17 KASIM: BİR ÖRGÜTÜN TÜRKİYE’DE AÇTIĞI YARALAR
Yorum No : 2021 / 61
18.11.2021
3 dk okuma

17 Kasım, Türklere ve Türkiye’ye en fazla zarar veren terör örgütlerinden birinin ismidir. Özü itibariyle bir Yunan örgütüdür. Örgüt, cunta zamanında 17 Kasım 1973’te öğrencilerin yaptığı ve kanlı bir şekilde sonuçlanan Politeknik Üniversitesi olaylarının anılması ve daima akılda tutulması amacıyla bu ismi benimsediğini belirtmiştir. Ancak zaman içerisinde bu oluşum bir terör örgütüne haline gelmiştir. 

İlk faaliyeti, Aralık 1975’te CIA’in Atina İstasyon Şefi Richard Welch’i öldürmek olmuştur. Kıbrıs Harekatı’ndan sonra uluslararası planda Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin organize olması ve terör faaliyetlerine dönüşüp adeta silahlı bir mücadeleye evrilmesi 1975 yılının sonlarından itibaren başlamıştır. 

Hatırlanacağı üzere, 1975 yılında iki gün arayla Ekim ayında, Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil ve Paris Büyükelçimiz İsmail Erez’i Ermeni terörüne kurban vermiştik. Sonradan bakıldığında Aralık 1975’te bu sefer bir Yunan terör örgütünün faaliyete geçerek, çok zor erişilebilecek bir hedef olan CIA Atina İstasyon Şefini öldürerek faaliyetlerine başlaması hiçbir zaman tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Bu saldırılar, uzun hazırlıkların, Türkiye’den intikam alma güdüsünün ve Türkiye’yi dış cephelerde meşgul etme stratejisinin sonuçlarıdır.

Zaman içinde Ermenistan – Yunanistan ilişkileri, daha sonrasında 1984’te PKK faaliyetleri de eklendiğinde Türkiye adeta üçlü bir ateş çemberi ile çevrelenmiştir. Türkiye’nin terörizm ile verdiği mücadele düşünüldüğünde 17 Kasım tarihi/ismi anlamlı bir hale gelmektedir.

17 Kasım örgütü, ASALA ile Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları (Justice Commandos of the Armenian Genocide – JCAG) ve Ermeni Devrimci Ordusu (Armenian Revolutionary Army – ARA) örgütleri kadar tehlikeli ve Türkiye’ye zarar vermiş bir terör örgütüdür. Nitekim Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğini hedef alan örgüt, Büyükelçilik mensuplarına karşı terör eylemlerinde bulunmuş ve bu kapsamda iki Büyükelçilik görevlisi şehit edilmiş, üç görevli ise bulundukları aracın hedef alınması sonucu uğradıkları bombalı saldırıda yaralanmışlardır. Ayrıca 1980’lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensuplarının can ve mal güvenliklerini hedef alan tehdit ve saldırılar sürdürülmüştür.

17 Kasım, sadece Türklere yönelik değil, başta Amerikan ve İngiliz Büyükelçilikleri olmak üzere, Batılı büyükelçiliklere, Yunanistan’ın önemli iş insanlarına, sanayicilerine, ticaret erbabına, parlamento mensuplarına (aralarında Atina eski Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni’nin eşi Pavlos Bakoyannis’in de bulunduğu) yönelik saldırılar düzenlenmiştir.

Anlaşılacağı üzere, 17 Kasım örgütünün seçtiği hedefler rastgele seçilmiş hedefler değildir. Amaçları saldırının yankı uyandırması, isimlerinin daha etkili bir şekilde duyurulmasıdır.

Bu vesileyle altı çizilmesi gereken bir hususu vurgulamak yerinde olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti terörizme çok sayıda şehit vermiştir. Sadece Ermeni terörizmine verdiğimiz şehit sayımız 31, toplamda ise 41’dir. Yalnız Ermeni terörizmi değil, Yunanistan menşeili terör örgütlerinin saldırıları da Türkiye’ye büyük acılar ve zararlar vermiştir. Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. 

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten