Sean Patrick SMYTH

Yazar Bilgileri

Sean Patrick Smyth lisans eğitimini 2014 yılında Bilkent Üniveritesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2016 yılında Hollanda'daki Leiden Üniversitesinin OrtaDoğu çalışmaları bölümünde Türkoloji çalışmaları alanında almıştır.

Sean Patrick Smyth, mayıs 2017 ile Şubat 2018 arasında AVİM'de misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. AVİM'de yaptığı çalışmalar öncelikli olarak Ermeni meselesinin tarihsel ve güncel boyutlarına odaklanmıştır.