TERÖRİSTLERİN KAHRAMANLAŞTIRILMASI ÇAĞI
Yorum No : 2016 / 14
01.03.2016
5 dk okuma

Terörist ve terör örgütü olarak bilinen kişi ve gruplar son yıllarda kahraman gibi gösterilmeye ve bu yönde haberler, çağrılar ve anmalar yapılmaya başlanmıştır. Uluslararası akademik camiada ün sahibi üniversiteler, dergiler, haber kaynakları terörizmi öven makaleler ve haberler yayınlamaktadırlar. Teröristlerin kahramanlaştırılması durumuna son örnek Andranik Ozanyan'ı anma törenleridir.

Bazı haber kaynaklarının doğumunun 151. yılında kendisinden övgüyle bahsetmesi terörü ve teröristi övmek anlamına gelmekte, terörizmi cesaretlendirmektedir. Öyle ki, Ozanyan'dan "Ermeni milli özgürlük hareketinin anahtar figürü" olarak bahsedilmektedir[1]. Üstelik haksızlığa uğrayıp haklarını savunmak için mücadele verdikleri iddia edilmektedir. Oysa Anadolu'da Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne kastedenlere destek vermekten geri durmamalarının haklı bulunacak bir tarafı yoktur. Üstelik Anadolu'da yaşanan trajedinin kurbanları öncelikle Ermeniler değildir;  Ermeni ve Rus çetelerine karşı mücadele veren Müslüman topluluklar da 518.000 civarında kayıp vermiştir.[2]

General Andranik olarak da bilinen Andranik Ozanyan 25 Şubat 1865 yılında Şebinkarahisar’da doğmuştur. Ermeni çetelerinin ve Ermeni terörist faaliyetlerinin son derece hızlı ilerlediği dönemde (1898) Sasun'a gelerek ayaklanmanın liderliğini üstlenmiş ve bu ayaklanmanın Osmanlı yönetimince bastırılması sonucunda Batı'nın dikkatini çekmeyi amaçlamıştır. Ozanyan hayatı boyunca dâhil olduğu hiçbir gruba bağlılık duymamıştır, o gruplarda tutunamamıştır. Başat amacının Türk nefretinden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Bu nefretini en fazla hangi gruba dâhil olarak gerçekleştirebileceğinin çeşitli yollarını aramıştır. Ozanyan’ın Türklere karşı nefret beslediği kanısına sadece Anadolu'daki isyanlara öncülük ettiği için değil, Kafkaslarda ve Balkan Savaşları'nda Balkanlardaki Müslüman azınlıkları da yok etmeye yönelik çete faaliyetlerine katkı sağlaması dolayısıyla da varmak mümkündür. Önce sosyalist Hınçak grubuna dâhil olmuş, burada aradığını bulamamış, Ermeni Devrimci Federasyonu'na - günümüzün Taşnak Partisi'ne -  katılmıştır. Taşnak Partisi’nin İttihat ve Terakki ile ittifak kurmasından sonra Taşnaklarla da yollarını ayırmıştır.

4 Haziran 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu, Gürcistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ile imzalanan Batum Antlaşması ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti’nin Batı sınırını tespit etmiştir. Anadolu topraklarında hak iddia eden Andranik Ozanyan, bu anlaşma nedeniyle Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin varlığını reddetmiştir.

Ermenistan Cumhuriyeti’nden bağımsız olarak, bugün Azerbaycan’ın Laçin, Qubadlı ve Zengilan rayonlarının bulunduğu tarihi Türk bölgesi olan Zengezur’u Ermenistan’a dâhil etmek için saldırılar düzenlemiştir.

1919 yılında Ermenistan’dan ayrılan Ozanyan yaşamına bir süre Avrupa ve ABD’de devam ettikten sonra 1927 yılında ölmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklere karşı nefret besleyen ve uzun zaman yılmadan saldırılarını sürdüren, Andranik, Çarlık Rusya askeri kuvvetlerinin Anadolu’ya saldırısında Rus birliklerine katılmıştır. Terör geçmişine rağmen, bazı haber kaynakları aracılığıyla Ermenilerin milli kahramanı olarak gösterilmeye çalışılmış, hatta adına pek çok ülkede heykeller diktirilmiştir. Ermenistan, Romanya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan, Fransa, ABD – Connecticut’da caddelere, sokaklara Andranik’in adının verildiğinden bahsedilmektedir. Ermeni kültürüne yön verdiğine de değinilmektedir.

Ozanyan’ı ölümsüzleştirme çabaları terörizme övgü teşkil etmekte ve cesaretlendirmekte; hakkını ararken başka hiçbir yol kalmadığında başvurabilecekleri ilahi bir yol olarak özendirilmektedir. Böyle azılı bir teröristin milli bir kahramanmış gibi saygın bir figür olduğu konusunda dünya kamuoyu inandırılmaya çalışılmaktadır.

Son zamanlarda artan terör ve terörist hayranlığına en son örnek, Andranik Ozanyan’ın 151. doğum yılında mezarı başında Erivan Valisi’nin ve Ermeni Apostolik Kilisesi rahipleri tarafından düzenlenen ayinde saygı duruşunda bulunmalarıdır. Törende Ozanyan’ı vatanseverlik sembolü olarak gördüklerini ve anavatanlarının geleceğinden gelecek nesillerinin sorumlu olacağını vurgulamışlardır. Anma töreni sırasında “Sasun-Taron” Vatansever Birliği Başkanı tarafından Andranik Ozanyan’ın büyük bir General olduğu, gelecek nesillerin de anavatan için sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır.[3] 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin aydınlatılmasından yana olduğunu dile getiren Ermenistan Devlet yetkililerinin tarihi bir gerçek olan bu terörü özendirme politikalarının önüne geçmesi yerinde olacaktır.

 


[1] "Today is Andranik Ozanian's 151st Birth Anniversary" http://www.armradio.am/en/2016/02/25/today-is-andranik-ozanians-151st-birth-anniversary/  [Erişim tarihi: 26.02.2016].

[2] Lütem, Ömer Engin. Ermeni Terörü, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, 2007, Ankara, s. 12.

[3] “Memory Tribute to Zoravar Andranik” http://m.mamul.am/hy/post/55844 [Erişim tarihi: 28.02.2016].

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten