KALİFORNİYA EYALETİ TERÖRİZMLE MÜCADELEDEN YANA BİR KARAR VEREBİLECEK MİDİR?
Yorum No : 2017 / 5
09.01.2017
6 dk okuma

28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında tahliye talebi kabul edilmiştir. Temyize açık olan bu kararın hayata geçmesi için Kaliforniya Valisinin onayı gerekmektedir.

Bilindiği üzere, işlediği cinayet sonucu Hampig Sasunyan etnik aidiyeti sebebiyle kasten adam öldürme cinayetinden suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir. Bu arada Kemal Arıkan’ın yalnız milliyeti yüzünden katledildiğine hükmedildiği için de Sasunyan’ın şartlı tahliye imkânı elinden alınmıştır. Fakat 20 yıl sonra, 2002 yılında,  Kemal Arıkan’ı Türk olduğu için öldürdüğü çok açık olan ve işlediği suçtan dolayı hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen Hampig Sasunyan, işlediği suçu kabul edip özür dilediği gerekçesiyle, Arıkan’ı etnik kökeni nedeniyle öldürdüğü yönündeki özel hüküm kaldırılarak “şartlı tahliye” sisteminden yararlanmaya hak kazanmıştır.[1] Bu olaydan sonra Sassunyan’ın 2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında yaptığı şartlı tahliye başvuruları Kaliforniya Şartlı Tahliye Kurulunca reddedilmiş, ancak son olarak 14 Aralık 2016’da yapılan tarihli oturumda Sasunyan’ın tahliyesine karar verilmiştir.[2]

Kemal Arıkan’ın cinayeti 27 Ocak 1973 tarihinde Kaliforniya’nın Santa Barbara kentinde Türkiye Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Yardımcısı Bahadır Demir’in öldürülmesiyle başlayan ve 1970’ler ve 1980’lerde Türk diplomat ve diğer resmi görevlilerin hedef alan Ermeni terör kampanyasının bir parçasıdır. Bu terör kampanyasına iki terörist örgüt,  ASALA (Ermenistan’ın Kurtarılması için Ermeni Gizli Ordusu) ve JCAG-ARA (Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları-Ermeni Devrimci Ordusu), öncülük etmiştir. Hampig Sasunyan da JCAG-ARA üyesidir. JCAG-ARA, 19.yüzyılın sonları ve 20.yüzyılın başlarında Doğu Anadolu’da kanlı birçok kanlı olaya imza atan ve hatta Ermenistan Parlamentosu’nda da çok az bir oranda da olsa koltuğa sahip olan Taşnaksutyun’la (Ermeni Devrimci Federasyonu) bağlantılı bir örgüttür.

Taşnaksutyun ve temsil ettiği zihniyet Amerika’da en çok Ermeni’nin yaşadığı Kaliforniya’da etkili konumdadır. Türklere ve Türkiye’yle ilgili her şeye karşı bu nefret ve tahammülsüzlük zihniyetinin en son tezahürü “Genç Atatürk” kitabının yazarı George Gawrych’in geçtiğimiz günlerde California State University Northridge ve Chapman University’deki konferanslarının Taşnak Partisi’nin gençlik kolu tarafından basılarak engellenmesidir. Bu aynı zihniyet, UCLA’de (University of California Los Angeles) ders veren Prof. Stanford Shaw’ın 1977 yılında Ermenilerce tehdit edilip evinin bombalanmasına ve Amerika’yı terk etmesine sebep olmuştur.  E. Büyükelçi Gündüz Aktan ve AVİM Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Lütem’in 2006 yılında University of Southern California’da verecekleri konferansın Ermenilerin baskısı sonucu son anda iptal edilmesi de bu kafa yapısının bir sonucudur.[3] Kaliforniya’da daha önce 1973 yılında Mehmet Baydar ve Bahadır Demir’in gene bir Amerikalı Ermeni tarafından öldürülmesi de bu zihniyetin eyleme dönüşmesidir.

Görüldüğü üzere, Kaliforniya’daki militan Ermeni çevreler kendi “davaları” aleyhine olduğunu düşündükleri herşeye gerektiğinde şiddete başvurarak engelleyebilmektedir. Kendilerini bu konuda yasaların üzerinde hissedebilmektedirler. Sasunyan’ı bir “kahraman” olarak gören ve şiddete yatkın bu militanlar, Kemal Arıkan’ı katleden bu teröristin serbest kalmasıyla kendilerini daha da dokunulmaz hissedecek, terörizmi ise “davaları” uğruna tekrar meşru görebilecektir.

İlginç olan Ermeni basını tarandığında Sasunyan’ın şartlı tahliyesine dair halihazırda haber bulunamamasıdır. Şartlı tahliye kararından hemen sonra Ermeni basınında çıkan haberlerin de daha sonra silindiği anlaşılmaktadır. Herhalde böyle bilinçli bir sansür uygulamasıyla Sasunyan’ın tahliye sürecine bir teröristin kahramanlaştırılması gibi “yanlış mesajlar” verilerek zarar vermemek hedeflenmektedir.

Bu yüzden bu şartlı tahliye kararı Kaliforniya Valisi tarafından geri çevrilmelidir. Tabii, Ermenilerin bir hayli etkin olduğu Kaliforniya’da Valinin böyle bir kararı verebilmesi cesaret ve etik gerektirmektedir. Vali Brown’un göreve gelirken Taşnak Partisi’nin yan kuruluşu olan ANCA’nın (Armenian National Committee of America) ve diğer Amerikan Ermenisi çevrelerin büyük desteğini aldığı,[4] ayrıca Ermeni soykırım iddialarının Kaliforniya’da okul müfredatlarına eklenmesine dair bir yasa tasarısına 2014 yılında onay verdiği hatırlandığında,[5] kararın güçlüğü daha da ortaya çıkmaktadır.

Terörizmin tüm dünyada damgasını vurduğu bir dönemde terörist Sasunyan’ın serbest bırakılması Türk-Amerikan ilişkilerine yeni bir sorun olarak eklenecek, iki ülkenin terörizme karşı yürüttüğü mücadelenin ruhuna zarar verecek ve terörizmin kurbanı olmuş Türk halkında hayal kırıklığı ve infial uyandıracaktır. Bu yüzden, Amerikan makamlarının geri dönülemeyecek sonuçları olacak bu şartlı tahliye kararından geri dönmesi beklenmektedir.

 


[1] “Sassounian Gets Life With Parole for Assassination in Sentencing Deal”, Metropolitan News, 21 Ekim 2002. http://www.metnews.com/articles/sass102102.htm

[2] “California issues parole for Armenian terrorist serving life sentence for Turkish diplomat’s murder”, Daily Sabah, 15 Aralık 2016. http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/12/15/california-issues-parole-for-armenian-terrorist-serving-life-sentence-for-turkish-diplomats-murder

[3] Ferruh Demirmen, “Academic Freedom: Incident at California University on Atatürk Talk Reminder of Sordid Past”, TurkishNY, 15 Aralık 2016. http://www.turkishny.com/english-news/5-english-news/229713-academic-freedom-incident-at-california-university-on-ataturk-talk-reminder-of-sordid-past

[4] “ANCA-WR Endorses Jerry Brown For Governor, Mobilizes Armenian-Americans For Elections”, ANCA.org, 30 Eylül 2010. https://anca.org/press-release/anca-wr-endorses-jerry-brown-for-governor-mobilizes-armenian-americans-for-elections/

[5] “Gov. Brown Signs Genocide Education Act into Law”, Horizon Weekly, 18 Eylül 2014. http://www.horizonweekly.ca/news/details/48992


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten