AVİM “AVRASYA BAKIŞ AÇISI- TÜRKİYE VE AVRASYA’DAKİ GELİŞMELER” KONULU BİR BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİR
Yorum No : 2014 / 32
19.02.2014
3 dk okuma


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 14 Şubat’ta “Avrasya Bakış Açısı- Türkiye ve Avrasya’daki Gelişmeler” konulu bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir.


AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, toplantının gündem maddelerini ve Avrasya’daki gelişmeleri ve Avrasya’nın siyasi ve ekonomik ağırlığıyla birlikte artan önemini ele alan bir açılış konuşması yapmıştır.  Bunu takiben, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nda Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu  Genel Müdür Büyükrlçi Terhi Hakkala, Prof. Dr. Oya Akgönenç ve Sumru Noyan takdimde bulunmuştur. İlk konuşmacı olan Büyükelçi Terhi Hakkala “Avrasya Entegrasyon Zorlu Süreci” konulu bir konuşma yapmıştır. Bunu takiben, Prof. Dr. Oya Akgönenç, Türk dış politikası ve Orta Doğu konusunda çalışmaları ve TBMM ve Dünya Bankası’ndaki tecrübeleri çerçevesinde “Avrasya Bölgesi ve Bölgenin Türkiye ile İlişkileri” başlıklı bir konuşma yapmıştır. Son olarak, Emekli Büyükelçi Sayın Ayşe Sumru Noyan, Dışişleri Bakanlığı’nda 25 yıl ve Birleşmiş Milletler’de 12 yıllık deneyimleri, ve buna ek olarak 2009-2012 yılları arasında Birinci Genel Sekreter Yardımcılığını yapmış olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndaki tecrübeleri ışığında, “Bölgelerarası İşbirliği Teşkilatları ve Bunların Barışın ve Güvenliğin Muhafazasındaki Etkisi” konulu bir konuşma yapmıştır.


Toplantı sırasında konuşmacılar genellikle Avrasya bölgesi odaklı uluslararası kurumlara, Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye gibi bölgedeki önemli aktörlere ve bunların Avrasya’ya yönelik politikalarına değindiler. Mesela Avrupa Birliğinin 6 ülke ile Doğu Ortaklığı politikası – Moldova, Beyaz Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan -  ve özellikle Ukrayna olmak üzere Avrupa Birliği ile Rusya’nın bu ülkelerdeki güncel gelişmeler karşısındaki tutumu, ve bu ülkelerin ya Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nı (DCFTA) çerçevesinde Avrupa Birliği ya da Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde Rusya ile ortaklığı derinleştirip derinleştirmeyeceği tartışılan başlıklar arasındaydı.


Bir başka gündem konusu Türkiye ve Rusya’nın politikaları ve bu ülkelerin yeni vizyonlarının uluslararası konular üzerindeki etkileriydi. Her iki ülke de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerden – Arap Baharı – ve ekonomik krizden etkilenmiştir. Bu konu Rusya ve Türkiye’nin benzerlikleri ve birbirlerini tamamlayacakları için beraber çalışabilecekleri muhtemel alanlar tartışması ile son bulmuştur.


Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü de gündeme gelmiştir. Konuşulan ana konular bu örgütün enerji ve terörle mücadele gibi önemli konular üzerindeki işbirliği ile bölgedeki ülkelere temsiliyet konusunda bir platform sağlama potansiyeli ve beraber çalışmayla faydaların azami seviyeye çıkarılmasındaki rolüydü. Örgütün vizyonlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği ve üye ülkelerin iradelerinin önemi vurgulandı. Diğer bölgesel örgütler kapsamında  Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’na da (S-CİCA) dikkat çekilmiştir.


Sunumları soru ve cevap oturumu takip etmiştir.
 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten