ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH DERGİSİ’NİN 9-10 SAYISI ÇIKTI
Yorum No : 2010 / 24
24.10.2010
2 dk okuma

Yılda iki kez yayımlanan ve bir Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi olan Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin bu sayısında Dr. Bilal N. Şimşir “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler” başlıklı makalesinde belgelere de yer vererek Türk Kurtuluş Savaşı ve müteakiben Cumhuriyetin ilk yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlere ilişkin derin ve ayrıntılı bir değerlendirme sunmaktadır. E. Büyükelçi Tugay Uluçevik “Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova Hakkındaki Kararı ve KKTC Gerçeği” başlıklı makalesinde Kıbrıs sorununun nihai çözümü açısından Rum Tarafı’nın iddialarını destekleyen ve uluslararası aktörlerin Kıbrıs konusundaki önyargılı tutumlarını ön plana çıkartan UAD kararını incelemektedir. Yrd.Doç.Dr. Deniz Altınbaş “Avrupa Çıkışlı İdeolojiler ve İnsanlığa Karşı Suçlar” başlıklı makalesinde insanlığı ileri götüren demokrasi, insan hakları, aydınlanma gibi kavramlara öncülük etmesine karşın insanlığa karşı işlenen suçların temelinde yer alan milliyetçilik, ırkçılık, faşizm, Nazizm gibi kavramların da çıkış noktası ve tanımlayıcısı olarak Avrupa kültürü ve medeniyetinin ideolojik çelişkilerine ilişkin teorik ve tarihsel bir analiz yapmaktadır. Dr. Kabreab Isaac Weldesellassie, “Etiyopya’da Derg Suçlularının Kovuşturulması” başlıklı makalesinde 1974-1991 yılları arasında Etiyopya’da iktidarda olan Derg askeri Hükümeti süresince işlenen suçlar ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çekmektedir. Arzoo Fatima Syeddah, “Medya’nın Başarısızlığı: Ruanda Soykırımı ve Haber Sorumluluğu” adlı makalesinde ulusal ve uluslararası medyanın Ruanda soykırımı sırasında ortaya koyduğu olumlu ve olumsuz rolü incelemektedir. AVİM Uzmanı Halit Gülşen, “Kırım Hanlığı ve Tatar Sürgünü” başlıklı makalesinde Kırım Tatar Hanlığı’nın gelişimi, Tatar halkının maruz bırakıldığı göçler ve sürgünü ele almaktadır. Yazar bu makalesinde Çarlık iktidarı ve Sovyetler Birliği yönetimi altında II. Dünya Savaşı sonrasında Tatarlara uygulanan sürgün politikaları arasındaki devamlılığa dikkat çekmektedir. 232 SAYFA, ÜCRETİ (POSTA DAHİL) 9 TL YILLIK ABONELİK ÜCRETİ (POSTA DAHİL) 15 TL İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:2 06550 Çankaya/ANKARA BANKA HESABI: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007 POSTA ÇEKİ HESABI: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221 IBAN NO: TR960006200018100006296007 Tel: 0 312 438 50 23-24 Faks: 0 312 438 50 26 E-posta : teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten