ERMENİ DİYASPORASININ SÖZCÜLERİ UZLAŞMA DEĞİL ÖÇ ALMA GAYRETİNDE
Yorum No : 2013 / 19
08.02.2013
2 dk okuma

Ermeni diyasporasının aşırı görüşlü sözcüleri bu kez Ermenistan Cumhurbaşkanının bir ifadesini hedef alarak Türkiye karşıtı tutumlarının bir uzlaşma değil öç almak, Türkiye’yi suçlu ilan etmek ve Türkiye’den çok yönlü taleplerini gündeme getirebilecek bir hukuki süreç başlatmak olduğunu bir kez daha kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koymuştur. Konunun ayrıntıları şöyledir:


Ermenistan Cumhurbaşkanı 5 Şubat’ta başkent Erivan’da yaptığı bir seçim konuşmasında halka şu ifadelerde bulunmuştur: “Soykırım sözcüğü ile ‘Meds Yeghern’(Ermenice ‘Büyük Felaket’) aynı şeydir. Başkan Obama soykırım sözcüğü yerine Büyük Felaket demekle aslında aynı şeyi söylemiştir.” Cumhurbaşkanı bu sözlerini ABD Başkanının geçtiğimiz yıllarda soykırım sözcüğünü bütün ısrarlara ve baskılara rağmen kullanmaktan kaçınarak 1915 olaylarını ermenice Büyük Felaket olarak tanımlamasını n yorumu olarak ifade etmiştir.


Cumhurbaşkanının bu sözleri ve yorumu ABD’deki ermeni asıllı amerikalı diyasporanın aşırı görüşlü sözcüleri tarafından yaygın bir eleştiriye, hatta suçlamaya ve tahkire yol açmıştır. Diyasporanın sözcüleri Büyük Felaket tanımlamasının ermeni halkı bakımından soykırım muadili bir anlamının bulunduğunun yadsınamayacağını, ancak bu tanımlamanın uluslararası hukukta yerinin bulunmadığını, oysa soykırım tanımının kabul edilmesiyle bir dizi siyasi ve hukuki yansımaların gündeme geleceğini vurgulamışlar, cumhurbaşkanını köylülük ve sorumsuzlukla suçlayabilecek kadar ileri gidebilmişlerdir.


Ermenistan üzerinde etki sahibi böyle bir diyasporanın varlığı ve güdümünde Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin normalleşebilmesi maalesef zor görünmektedir. İlişkilerin normalleşmesini arzu eden tüm tarafların böyle kinci ve yıkıcı bir unsurun varlığını öncelikle dikkate almaları atılabilecek adımların başlangıcını teşkil edecektir.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten