TERÖRİZM’DEN ZENOFOBİ’YE
Yorum No : 2015 / 149
29.11.2015
7 dk okuma

Hazel ÇAĞAN ELBİR

Uzman, AVİM

30.11.2015

 

Son dönemde Türkiye’de ve dünyada yaşanan olaylar, kamuoyu tepkisinin terörden ziyade Türk ve Müslüman düşmanlığına doğru yöneldiğinin habercisi olmuştur. Önce Paris saldırısı, Avrupa’da Müslümanlara ve Türklere karşı sergilenen tutum ve Rus uçağının düşürülmesi, sonrasında da Duma’nın Ermeni iddialarını reddedenleri cezalandırmayı öngören yasa tasarısı terörizme olan tepkinin Türkofobi ve İslamofobi’ye evrildiğinin göstergeleridir.

Fransa'daki son gelişmelerden önce Orta Doğu'da yıkılmadık yer bırakmayan IŞİD hakkında geçtiğimiz günlerde ABD merkezli bir anket şirketi olan PEW bir anket[1] yayınlanmıştır. Söz konusu anket Müslüman yoğunluğun fazla olduğu ülkelerde IŞİD sempatisini ölçmeyi hedeflemiştir. Anket sonucunda Türkiye’de yüzde sekizlik bir oranla IŞİD sempatisi duyulduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzde ile Türkiye beşinci sıradadır. Listede terör örgütü IŞİD'e sempati duyanların en fazla Nijerya'da olduğu göze çarpmakta olup, Pakistan'da herhangi bir fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde altmış ikidir. Bu ankete dair okunması gereken en tehlikeli yaklaşım Batı'da İslamofobi'nin artmasına zemin hazırlaması ihtimalidir. Böyle çalışmalar, Müslümanların terörist olarak algılanmasının desteklenmesine neden olmaktadır. Buna karşılık, Batılı ülkelerde sorulmayan bu anket sorusu yerine IŞİD'in saldırı düzenlemesinden endişe duyanların oranı Batı'da araştırılmış[2], Müslüman ülkelere bu konu ile ilgili herhangi bir soru yöneltilmemiştir. Kamuoyunu korkuya yönlendiren anket etkili bir propaganda aracı olarak göze çarpmaktadır. Öyle ki, Müslüman ülkelerde teröre yönelik sempatinin arttığını gösteren bir tablo sadece Batı’yı değil, Doğu’daki Müslümanları da korkutan bir durum yaratabilecektir.

Doğu’daki Müslüman ülkelerin iki korkusundan bahsetmek mümkündür. Bu korkulardan biri Batı’nın herhangi bir Müslüman’ı potansiyel terörist olarak görmesi ve bütün Müslümanların terörist olarak algılanması, diğeri ise küresel terörizmin kendi ülkelerinde her an yaşanabileceği korkusudur. Batı’ya kıyasla Doğu ülkelerinin farklı bir derecede korkusu mevcuttur. Bu korkunun hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından yaşandığı takdirde dünyanın nasıl bir tepki verebildiğini görmekteyiz. CNN, 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda 153 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştur[3]. Önceki gün, 12 Kasım 2015’te ise Lübnan’daki terör saldırısı sonucunda 43 kişi hayatını kaybetmiştir. Daha önce Sina Yarımadası’na düşen, 224 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı da Müslüman bir ülke topraklarında gerçekleşmiştir. Sosyal medya platformlarında 12 Kasım’da Lübnan’daki büyük insan kaybına rağmen Fransa’daki patlamanın tek patlama gibi gösterilmesi ve sadece Fransa için dua edilmesi tepkilerin resmi olarak olmasa da ölçülmesini sağlamıştır. Hatta sosyal paylaşım sitesi Facebook’un sadece Fransa’daki terör olayları kurbanları için kullanıcı fotoğrafı önerisinde bulunması tepki ile karşılanmıştır.

Bu terör faaliyetleri yaşandıktan sonra Avrupa’da, özellikle Almanya, Brüksel’de en yüksek seviyede terör alarmı verilmiştir. Peki, Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türkler adına “terörist olmadıklarını gösteren yüksek derecede sinyal veren bir alarm sistemi” kurulamaması ve sırf Müslüman ya da Türk oldukları için saldırıya uğrayan kişilerin ırkçı saldırı korkuları nasıl giderilecektir? Terörün küresel bir tehlikeden çok ayrımcılık ve ırkçılıkla daha da şiddetli bir hal almasının önüne nasıl geçilebilecektir? Nitekim, Paris tarihinde yaşanmış en büyük terör saldırısının birkaç gün sonrasında Fransa’da Belçika sınırına yakın Cambarai şehrinde “görünümü nedeniyle” hedef seçilen bir Türk’e saldırılması Avrupa’da yaşamakta olan Müslümanlar ya da Türkler için yeteri kadar korku yaratmaktadır[4]. Zenofobi’[5]nin ileriki günlerde daha yaygın bir şekilde yaşanması endişesi de şiddetin başka bir boyutudur.

Terör faaliyetlerinin ırkçı saldırılarla başka bir boyut kazanması ve yabancı düşmanlığının artması hız kazanmışken, 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye sınırını ihlâl eden Rusya savaş uçağının düşürülmesinin ertesi günü Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov, “Ermeni soykırımını inkârın suç sayılmasını” öngören bir yasa tasarısını Duma’ya sunduğunu duyurmuştur. Mironov, Fransa’nın kabul ettiği yasayı örnek aldığını da belirtmiştir.

Terör faaliyetleri bu kadar yoğun olmadan öncesine kadar hâlihazırdaki Türk ve Müslüman karşıtlığının terör faaliyetleri sonrasında hız kazanabileceği düşüncesi yaygın bir endişedir. Ne var ki, bu endişe yersiz bir endişe değildir, çünkü terör kavramı ile özdeşleşen bir Müslüman kimliği vardır. Bu kimlik “terörist” kavramı ile bir arada düşünüldüğü zaman Müslüman ülkelerde yaşayan insanların terörü tecrübe etmediği gibi yanlış bir algı yaratmaktadır. Bu algı da Türk ve Müslüman kimliklerini içinde barındıran ülkelerin uluslararası ilişkilerde yalnızlaştırılması anlamına gelmektedir. Son zamanlarda baş gösteren Türkofobi, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, Türkiye sınırında uçağı düşürülen Rusya için bulunmaz bir fırsattır ki yasa tasarısını Duma’ya sunarak Türk düşmanlığını ve Ermeni iddialarını inkâr edenleri cezalandırmayı öngören yasa ile bu fırsatı perçinlemişlerdir. Söz konusu yasa tasarısının benzerleri ve terör eylemleri Türkiye için her zaman var olan bir gerçektir. 1970’lerde Marxist-Leninist terör grubu ASALA, dünyanın dört bir yanında Türk diplomatlarının şehit etmiştir[6]. Rusya’nın Ermeni desteğinin bugün söz konusu yasa tasarısı ile devam ettiği açık bir şekilde gözlemlenmektedir.

 

 

 


[1] “Pew anketi: Türkiye'de IŞİD'e sempati yüzde 8” http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151118_pew_isid_anket_turkiye

[2] “In nations with significant Muslim populations, much disdain for ISIS" http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-muslim-populations-much-disdain-for-isis/

[3] “CNN: Paris'teki Terör Saldırılarında En Az 153 Kişi Öldürüldü” http://www.hurriyet.com.tr/pariste-silahli-saldiri-40013825

[4] “Fransa’da bir Türk’e Irkçı Saldırı” http://www.hurriyet.com.tr/fransada-bir-turke-irkci-saldiri-40014929 [Erişim Tarihi: 27.11.2015]

[5] Yabancı olana karşı duyulan korku ve nefret. http://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia [Erişim Tarihi: 27.11.2015]

[6] Gunter, Michael. “Contemporary Aspect of Armenıan Terrorism” http://www.eraren.org/index.php?Lisan=en&Page=YayinIcerik&IcerikNo=288 [Erişim Tarihi: 27.11.2015]

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten