ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 52NCİ SAYISI YAYINLANDI
Yorum No : 2015 / 151
06.12.2015
4 dk okuma

Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin yeni yayınlanan 52nci sayısında 7 makale ve 1 kitap tanıtımı yer alıyor.

Perinçek davası Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya’nın da Perinçek-İsviçre Davası Kararı Sonrasında Ermeni Soykırım İddiaları konusunda Siyasi, Hukuki ve Akademik İletişim başlıklı yazısında ele alınmaktadır. Sayın Profesör Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini kararından sonra, Türkiye’nin Ermeni sorununa ilişkin gerçekleri savunmasının daha kolay ve etkili olacağı hakkında, bizim de paylaştığımız, bir görüş ileri sürmektedir.

Gabriel Noradunkyan Efendi,  Birinci Dünya Savaşından önce Osmanlı İmparatorluğunda üst düzey görevlerde bulunmuş bir Ermeni’dir. Bu kişi hakkında uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olan ve adı geçen hakkında daha önce dergimize bir yazı da vermiş bulunan Doç. Dr. Ercan Karakoç bu kez Ermeni Asıllı Osmanlı Nazırlarından Gabriel Noradunkyan Efendi başlıklı yazısında Noradunkyan’ın yaşamı ve anıları hakkında bilgi vermektedir.

Ebru Çoban-Öztürk Tarih, Travma ve Kimlik: Ermeni Diasporasında Kimlik ve Kimliğin Yeni Nesillere Aktarılması yazısında soykırım iddialarının özellikle Diaspora’da Ermeni kimliğinin korunması ve çeşitli ülkelerdeki Ermenilerin birbirine bağlanmasında bir tür tutkal işlevi gördüğünü aynı zamanda bu kimliğin güçlenmesi ve nesilden nesile aktarılmasına da hizmet ettiğini belirtmektedir. 

Dr. Tuğba Evrim Maden, Azerbaycan’da Su Kıtlığı ve Ermenistan ile Sarsang Rezervuarı Sorunu başlığını taşıyan makalesinde, ülkemizde az bilinen bir konuyu, Ermenistan’ın su sıkıntısı çeken Azerbaycan’a karşı Sarsang Rezervuarını bir tür silah olarak kullanmasını anlatmaktadır.

İstanbul’da Bir İngiliz Konsolos Vekili:  Fitsmoris ve Ermeni Meselesine Dair Raporu başlıklı yazısında Yrd. Doç. Dr. İhsan Burak Birecikli, Osmanlı İmparatorluğunda uzun süre bulunmuş ve Birinci Dünya Savaşından önce İstanbul’daki İngiltere Büyükelçiliğinde tercümanlık yaparak birçok olaya tanıklık yapmış olan Fitsmoris’in daha önce 1895-96 yıllarında Ermeni olaylarını araştırmak üzere kurulan bir komisyonda bulunduğunu,  hazırladığı raporun gerçekleri pek yansıtmadığını,  daha ziyade Osmanlı karşıtlığı, Ermeni mazlumluğu ve mağduriyeti algısı oluşturmak çabası içinde olduğu sonucuna varmaktadır.

M. Törehan Serdar Ermeni tehcirini hangi koşullar altında ve ne sebeplerle alındığını inceleyen Ermeni Sevk ve İskânının (Tehcirin) Altında Yatan Nedenler başlıklı yazısında Batılı kaynakların bu konuda yaptığı değerlendirmelerin söz konusu koşulları ve tehcirin nedenlerini kasıtlı bir şekilde çarpıtarak Osmanlı devletini ve Türkiye’yi baskı altına almaya çalıştıklarını ifade etmektedir.

Bu sayımızda tanınmış Amerikalı tarihçi Justin McCarthy’in bu yıl yayınladığı Turks and Armenians başlığını taşıyan yeni kitabı hakkında E. Büyükelçi Alev Kılıç tarafından kaleme alınmış bir tahlil bulunmaktadır. Ermeni sorunu hakkında değerli bilgiler içeren bu kitabın Türkçe çevirisi henüz yapılmadığından,  AVİM uzmanlarınca yapılan uzunca bir özeti, okuyucularımıza sunulmaktadır.

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

 

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten