek-İsviçre davasında da açıkça ifade edildiği üzere, Ermenilerle ilgili soykırım iddiaları hukuken kanıtlanmamıştır. Bu itibarla Ermeni soykırımı olduğu söylemi kadar bunu reddeden görüşler de fikir özgürlüğü kapsamında meşrudur. Bu sebeple iki durumun aynı kefeye konması ve aralarında benzerlik kurulmaya çalışılması söz konusu edilmemelidir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten