AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÜYELERİNİ İFLASTAN KURTARMA PAKETİNE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) DE EKLENDİ
Yorum No : 2012 / 61
13.11.2012
2 dk okuma

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi dışarıda bırakmak uğruna, zamansız ve ilkeleri dışında üyeliğe kabul ettiği GKRY avro bölgesinin, dolayısıyla AB’nin yeni sorunu olarak ortaya çıkmıştır. GKRY’nin mali iflasla yüz yüze gelme nedeni olarak, bankalarının ve maliyesinin Yunanistan için üstlenimleri ve açtığı, artık karşılıksız krediler olarak gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, Yunanistan örneğinde de olduğu gibi, deniz taşımacılığı ve turizmden oluşan iki ana hizmet sektörü dışında kayda değer, rekabet gücüne sahip bir üretim kaynağı bulunmaması esas ciddi sorunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan GKRY’nin bankacılık sektörünün dikkate alınması gereken bir desteği bulunmaktadır. Bu da Rusya’nın Rusya dışında tutulan parasal varlığının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmasıdır.

Geçen yıl Rusya’dan uygun koşullarla sağlanan 2.5 milyar avro kredi krizi önlemeye yetmemiş, Rusya’dan beklenen ilave destek de gerçekleşmemiştir. Bu durumda GKRY çaresiz biçimde AB’ye dönmüş ve yaklaşık 15 milyar avro acil yardım talebinde bulunmuştur. Alman “der spiegel” dergisinde yayınlanan, alman istihbarat sevisi tarafından sızdırılmış olması muhtemel bir haberde, GKRY’nin Rusya’daki kara paranın da saklanma merkezi olduğu ve bu nitelikte yaklaşık 20 milyar avronun GKRY’de bulunduğu haber verilmiştir. Son olarak bir İngiliz şirketi GKRY başsavcılığı nezdinde GKRY bankalarında bulunan 24 milyar avro kara para için bir hukuk davası açmıştır.

Her şeye rağmen, AB Komisyonu, AB merkez bankası ve Dünya Para Fonu(IMF) temsilcilerinden oluşan üçlü, 9 Kasım günü resmi görüşmeler için adaya gitmiştir. Üçlünün gelmesinin sorunun çözümüne aktif katkıda bulunma iradesini ortaya koyması muvacehesinde GKRY’de bir iyimserlik yaratmış olmakla beraber, desteğin miktarı, hangi kaynakların kullanılacağı ve GKRY’den geri ödeme için istenecek koşullar önümüzdeki dönemde açıklık kazanacaktır. Diğer örneklerde olduğu gibi, GKRY de kamu harcamalarında kısıntı yapmak ve tasarruf tedbirlerine yönelmekten kaçınmakta, vergileri artırmakla sorunun üstesinden gelinebileceğini savunmaktadır. Bu kaynağın yeterli olabileceği kuşkuludur. Ayrıca kara para sorununun bu aşamada görüşmeler üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmekteyse de ve bir üyesini iflastan kurtarmak için AB’nin bazı şeyleri görmezden gelmesi düşünülebilirse de, başkanı Avrupalı da olsa, global bir kurum olan IMF’ ten daha ilkeli bir yaklaşım beklemek yerinde olacaktır. 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten