PAŞİNYAN VE MNATSAKANYAN’IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLERİ
Yorum No : 2019 / 58
11.09.2019
3 dk okuma

Armenpress’in 2 Eylül 2019 tarihli “Armenian PM gives interviews to several leading Iranian media outlets (Ermeni Başbakanı, İran'ın önde gelen birkaç medya kuruluşuna röportaj verdi)” başlıklı haberine göre Paşinyan İran basınına verdiği röportajda Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında yorumlarda bulunmuştur. Röportajda Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan aynı zamanda Türkiye ile kurulacak diplomatik ilişkinin, sözde Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınması politikasından da vazgeçtikleri anlamına gelmediğini eklemiştir. Bunların yanı sıra Paşinyan, Sözde Ermeni soykırımının sadece Türk-Ermeni ilişkilerini ilgilendirmediğini, bu konuyu aynı zamanda uluslararası güvenlik bakış açısı ile ele aldıklarını belirtmiştir.[1] Bu bakış açısı ve söylem, Paşinyan iktidara gelmeden önce de vardı. Paşinyan’ın iktidara gelişi ile de değişmeyerek Türkiye ile ilişkilerde önkoşul olmayı sürdürmektedir.

Yine Armenpress’in 6 Eylül 2019 tarihli “Armenian FM comments on establishment of diplomatic relations with Turkey (Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda yorumda bulundu)” başlıklı haberine göre Ermenistan dışişleri bakanı Mnatsakanyan da Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulmasında makul bir gerçeklik görmediğini ifade etmiştir. Bunun sebebi olarak ise Türkiye’nin Zürih sürecini reddetmesi, devamlı abluka hali (Ermenistan’ın izole edilmesi hali), Sözde soykırıma karşı inkarcı politikası ve Dağlık Karabağ konusundaki önyargılarına işaret etmiştir.[2] Bu bağlamda Paşinyan’ın iktidara geldiği günden beri tekrarladığı fakat pratiğe dökmediği Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurma isteğine karşın dışişleri bakanı Mnatsakanyan’ın, verdiği basın açıklamasında Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı kesin bir tavırla gerçekçi bulmadığını beyan etmesi, Paşinyan’ın sözleri ile çelişir niteliktedir.

Paşinyan’ın Türk-Ermeni ilişkileri konusunda fikirlerini beyan etme şekli çoğu zaman sert olmayan ama detaylı incelendiğinde üstü kapalı, Türkiye ile ilişki kurmayı zorlaştıran tutumdadır. Mnatsakanyan ise Türkiye ile ilişkiler konusunda sert bir dil kullanarak doğrudan bu durumun zorluğunu belirtir. Paşinyan hem dış politika hem de iç siyaseti gözeterek adımlar atmaktadır ancak bu tutum ona istikrarlı bir hareket planı sunmadığı için Türkiye ile ilişki kurmasını/geliştirmesini zorlaştırmaktadır.

Paşinyan ve dışişleri bakanı Mnatsakanyan’ın birkaç gün ara ile dile getirdikleri söylemleri, birbirleri ile çelişmekle birlikte aynı zamanda dolaylı yoldan birbirlerini doğrulamaktadır da.  Bu söylem tarzının da dış politikanın bir parçası olduğunu varsayarsak Paşinyan’ın Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurma isteğini Türkiye’ye mi yoksa uluslararası topluma mı söylediğini ayırt edebilmemiz mümkündür. Mnatsakanyan ise doğrudan mesajlarını Türkiye’ye vermektedir. Ermenistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı arasındaki söylem farkı, -aralarında tutarsızlığa yol açsa da- hem Uluslararası topluma hem de Türkiye ve bölgeye karşı verdikleri mesajlar aslında oldukça net ve stratejilerinin bir parçasıdır.

Fotoğraf: Armenpress


[1] “Armenian PM gives interviews to several leading Iranian media outlets,” Armen Press, 2 Eylül 2019, https://armenpress.am/eng/news/986570.html.

[2] “Armenian FM comments on establishment of diplomatic relations with Turkey,” Armen Press, 6 Eylül 2019, https://armenpress.am/eng/news/987127.html.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten