ERMENİ ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI – " ‘DROŞAK’ GAZETESİ: AÇIK AÇIK TERÖRİZMİ SAVUNAN BİR ORGAN” – JEAN-LOUİS MATTEİ
Yorum No : 2015 / 107
09.08.2015
1 dk okuma

Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Jean-Louis Mattei’nin “ ‘Droşak’ Gazetesi: Açık Açık Terörizmi Savunan Bir Organ” başlıklı makalesi yer alıyor.

Mattei 1897’de Cenevre’de yayınlanan ve Devrimci Taşnaksutyun’un resmi yayın organı olan Droşak dergisini incelediği makalesinde derginin Van isyanı liderleri ve isyan hareketi ile ilgili duruşunu tartışmaya açıyor. Mattei isyan sonunda öldürülen Taşnak şefi Bedo’nun “Ermenilerin koruyucu meleği” olarak gösterildiğini, öldürüldükten sonra Droşak’ın nasıl Ermenilere intikam çağrıları yapıldığını gösteriyor. Nitekim Mattei’ye göre Droşak’ta öne sürülen bu fikirler 1915 Van isyanının temellerini atmış ve komiteci harekete ideolojik temel sunduğunu belirtmektedir. Mattei Droşak’ta bir Taşnak terörist tarafından katledilen Papaz Komitas ile ilgili de yazıların bulunduğu derginin, gerektiğinde Ermenilerin diğer Ermenileri dahi öldürmekten geri durmayacağını açıkça ortaya koyduğunu, bunun da terörizmi beslediğini öne sürmektedir. Mattei’nin çalışması Droşak’ın Fransızca basılan Pro Armenia gazetesine nasıl evrildiğini ve bu süreçte terörist doğasını gizlemeye çalışarak Taşnakların propaganda yayınına nasıl dönüştüğünü de göstermektedir.

 

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten