ERMENİ ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI - “AMERİKALILARIN ANADOLU GÖZLEMLERİ: EMORY NILES VE ARTHUR SUTHERLAND’IN 1919 SAHA ÇALIŞMASI NOTLARI” BRIAN JOHNSON
Yorum No : 2015 / 101
26.07.2015
2 dk okuma

Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Brian Johnson’ın “Amerikalıların Anadolu Gözlemleri: Emory Niles Ve Arthur Sutherland’ın 1919 Saha Çalışması Notları” başlıklı makalesi yer alıyor.

Dr. Brian Johnson’ın bu çalışması Justin McCarthy’nin 1990’da yaptığı bir araştırmada tespit ettiği ve Emory Niles ve Arthur Sutherland adında iki Amerikalı tarafında kaleme aldığı bir raporun temelini oluşturan saha çalışması notları hakkında ilk ve tek çalışmadır. McCarthy, Niles ve Sutherland’ın Amerikan Arşivleri’nde bulunan bu raporunun, o döneme kadar bulunamayan saha çalışması notları ile birlikte okunması gerektiği uyarısında bulunmuştur. Johnson yaptığı araştırmada bu notları İstanbul’da bulunan eski Dış Görevler için Amerikan Komisyonerler Kurumu arşivinde bulmuştur. Johnson saha notlarının Niles ve Sutherland’in 1919 yılı yazında Doğu Anadolu’da gerçekleştirilmiş bu çalışmaya ışık tuttuğunu ifade etmektedir. Johnson, rapor ve saha notlarının o dönemde Anadolu’da benzer çalışmalarda bulunmuş araştırmacılar veya Hristiyan misyonerlerin raporlarında rastlanmayan bir tarafsızlık ile kaleme alındığını, böylece Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Anadolu’nun ve çevresinin bilimsel şekilde anlaşılmasına büyük katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Nitekim Johnson’a göre Niles ve Sutherland Yakın Doğu Amerikan Yardım Heyeti (ACRNE) için çalışmalarına rağmen, o dönemde Amerika’da yoğun bir şekilde tartışılan Ermenistan’ın bir ABD mandası olması fikrini şiddetle savunan ve ABD Başkanı’na bu yönde telkinde bulunan Heyet’in fikirleri ile örtüşmeyen bir rapor hazırlamışlar, bu sebeple görevlerinin bitmesinin hemen ardından görevlerine son verilmiş ve hem rapor hem de saha çalışması notları unut(tur)ulmuştur. Johnson hem rapor hem de saha notlarının bugün dahi önemli bir bilgi kaynağı olduğunu vurgulamaktadır.

 

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten