ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 43NCÜ SAYISI YAYINLANDI
Yorum No : 2012 / 84
10.12.2012
2 dk okuma

Dergimizin bu sayısında 7 makale ve 2 kitap tahlili bulunuyor. AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazısı Türk-Ermeni ilişkilerindeki tıkanma, ABD Başkanlık seçimleri ve Ermeni Diasporası’nın tutumu, Fransa’daki ders kitaplarında Ermeni soykırım iddiaları ve gelecek yıl yapılacak olan Ermenistan Başkanlık seçimleri konularını ele alıyor. Nevada Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Werth “Kilise'nin Başı, İmparator’un Kulu: Rus İmparatorluğu'nun İç ve Dış Politikalarının Kesişme Noktasında Ermeni Katolikosu, 1828-1914” başlıklı çalışmasında Rus İmparatorluğu’nun Osmanlı ve İran topraklarındaki nüfuz sağlamak üzere Ermeni Kilisesi Katolikosu karşısında verilen tavizler ve prestijin arttırılması çabalarını inceliyor. “Bir Alt Kimlik Olarak Çerkez Ermenileri” başlıklı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Ali Asker, Çerkez ülkesine göç etmiş Ermeniler veya Grigoryan mezhebine geçmiş Çerkezler olarak iki karşıt tez ekseninde tanımlanan bir topluluğa dair incelemesini sunuyor. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait Dilek arşiv belgelerinde yaptığı ayrıntılı çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde “İngiliz ve Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışındaki Rolünü” incelerken kısa adıyla Amerikan Bord olarak bilinen American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) ilgili çok detaylı değerlendirmelerde bulunuyor. Yrd. Doç. Dr. Bahar Senem Çevik Ersaydı ve Dr. Rifat S. İlhan, “Türk-Ermeni Yakınlaşmasında Toplumsal Yas Faktörü: Bir Politik Psikoloji Değerlendirmesi” başlıklı çalışmalarında Türk-Ermeni ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından toplumsal yas faktörünün politik psikolojik önemini vurgulayan bir inceleme sunuyorlar. Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin “1878 Kıbrıs Antlaşması ve Ermeni Meselesi” başlıklı çalışmasında uluslararası ilişkiler açısından 19ncu yüzyıl sonunda Kıbrıs Antlaşması’na giden süreci ve Antlaşma’nın önemi üzerine yapılan tartışmalarda rastlanılan kavram karmaşasına değinmiş, Kıbrıs Antlaşması’nın o dönemde uluslararası alanda gündeme gelen Ermeni Meselesi açısından önemini incelemiştir. Mevlüt Yüksel “Erzurum-Bitlis ve Mamuretülaziz Vilayetlerinde Ermeni İsyanları (1890-1905)” başlıklı çalışmasında bu üç önemli ve çok sayıda Ermeni’nin yaşadığı Osmanlı vilayetinde belirtilen tarihler arasında çıkan Ermeni İsyanları’nın ayrıntılı bir incelemesi yapılmıştır. Bu sayımızda biri 1913 tarihli ve Sarkis Srents tarafından yazılmış olan “Ermeni Edebiyatı Numuneleri” başlıklı kitabı, diğeri de gazeteci Hasan Cemal’in “1915: Ermeni Soykırımı” başlıklı kitabı olmak üzere iki önemli kitap tahliline yer verilmiştir. Ermeni Araştırmaları’nın eski ve yeni sayıları için: Hülya Önalp Tel: 03124385024 Faks: 03124385026 E-posta: honalp@avim.org.tr Abonelik/Sipariş Formu için: http://www.avim.org.tr/siparis_formu0.pdf


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten