ERMENİ ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI - “ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME” LEYLA BUDAK
Yorum No : 2015 / 97
07.07.2015
2 dk okuma

Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Doç. Dr. Leyla Budak’ın “Ermenistan’da Medya: Genel bir Değerlendirme” başlıklı makalesi yer alıyor.

Doç. Dr. Leyla Budak, akademik açıdan ülkemizde ve uluslararası alanda pek incelenmemiş bir konuyu ele aldığı bu çalışmasında, resmen sansür bulunmamakla beraber, Ermeni medyasının bazı konularda kendi kendine bir tür sansür uyguladığına, diğer yandan medyanın bir kısmında aşırı milliyetçilikten kaynaklanan nefret söylemimin mevcut olduğuna değinmektedir.

Budak Ermenistan’ın geçiş dönemi yaşayan bir siyasi rejim olması itibariyle biçimsel olarak vatandaşların konuşma ve ifade özgürlüğü gibi anayasal haklarının garanti altına alınmış olsa hala özellikle medya alanında birçok önemli soruna sahip olduğunu öne sürmektedir. Ülkede en önemli kitle iletişim aracının televizyon olduğunu ve 2004 yılında çıkarılan bir yasa ile sansürün yasaklanmış olduğunu belirten Budak, buna rağmen özellikle iç ve dış politika açısından kritik önem arz eden Dağlık Karabağ, güvenlik sorunları, yolsuzluklar gibi konularda oto sansürün açık bir şekilde görülebildiğini bu çalışmasında göstermektedir. Budak ülkenin demokratikleşme süreci açısından medyanın ahlaki bir sorumluluk da taşıdığına dikkat çeken Budak, özellikle nefret söylemi, tam ve doğru enformasyon ve etik alandaki sorunların da giderilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten