YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTIYOR: HOLOKOST’UN CİDDİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRME ÇABALARI DA ARTIYOR
Yorum No : 2019 / 53
12.07.2019
3 dk okuma

Küresel bir sorun olarak son dönemde dikkat çeken konulardan biri yabancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığının Avrupa’daki etkilerini görebilmek için son AB seçim sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır. Kıta Avrupası halkları da bu yabancı düşmanlığının bilincindedir. Yabancı düşmanlığından muzdarip olanlar yalnız son yıllarda Avrupa’ya göç eden Suriyeli sığınmacılar değildir. Nazi Almanyası’nın insanlık tarihinde bıraktığı kara lekenin unutulmaması için dünyanın çeşitli merkezlerinde Holokost anma müzeleri inşa edilmiştir. Söz konusu müzelerin inşa edilmesinin sebebi Yahudi Soykırımı’dır. Bunun için inşa edilmiş müzelerin amaçlarından saptırılması Holokost’un öneminin kaybolmasına yol açabilecektir. Hukuki bir kavram olan soykırım üzerinden tanımlanan Holokost nevi şahsına münhasır bir insanlık suçudur. Dolayısıyla Holokost’un başka olaylarla bir arada gösterilmesi seğreltilmesi anlamına gelir. Nitekim, Vaşington’da bulunan The United States Holocaust Memorial Museum’un Müdürü Holokost’un yalnız Avrupa ya da Yahudiler tarihinde değil, tüm insanlık tarihi için önemli olduğunu, bunun başlı başına vurgulanması gerektiğini belirtmiştir.

Bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getiren müze yetkilileri, “The United States Holocaust Memorial Museum, Holokost’un tarihi ya da güncel diğer olaylarla mukayase edilmesi çabasına kesinlikle karşıdır” demişler ve bu suretle müze, bu konu karşısındaki kararlılığın vurgulanması gerektiğini bir kez daha resmi açıklama ile ifade etmiştir.[1]Ayrıca müze açıkça Holokost mağdurlarını böyle kıyaslamalarla incitmekten derin üzüntü duyduğunu da belirtmiştir.

Aşırı sağın ve Neo-Nazizmin yükselişe geçmesi dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudiler için rahatsız edici boyutlara gelmek üzeredir. Anti-semitizmin yanı sıra  bu tarihi gerçeğin başka hadiselerle kıyaslanması da Holokost’un değerinin azaltılmasına yol açacaktır. AVİM olarak, bu konuya ilişkin olarak geçen sene de Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı (İng.European Jewish Congress – EJC) Dr. Moşe Kantor’un Holokost’un unutulmaya başlandığını vurgulaması üzerine bir yazı kaleme almıştık. Bu çalışmamızda sadece Avrupa’da değil, ABD’de de Yahudi Soykırımı’nın insanlık tarihinde yarattığı tahribatın etkisini yitirmesinden duyulan endişenin insanlığın ortak kaygısı olduğunu vurgulamıştık.[2]

Vaşington’daki Holokost Anma Müzesi yetkililerinin açıklamalarıyla bu konunun tarihi gerçeklere uygun objektif bir gözle değerlendirildiğini görmekten memnuniyet duymaktayız. Holokost müzesinin varlığının önemi açıktır. Holokost müzesinin öneminin başka olaylarla seğriltilmesine getirdiğimiz eleştiriler doğrultusunda, müze yetkililerinin son açıklamalarıyla Holokost’un ciddiyetine halel getirilmesine izin verilmeyeceğini görmek memnuniyet vericidir. 

 

 

[1]“Statement Regarding the Museum’s Position on Holocaust Analogies”, avim.org.tr, 9 Temmuz 2019, https://avim.org.tr/Blog/STATEMENT-REGARDING-THE-MUSEUM-S-POSITION-ON-HOLOCAUST-ANALOGIES-UNITED-STATES-HOLOCAUST-MEMORIAL-MUSEUM-24-06-2019

[2]“ABD’deki Yahudi Soykırımı Müzesi’nin Sözde Ermeni Soykırımı Anılarını Sergileme Girişimi”, avim.org.tr, 20 Mart 2019, https://avim.org.tr/tr/Yorum/ABD-DEKI-YAHUDI-SOYKIRIMI-MUZESI-NIN-SOZDE-ERMENI-SOYKIRIMI-ANILARINI-SERGILEME-GIRISIMI


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten