EU OBSERVER YENİDEN MERCEK ALTINDA
Yorum No : 2020 / 49
09.11.2020
2 dk okuma

Yakın zamanda AVİM tarafından yayınlanan bir yorum yazısında,[1] Avrupa Birliği meselelerin ele alan ve yayınları AB çıkarları ile örtüşen EU Observer adlı bir haber kaynağını, sahte haber olarak sınıflandırılabilecek asılsız iddiaları yayınlamış olmasından ötürü eleştirmiştik.

EU Observer, 26 Ekim 2020’de yayınlamış olduğu “Erdoğan, Macron’a Karşı Müslüman Nefretini Kamçılıyor”[2] adlı makalesinden göründüğü üzere sorumsuz yayıncılık anlayışını sürdürmek niyetindedir. Makale Türkiye’nin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara kaşı saldırgan ve ayrımcı beyanatları ve politikalarına yapmış olduğu eleştirilere yer vermesine rağmen, makalenin başlığı okuyucuları Macron’un duruşuna yönelik Türk eleştirisinin içeriği hakkında yanıltmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son ifadeleri, Müslüman çoğunluğun bulunduğu ülkelerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a karşı gösterilen tepkilere öncülük etmiştir, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinde “nefret kamçılama” anlamı çıkarılabilecek herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Nitekim bahsi geçen EU Observer makalesi, başlığındaki kışkırtıcı “nefret” kelimesini kullanma tercihini meşrulaştırmak için hiçbir çaba göstermemektedir.

Avrupa Birliği genelindeki gelişmeler göstermektedir ki aşırı sağ yükseliştedir ve AB ülkelerindeki önemli bir kısım seçmen, ayrımcı retoriği ve bazen Müslümanlara karşı doğrudan nefret söylemini olumlu karşılamaktadır. Bu seçmenin desteğini arayan aşırı sağ gruplar ve siyasetçiler, bazen üstü kapalı bazense açıkça “Hıristiyan Batı’ya” karşı “Müslüman Doğu” arasındaki bir sözde mücadeleyi ima etmektedir. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar ise bu sözde düşman Müslüman cephenin bir parçası olarak görülmektedirler. EU Observer’ın sorunlu yaklaşımını daha anlaşılır kılmak için şu örneği verebiliriz: Cumhurbaşkanı Macron’un Fransa’daki Müslümanlara karşı yaklaşımı “Macron Müslümanlara Karşı Hıristiyan Nefretini Kamçılıyor” başlığı altında sunulabilir. Acaba EU Observer böyle başlıklı bir haberi rahatça yayınlayabilir miydi?

 

*Fotoğraf: Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

**Bu makale, AVİM tarafından 26 Ekim 2020’de İngilizce olarak yayınlanan bir makalenin çevirisidir. Makalenin çevirisi AVİM Misafir Araştırmacısı Deniz Ünver tarafından yapılmıştır.

 


[1] Hazel Çağan Elbir, “EU Observer Ve Yalan Haber (İng. Fake News)”, Center for Eurasian Studies (AVİM), Yorum No: 2020/41, 1 Ekim 2020, https://www.avim.org.tr/tr/Yorum/EU-OBSERVER-VE-YALAN-HABER-ING-FAKE-NEWS

[2] Andrew Rettman, “Erdoğan whips up Muslim hate against Macron”, EU Observer, October 26, 2020, https://euobserver.com/foreign/149859


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten